Jūs esate čia:
 • Šnabždesiai už kulisų

  Lietuvoje reikėtų sistemos, kuri fiksuotų visų interesų grupių indėlį į sprendimų priėmimą, bet, kita vertus, neapsunkintų jų įsitraukimo, rugsėjo mėnesio žurnale "IQ" sakė Rūta Mrazauskaitė. Pasak jos, visas interesų grupes reikia traktuoti vienodai, kad nebūtų skirtingai interpretuojama, kas yra lobistinė veikla. Daugiau...

  Paskelbta rugsėjo 3 d., 2015

 • Kvietimas dalyvauti atrankoje tyrimų vizualizacijai kurti

  Kviečiame iliustratorius/-es ir dizainerius /-es pateikti pasiūlymą parengti vizualizacijas TILS atliktiems tyrimams apie lobistinės veiklos atskaitingumą. Daugiau...

  Paskelbta rugpjūčio 31 d., 2015

 • A. Rusteikienė: jaunam verslui skaidrumas tampa būtinybe

  Vis daugiau jaunų žmonių Lietuvoje nori išbandyti socialinio verslo modelius bei savo veikla spręsti visuomenei aktualias problemas, “Transparency International” Lietuvos skyriaus ir “Žinių radijo” laidoje “Skaidrumo linija” sakė Andželika Rusteikienė. Pasak jos, jaunimui skaidrumas versle jau tampa elementaria higiena, kuri padeda jų įmonės konkurenciniam pranašumui. Daugiau...

  Paskelbta rugpjūčio 28 d., 2015

 • Siūlome viešinti žiniasklaidos savininkų akcijas ir interesus

  Norėdami užtikrinti didesnį žiniasklaidos skaidrumą, turėtumėme grąžinti iki 2000-jų metų galiojusią pareigą viešinti žiniasklaidos savininkų ir akcininkų turtinius interesus ir jų giminystės ryšius su valstybės tarnautojais, "Žinių radijo" laidoje "Aktualioji valanda" sakė Sergejus Muravjovas. Daugiau...

  Paskelbta rugpjūčio 27 d., 2015

 • Skaidrumas didina pasitikėjimą verslu

  Verslo etika ir atskaitomybė, kai už savo veiklą įmonės atsiskaito viešai visiems gyventojams, - vis dar naujas dalykas Lietuvoje, "Žinių radijo" laidoje "Žvilgsnis" sakė Rugilė Trumpytė. Pasak jos, didesnis skaidrumas yra naudingas įmonės reputacijai ir įvaizdžiui, kelia tiek partnerių, tiek klientų pasitikėjimą ja. Daugiau...

  Paskelbta rugpjūčio 25 d., 2015

 • TILS pasiūlymai LR Kultūros ministerijai

  Kultūros ministerija, kuri atsakinga už informacijos apie žiniasklaidos priemones rinkimą, turėtų leisti gyventojams susipažinti ne tik su šių metų informacija, bet ir ankstesnių, kad lankytojai galėtų pamatyti savininkystės pokyčius bėgant laikui. Taip pat duomenys turėtų būti skelbiami atvirų duomenų formatu, palengvinančiu analizių atlikimą. Šiuos ir kitus pasiūlymus TILS šiandien pateikė LR Kultūros ministerijai. Daugiau...

  Paskelbta rugpjūčio 25 d., 2015

Paskutiniai TILS tyrimai

Kokybinis lobistinės veiklos tyrimas

Corruption-Risks.jpg  Metai: 2015
Tyrimas:  Icon atsisiųsti (1,6 MB)

Tyrime "Politikos užkulisiai. Lobizmo (ne)skaidrumas Lietuvoje" apžvelgta lobistinės veiklos praktika Lietuvoje, tiriant, kiek šios veiklos veiklos reguliavimas ir praktika yra skaidrūs ir atskaitingi, kokios etikos normos taikomos šioje srityje ir ar visos interesų grupės turi vienodas galimybes įsitraukti į sprendimų priėmimą. 

________________________________________________________________________

Verslininkų apklausa apie lobistinę veiklą

Corruption-Risks.jpg  Metai: 2015
Tyrimas:  Icon atsisiųsti (413,1 KB)

Reprezentatyvi TILS užsakymu atlikta Lietuvos įmonių vadovų apklausa (N=604), atskleidžianti verslininkų požiūrį į tai, kaip ir kokia apimtimi veikia interesų grupės, siekiančios daryti įtaką sprendimų priėmimui. 

________________________________________________________________________

Savivaldybių skaidrumo tyrimas

Corruption-Risks.jpg Metai: 2015
Pastabos: Icon Pastabos (411,2 KB)

TILS atlieka 60 Lietuvos savivaldybių skaidrumo ir atskaitingumo tyrimą. Jo metu analizuojama, kiek informacijos interneto svetainėse savivaldybės skelbia apie savo veiklą.

________________________________________________________________________

Gyventojų apklausa apie savivaldybių atvirumą

Corruption-Risks.jpg Metai: 2014
Pastabos:  Icon atsisiųsti (550,0 KB)

Lietuvos gyventojų apklausa, parodanti, pagal kokius
kriterijus Lietuvos gyventojai sprendžia, ar savivaldybės yra atviros
ir linkusios bendradarbiauti su vietos gyventojais, kokią informaciją,
gyventojų nuomone, savivaldybės institucijos turėtų teikti viešai, ir
pagal ką gyventojai sprendžia, ar jų savivaldybė dirba gerai ir
efektyviai.

________________________________________________________________________

TILS pastabos rengiamai Nacionalinei kovos prieš korupciją programai (NKKP)

Corruption-Risks.jpg Metai: 2014
Pastabos:  Icon atsisiųsti (348,0 KB)

„Transparency International“ Lietuvos skyrius (TILS) pateikė pasiūlymus rengiamai Nacionalinei kovos su korupcija programai. Siūloma išskirti svarbiausius ateinančių penkių metų tikslus, pagrįsti, kaip numatytos priemonės konkrečiai prisidės prie korupcijos mažinimo Lietuvoje bei patikslinti arba įtraukti daugiau probleminių sričių.

________________________________________________________________________

TILS pastabos LR Vyriausybės paskelbtai viešajai konsultacijai dėl kovos prieš korupciją

Corruption-Risks.jpg Metai: 2014
Pastabos: Icon atsisiųsti (272,2 KB)

TILS pateikė pastabas 2013 m. gruodžio 30 d. LR Vyriausybės paskelbtai viešajai konsultacijai „Kokiose srityse, Jūsų nuomone, didžiausios korupcijos
apraiškos? Jūsų siūlymai, kaip mažinti korupcijos priežastis.“

________________________________________________________________________

Pastabos dėl NVO tarybos nuostatų projekto

Corruption-Risks.jpg Metai: 2014
Pastabos:  Icon atsisiųsti (286,6 KB)

"Transparency International" Lietuvos skyriaus, Žmogaus teisių stebėjimo instituto ir koalicijos "Galiu gyventi" parengtas pastabos 2014 m. kovo 3 d. Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei derinti pateiktam nutarimo projektui Nr. 14-2611 „Dėl nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo" ir nuostatų projektui Nr. 14-2612 „Nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų projektas“.

________________________________________________________________________

Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai vertinimas

Corruption-Risks.jpg  Metai: 2014
Ataskaita (anglų k.): Icon atsisiųsti (592,6 KB)

Ataskaita (lietuvių k.): Icon atsisiųsti (1,7 MB)

"Transparency International" ES biuro ir "Transparency International" Lietuvos skyriaus atliktas Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai vertinimas šešiose srityse: viešųjų pirkimų, įmonių atskaitingumo, kovos su pinigų plovimo, Europos prokuratūros įsteigimo, Europos politinių partijų finansavimo ir asociacijos bei prekybos sutarčių sudarymo. Taip pat įvertintas informacijos prieinamumas ir biudžeto skaidrumas. 

________________________________________________________________________

Lietuvos krepšininkų ir futbolininkų tyrimas apie nesąžiningus susitarimus sporte

Corruption-Risks.jpg Metai: 2014
Ataskaita:  Icon atsisiųsti (1,4 MB)

Tyrimas parodo, kiek sportininkų yra dalyvavę varžybose,
dėl kurių rezultato, jų įtarimu arba žiniomis, buvo susitarta iš
anksto, kodėl krepšininkai ir futbolininkai dalyvauja susitarimuose
dėl varžybų baigties ir kiek, jų manymu, tokie išankstiniai
susitarimai yra paplitę Lietuvos sporte.

________________________________________________________________________space_bar.jpg

*Daugiau tyrimų galite rasti mūsų tyrimų skiltyje.