Jūs esate čia:
 • Kaip savivaldybėms sudominti gyventojus miestų valdymu?

  Lenkijoje daugiau nei 80 savivaldybių leidžia gyventojams savo nuožiūra paskirstyti tam tikrą procentą biudžeto lėšų. Pavyzdžiui, Varšuvoje miestiečiai sprendžia, kaip bus išleistas 1 proc. biudžeto pinigų, LRT laidoje "Labas rytas, Lietuva" teigė Sergejus Muravjovas. Jo teigimu, tokios iniciatyvos galėtų būti geras pavyzdys Lietuvai, kaip labiau įtraukti gyventojus į miesto vystymąsi, sudominti juos miestų valdymu. Daugiau...

  Paskelbta gruodžio 17 d., 2014

 • Politikai turėtų neslėpti vertingų dovanų kilmės

  Politikų paslaptingumas gavus didelės vertės dovanų skatina kalbas apie netinkamai naudojamas lėšas, galimą pinigų plovimą arba neteisėtos politinės paramos gavimą, TV3 "Žinioms" teigė Sergejus Muravjovas, komentuodamas Kaišiadorių politiko M. Muižiniko žmonos gautus pusšešto milijono litų. Pasak TILS atstovo, norint išvengti regimybės ir dviprasmybių, reikėtų viešai paaiškinti dovanos kilmę, priežastis ir išsklaidyti įtarimus. Daugiau...

  Paskelbta gruodžio 15 d., 2014

 • Kas kitas pradės mokytis sąžiningai, jei ne tu?

  Nors dažnai savo nesąžiningą elgesį pateisiname netobula sistema, manau, kad keistis reikėtų pradėti nuo savęs, TV3 Žinioms teigė TILS atstovė Ingrida Palaimaitė. Jei apie akademinį nesąžiningumą pradėtume kalbėtis su moksleiviais, išsiaiškintume, kokia tai problema jų akimis, geriau suprastume, kaip juos įtraukti į šį pokalbį ir pradėti pokyčius. Tad labai svarbu, kad mokyklos rodytų pavyzdį ir aiškiai pasakytų, kad sąžiningumas jiems - labai svarbus. Daugiau...

  Paskelbta gruodžio 12 d., 2014

 • Oficialiai veikiančių lobistų skaičius neatspindi realybės

  Lietuvoje yra užsiregistravę tik apie 30 lobistų, trečdalis jų teikia savo veiklos ataskaitas, INIT televizijai teigė Karolis Granickas. Pasak jo, tai neatspindi realios situacijos, o Lietuvos gyventojai negali žinoti, kas iš tikrųjų daro įtaką sprendimų priėmėjams. Kad situacija pasikeistų, būtina keisti lobistinės veiklos reguliavimą, kuris šiuo metu neveikia. Daugiau...

  Paskelbta gruodžio 11 d., 2014

 • Pranešėjų apsauga - raktas į antikorupcinę sėkmę

  Dabartinė Vyriausybė turėtų aktyviau mažinti korupcijos lygį šalyje, TV3 Žinioms teigė Sergejus Muravjovas. Pasak jo, Lietuvoje vykstančios antikorupcinės permainos iš esmės nulemtos ilgalaikių anksčiau pradėtų iniciatyvų. Vienas iš prioritetinių darbų šiuo metu yra užtikrinti apie korupciją pranešančių asmenų apsaugą. Daugiau...

  Paskelbta gruodžio 11 d., 2014

 • Kas trečias su policija susidūręs gyventojas sumokėjo kyšį

  Puiku, jog Policija nevengia pripažinti kyšininkavimo problemos, imasi priemonių jai spręsti ir savo pavyzdžiu rodo, kad kyšininkavimo lygį galima sumažinti, LNK Žinioms teigė Sergejus Muravjovas. Visgi vien iš kyšių policininkas per mėnesį dar gali susirinkti virš 5 tūkst. litų, juos, Lietuvos korupcijos žemėlapio duomenimis, duoda trečdalis su kelių policija susidūrusių šalies gyventojų, o Policija išlieka viena korumpuočiausių institucijų šalyje. Daugiau...

  Paskelbta gruodžio 10 d., 2014

 • Nusirašinėjimas mokyklose neturi būti norma

  50 mokyklų jungiasi prie "Sąžiningumo mokyklų" tinklo taip parodydamos, kad sąžiningumas ir skaidrumas - vienos svarbiausių jų veiklos vertybių, radijui "FM99" sakė Karolis Granickas. Norime, kad sąžiningumas būtų aiškiai deklaruojama vertybe, kad apsimokėtų būti sąžiningu ir tai taptų kasdiene gyvenimo norma. Tai ne tik padėtų siekti akademinių laimėjimų, bet ir dalyvauti miesto, valstybė valdyme. Daugiau...

  Paskelbta gruodžio 10 d., 2014

Paskutiniai TILS tyrimai

Gyventojų apklausa apie savivaldybių atvirumą

Corruption-Risks.jpg Metai: 2014
Pastabos:  Icon atsisiųsti (550,0 KB)

Lietuvos gyventojų apklausa, parodanti, pagal kokius
kriterijus Lietuvos gyventojai sprendžia, ar savivaldybės yra atviros
ir linkusios bendradarbiauti su vietos gyventojais, kokią informaciją,
gyventojų nuomone, savivaldybės institucijos turėtų teikti viešai, ir
pagal ką gyventojai sprendžia, ar jų savivaldybė dirba gerai ir
efektyviai.

________________________________________________________________________

TILS pastabos rengiamai Nacionalinei kovos prieš korupciją programai (NKKP)

Corruption-Risks.jpg Metai: 2014
Pastabos:  Icon atsisiųsti (348,0 KB)

„Transparency International“ Lietuvos skyrius (TILS) pateikė pasiūlymus rengiamai Nacionalinei kovos su korupcija programai. Siūloma išskirti svarbiausius ateinančių penkių metų tikslus, pagrįsti, kaip numatytos priemonės konkrečiai prisidės prie korupcijos mažinimo Lietuvoje bei patikslinti arba įtraukti daugiau probleminių sričių.

________________________________________________________________________

TILS pastabos LR Vyriausybės paskelbtai viešajai konsultacijai dėl kovos prieš korupciją

Corruption-Risks.jpg Metai: 2014
Pastabos: Icon atsisiųsti (272,2 KB)

TILS pateikė pastabas 2013 m. gruodžio 30 d. LR Vyriausybės paskelbtai viešajai konsultacijai „Kokiose srityse, Jūsų nuomone, didžiausios korupcijos
apraiškos? Jūsų siūlymai, kaip mažinti korupcijos priežastis.“

________________________________________________________________________

Pastabos dėl NVO tarybos nuostatų projekto

Corruption-Risks.jpg Metai: 2014
Pastabos:  Icon atsisiųsti (286,6 KB)

"Transparency International" Lietuvos skyriaus, Žmogaus teisių stebėjimo instituto ir koalicijos "Galiu gyventi" parengtas pastabos 2014 m. kovo 3 d. Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei derinti pateiktam nutarimo projektui Nr. 14-2611 „Dėl nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo" ir nuostatų projektui Nr. 14-2612 „Nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų projektas“.

________________________________________________________________________

Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai vertinimas

Corruption-Risks.jpg  Metai: 2014
Ataskaita (anglų k.): Icon atsisiųsti (592,6 KB)

Ataskaita (lietuvių k.): Icon atsisiųsti (1,7 MB)

"Transparency International" ES biuro ir "Transparency International" Lietuvos skyriaus atliktas Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai vertinimas šešiose srityse: viešųjų pirkimų, įmonių atskaitingumo, kovos su pinigų plovimo, Europos prokuratūros įsteigimo, Europos politinių partijų finansavimo ir asociacijos bei prekybos sutarčių sudarymo. Taip pat įvertintas informacijos prieinamumas ir biudžeto skaidrumas. 

________________________________________________________________________

Lietuvos krepšininkų ir futbolininkų tyrimas apie nesąžiningus susitarimus sporte

Corruption-Risks.jpg Metai: 2014
Ataskaita:  Icon atsisiųsti (1,4 MB)

Tyrimas parodo, kiek sportininkų yra dalyvavę varžybose,
dėl kurių rezultato, jų įtarimu arba žiniomis, buvo susitarta iš
anksto, kodėl krepšininkai ir futbolininkai dalyvauja susitarimuose
dėl varžybų baigties ir kiek, jų manymu, tokie išankstiniai
susitarimai yra paplitę Lietuvos sporte.

________________________________________________________________________space_bar.jpg

*Daugiau tyrimų galite rasti mūsų tyrimų skiltyje.