Jūs esate čia:
 • L. Jurkonis: skaidresnė įmonių veikla - nauda reputacijai

  Jei valstybės ir savivaldybių valdomos įmonės būtų skaidresnės, joms pačioms tai būtų naudingiau, „Transparency International“ Lietuvos skyriaus ir „Žinių radijo“ laidoje „Skaidrumo linija“ sakė Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto dėstytojas ekspertas Liudas Jurkonis. Pasak jo, šiuo metu savivaldybių valdomos įmonės yra net mažiau skaidrios už valstybės valdomas įmones, jos taip pat neretai tampa ir su politinėmis partijomis susijusių asmenų įdarbinimo vieta. Daugiau...

  Paskelbta liepos 2 d., 2015

 • Kodėl įmonėms verta būti atskaitingesnėms?

  Tik labai maža dalis stambiausių savivaldybių valdomų įmonių viešina, kokiais etikos principais vadovaujasi savo veikloje, kokias dovanas gali priimti, kokie tikslūs jų vadovų atlyginimai, radijuje "Laisvoji banga" pasakojo Rugilė Trumpytė. Paprastai vadovų atlyginimų dydis priklauso nuo to, kokie tikslai keliami įmonei ir kokie būna jos veiklos rodikliai. Neskelbiant šios informacijos didėja piktnaudžiavimo galimybė. Daugiau...

  Paskelbta liepos 1 d., 2015

 • Savivaldybių valdomų įmonių atskaitingumas - per mažas

  Savivaldybės laikomos vienomis korumpuočiausių institucijų Lietuvoje, todėl labai svarbu, kad jos ir jų valdomos įmonės skirtų ženkliai daugiau dėmesio antikorupcijai, "Žinių radijo" laidoje "Aktualioji valanda" kalbėjo Sergejus Muravjovas. TILS atliktas vertinimas rodo, kad bendras stambiausių Lietuvos savivaldybių valdomų įmonių atskaitingumo lygis vidutiniškai tesiekia 35 balus iš 100 galimų, itin mažai informacijos viešinama apie konkrečius būdus, kurie gali padėti išvengti sukčiavimo organizacijoje. Daugiau...

  Paskelbta liepos 1 d., 2015

 • Interesų konfliktų deklaravimas nėra proginis veiksmas

  Komentuodamas kai kurių vietos politikų vengimą po rinkimų atnaujinti savo privačių interesų deklaracijas, Sergejus Muravjovas dienraščiui "Lietuvos žinios" teigė, jog proginis vienkartinis privačių interesų deklaracijų pildymas nepanaikins visų prielaidų korupcijai pasireikšti. Anot jo, atsakingi politikai tai turėtų nuolat vengti interesų konflikto, o jų kolegos - kelti klausimus, ar politikas gali dalyvauti įvairių klausimų, galimai susisijusių su jų privačiais interesais klausimų svarstyme. Daugiau...

  Paskelbta birželio 25 d., 2015

 • Pranešėjų apsauga - būdas laiku sužinoti apie korupciją

  Žemės reformos paslaugų sutartys, kurias prieš keletą metų sudarė Nacionalinė žemės tarnyba, kelia rimtų įtarimų dėl korupcijos. TILS atstovė, komentuodama šią istorija "Valstiečio" laikraščiui, teigė, jog šis atvejis gali būti pavyzdys, kaip visoms organizacijos antikorupcinėms priemonėms liekant tik popieriuje, tai tampa formalumu. Daugiau...

  Paskelbta birželio 23 d., 2015

 • Ar verta viešinti darbuotojų atlyginimus?

  Sergejus Muravjovas "Žinių radijo" laidoje "Žvilgsnis" teigė, jog stambesnių įmonių darbuotojų atlyginimų vidurkio viešinimas būtų geras dalykas, tačiau nemažiau svarbu užtikrinti, kad organizacijos turėtų aiškias atlyginimų piramides, o darbuotojai žinotų, kiek gauna įvairių grandžių specialistai. Anot jo, tai prisideda prie darbuotojų didesnio įsitraukimo į organizacijos veiklą ir lojalumo kūrimo. Daugiau...

  Paskelbta birželio 19 d., 2015

 • P. Baltokas: prekybą rašto darbais reikėtų uždrausti

  Siekiant sumažinti akademinio nesąžiningumo ir sukčiavimo problemą, svarbu uždrausti prekiauti rašto darbais, „Transparency International“ Lietuvos skyriaus ir „Žinių radijo“ laidoje sakė Lietuvos studentų sąjungos prezidentas Paulius Baltokas. Pasak jo, studijomis ir rezultatais yra labiau patenkinti tie studentai, kurie nenusirašinėja. Daugiau...

  Paskelbta birželio 18 d., 2015

Paskutiniai TILS tyrimai

Kokybinis lobistinės veiklos tyrimas

Corruption-Risks.jpg  Metai: 2015
Tyrimas:  Icon atsisiųsti (1,6 MB)

Tyrime "Politikos užkulisiai. Lobizmo (ne)skaidrumas Lietuvoje" apžvelgta lobistinės veiklos praktika Lietuvoje, tiriant, kiek šios veiklos veiklos reguliavimas ir praktika yra skaidrūs ir atskaitingi, kokios etikos normos taikomos šioje srityje ir ar visos interesų grupės turi vienodas galimybes įsitraukti į sprendimų priėmimą. 

________________________________________________________________________

Verslininkų apklausa apie lobistinę veiklą

Corruption-Risks.jpg  Metai: 2015
Tyrimas:  Icon atsisiųsti (413,1 KB)

Reprezentatyvi TILS užsakymu atlikta Lietuvos įmonių vadovų apklausa (N=604), atskleidžianti verslininkų požiūrį į tai, kaip ir kokia apimtimi veikia interesų grupės, siekiančios daryti įtaką sprendimų priėmimui. 

________________________________________________________________________

Savivaldybių skaidrumo tyrimas

Corruption-Risks.jpg Metai: 2015
Pastabos: Icon Pastabos (411,2 KB)

TILS atlieka 60 Lietuvos savivaldybių skaidrumo ir atskaitingumo tyrimą. Jo metu analizuojama, kiek informacijos interneto svetainėse savivaldybės skelbia apie savo veiklą.

________________________________________________________________________

Gyventojų apklausa apie savivaldybių atvirumą

Corruption-Risks.jpg Metai: 2014
Pastabos:  Icon atsisiųsti (550,0 KB)

Lietuvos gyventojų apklausa, parodanti, pagal kokius
kriterijus Lietuvos gyventojai sprendžia, ar savivaldybės yra atviros
ir linkusios bendradarbiauti su vietos gyventojais, kokią informaciją,
gyventojų nuomone, savivaldybės institucijos turėtų teikti viešai, ir
pagal ką gyventojai sprendžia, ar jų savivaldybė dirba gerai ir
efektyviai.

________________________________________________________________________

TILS pastabos rengiamai Nacionalinei kovos prieš korupciją programai (NKKP)

Corruption-Risks.jpg Metai: 2014
Pastabos:  Icon atsisiųsti (348,0 KB)

„Transparency International“ Lietuvos skyrius (TILS) pateikė pasiūlymus rengiamai Nacionalinei kovos su korupcija programai. Siūloma išskirti svarbiausius ateinančių penkių metų tikslus, pagrįsti, kaip numatytos priemonės konkrečiai prisidės prie korupcijos mažinimo Lietuvoje bei patikslinti arba įtraukti daugiau probleminių sričių.

________________________________________________________________________

TILS pastabos LR Vyriausybės paskelbtai viešajai konsultacijai dėl kovos prieš korupciją

Corruption-Risks.jpg Metai: 2014
Pastabos: Icon atsisiųsti (272,2 KB)

TILS pateikė pastabas 2013 m. gruodžio 30 d. LR Vyriausybės paskelbtai viešajai konsultacijai „Kokiose srityse, Jūsų nuomone, didžiausios korupcijos
apraiškos? Jūsų siūlymai, kaip mažinti korupcijos priežastis.“

________________________________________________________________________

Pastabos dėl NVO tarybos nuostatų projekto

Corruption-Risks.jpg Metai: 2014
Pastabos:  Icon atsisiųsti (286,6 KB)

"Transparency International" Lietuvos skyriaus, Žmogaus teisių stebėjimo instituto ir koalicijos "Galiu gyventi" parengtas pastabos 2014 m. kovo 3 d. Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei derinti pateiktam nutarimo projektui Nr. 14-2611 „Dėl nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo" ir nuostatų projektui Nr. 14-2612 „Nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų projektas“.

________________________________________________________________________

Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai vertinimas

Corruption-Risks.jpg  Metai: 2014
Ataskaita (anglų k.): Icon atsisiųsti (592,6 KB)

Ataskaita (lietuvių k.): Icon atsisiųsti (1,7 MB)

"Transparency International" ES biuro ir "Transparency International" Lietuvos skyriaus atliktas Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai vertinimas šešiose srityse: viešųjų pirkimų, įmonių atskaitingumo, kovos su pinigų plovimo, Europos prokuratūros įsteigimo, Europos politinių partijų finansavimo ir asociacijos bei prekybos sutarčių sudarymo. Taip pat įvertintas informacijos prieinamumas ir biudžeto skaidrumas. 

________________________________________________________________________

Lietuvos krepšininkų ir futbolininkų tyrimas apie nesąžiningus susitarimus sporte

Corruption-Risks.jpg Metai: 2014
Ataskaita:  Icon atsisiųsti (1,4 MB)

Tyrimas parodo, kiek sportininkų yra dalyvavę varžybose,
dėl kurių rezultato, jų įtarimu arba žiniomis, buvo susitarta iš
anksto, kodėl krepšininkai ir futbolininkai dalyvauja susitarimuose
dėl varžybų baigties ir kiek, jų manymu, tokie išankstiniai
susitarimai yra paplitę Lietuvos sporte.

________________________________________________________________________space_bar.jpg

*Daugiau tyrimų galite rasti mūsų tyrimų skiltyje.