Jūs esate čia:
 • Kaip mažinti infrastruktūros projektų korupcines rizikas?

  Korupcijos rizika statybų sektoriuje yra viena didžiausių pasaulyje, o stambiems infrastruktūros projektų konkursams ir jų vykdymui turėtų būti taikomi papildomi skaidrumo reikalavimai, Žinių radijo laidoje "Žvilgsnis" sakė Sergejus Muravjovas, komentuodamas Vilniaus vakarinio aplinkkelio konkurso sustabdymą. Anot jo, korupcija viešuosiuose pirkimuose dažniausiai pasižymi rengiant konkursų kvalifikacinius reikalavimus ir technines specifikacijas. Daugiau...

  Paskelbta balandžio 24 d., 2015

 • Kokia veikla užsiima "atstovai Vyriausybėje"?

  Pasitaiko nemažai atvejų, kai politikai ne išklauso visas suinteresuotas puses, o vadovaujasi kokios nors vienos grupės interesais, leidiniui "Veidas" sakė Rūta Mrazauskaitė. TILS užsakymu atliktas tyrimas parodė, kad, pavyzdžiui, kai kurioms verslo asociacijoms yra net skirtos patalpos Vyriausybėje, o oficialiame kontaktų sąraše jos nurodomos kaip „atstovai Vyriausybėje“. Kadangi šių organizacijų veiklos darant įtaką sprendimų priėmimui nereguliuoja lobistinės veiklos teisės aktai, nėra ir jokios viešos informacijos apie jų indėlį į teisėkūrą. Daugiau...

  Paskelbta balandžio 24 d., 2015

 • Socialinis dizainas - nauja priemonė kyšininkavimui spręsti

  Socialinio dizaino dėka gydytojai galėjo atnaujinti ir iš naujo įprasminti Hipokrato priesaiką, kurią dalis medikų jau yra primiršę, TILS ir „Žinių radijo“ laidoje „Skaidrumo linija“ sakė socialinė dizainerė, lektorė Jurga Želvytė, padėjusi atlikti kelis eksperimentus antikorupcinėje medikų akcijoje. Daugiau...

  Paskelbta balandžio 23 d., 2015

 • Korupcija Lietuvoje atbaido užsienio investuotojus

  Korupcija yra vienas svarbiausių kriterijų, pagal kurį užsienio investuotojai renkasi šalis savo veiklai plėsti, tačiau Lietuvoje vis dar ne itin daug dėmesio skiriama korupcijos sumažinimui. Turime antikorupcines programas, bet ar yra, kas jas įgyvendina, LRT.lt kalbėjo Sergejus Muravjovas. Pasak jo, Lietuvoje nebetinka posakis, kad „kokia tauta, tokia ir valdžia“, nes tauta keičiasi daug greičiau už valdžią. Šiandien naikinti korupciją yra ne tik būtinybė, bet ir prievolė. Daugiau...

  Paskelbta balandžio 23 d., 2015

 • Kaip medikų akcija galėtų didinti pasitikėjimą gydytojais?

  Naivu būtų viltis, kad studentų medikų akcija išspręs korupcijos sveikatos apsaugoje problemą, LRT Radijo laidoje "Aktualijų studija" sakė Rugilė Trumpytė. Visgi iniciatyva "Geriausia padėka gydytojui yra Jūsų šypsena" - labai svarbus žingsnis į priekį. Gydymo įstaigos turėtų klijuotis šiuos lipdukus atsakingai, nes bet koks užrašui prieštaraujantis veiksmas gali turėtų neigiamos įtakos jų reputacijai. Daugiau...

  Paskelbta balandžio 22 d., 2015

 • Etikos kodekso nauda priklausys nuo pačių gydytojų

  Puiku, kad Sveikatos apsaugos ministerija ir Gydytojų sąjunga atnaujino Lietuvos gydytojo profesinės etikos kodeksą, tačiau svarbiausias klausimas, ar Lietuvos pacientai pajus šiuos pokyčius besilankydami gydymo įstaigose, LRT laidoje "60 minučių" klausė Sergejus Muravjovas. Anot jo, tokių skėtinių kodeksų sėkmė priklauso nuo to, kaip juos savo veikloje pritaiko pačios gydymo įstaigos ir kiek iniciatyvos imasi rodydami pavyzdį. Daugiau...

  Paskelbta balandžio 22 d., 2015

 • Ar visi gydytojai prisimena Hipokrato priesaiką?

  Turint omenyje problemos mąstą, kai kas antras Lietuvos gyventojas sveikatos apsaugos sistemą laiko korumpuota, o bent kas penktas yra papildomai atsidėkojęs gydytojui, mūsų visuomenės lyderių dėmesys korupcijos problemai sveikatos apsaugoje yra vienareikšmiškai neadekvatus, "Info TV" sakė Karolis Granickas, atkreiptas dėmesį į tai, jog vis daugiau gydytojų padėkoms pasako "ne". Daugiau...

  Paskelbta balandžio 20 d., 2015

Paskutiniai TILS tyrimai

Kokybinis lobistinės veiklos tyrimas

Corruption-Risks.jpg  Metai: 2015
Tyrimas:  Icon atsisiųsti (1,6 MB)

Tyrime "Politikos užkulisiai. Lobizmo (ne)skaidrumas Lietuvoje" apžvelgta lobistinės veiklos praktika Lietuvoje, tiriant, kiek šios veiklos veiklos reguliavimas ir praktika yra skaidrūs ir atskaitingi, kokios etikos normos taikomos šioje srityje ir ar visos interesų grupės turi vienodas galimybes įsitraukti į sprendimų priėmimą. 

________________________________________________________________________

Verslininkų apklausa apie lobistinę veiklą

Corruption-Risks.jpg  Metai: 2015
Tyrimas:  Icon atsisiųsti (413,1 KB)

Reprezentatyvi TILS užsakymu atlikta Lietuvos įmonių vadovų apklausa (N=604), atskleidžianti verslininkų požiūrį į tai, kaip ir kokia apimtimi veikia interesų grupės, siekiančios daryti įtaką sprendimų priėmimui. 

________________________________________________________________________

Savivaldybių skaidrumo tyrimas

Corruption-Risks.jpg Metai: 2015
Pastabos: Icon Pastabos (411,2 KB)

TILS atlieka 60 Lietuvos savivaldybių skaidrumo ir atskaitingumo tyrimą. Jo metu analizuojama, kiek informacijos interneto svetainėse savivaldybės skelbia apie savo veiklą.

________________________________________________________________________

Gyventojų apklausa apie savivaldybių atvirumą

Corruption-Risks.jpg Metai: 2014
Pastabos:  Icon atsisiųsti (550,0 KB)

Lietuvos gyventojų apklausa, parodanti, pagal kokius
kriterijus Lietuvos gyventojai sprendžia, ar savivaldybės yra atviros
ir linkusios bendradarbiauti su vietos gyventojais, kokią informaciją,
gyventojų nuomone, savivaldybės institucijos turėtų teikti viešai, ir
pagal ką gyventojai sprendžia, ar jų savivaldybė dirba gerai ir
efektyviai.

________________________________________________________________________

TILS pastabos rengiamai Nacionalinei kovos prieš korupciją programai (NKKP)

Corruption-Risks.jpg Metai: 2014
Pastabos:  Icon atsisiųsti (348,0 KB)

„Transparency International“ Lietuvos skyrius (TILS) pateikė pasiūlymus rengiamai Nacionalinei kovos su korupcija programai. Siūloma išskirti svarbiausius ateinančių penkių metų tikslus, pagrįsti, kaip numatytos priemonės konkrečiai prisidės prie korupcijos mažinimo Lietuvoje bei patikslinti arba įtraukti daugiau probleminių sričių.

________________________________________________________________________

TILS pastabos LR Vyriausybės paskelbtai viešajai konsultacijai dėl kovos prieš korupciją

Corruption-Risks.jpg Metai: 2014
Pastabos: Icon atsisiųsti (272,2 KB)

TILS pateikė pastabas 2013 m. gruodžio 30 d. LR Vyriausybės paskelbtai viešajai konsultacijai „Kokiose srityse, Jūsų nuomone, didžiausios korupcijos
apraiškos? Jūsų siūlymai, kaip mažinti korupcijos priežastis.“

________________________________________________________________________

Pastabos dėl NVO tarybos nuostatų projekto

Corruption-Risks.jpg Metai: 2014
Pastabos:  Icon atsisiųsti (286,6 KB)

"Transparency International" Lietuvos skyriaus, Žmogaus teisių stebėjimo instituto ir koalicijos "Galiu gyventi" parengtas pastabos 2014 m. kovo 3 d. Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei derinti pateiktam nutarimo projektui Nr. 14-2611 „Dėl nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo" ir nuostatų projektui Nr. 14-2612 „Nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų projektas“.

________________________________________________________________________

Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai vertinimas

Corruption-Risks.jpg  Metai: 2014
Ataskaita (anglų k.): Icon atsisiųsti (592,6 KB)

Ataskaita (lietuvių k.): Icon atsisiųsti (1,7 MB)

"Transparency International" ES biuro ir "Transparency International" Lietuvos skyriaus atliktas Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai vertinimas šešiose srityse: viešųjų pirkimų, įmonių atskaitingumo, kovos su pinigų plovimo, Europos prokuratūros įsteigimo, Europos politinių partijų finansavimo ir asociacijos bei prekybos sutarčių sudarymo. Taip pat įvertintas informacijos prieinamumas ir biudžeto skaidrumas. 

________________________________________________________________________

Lietuvos krepšininkų ir futbolininkų tyrimas apie nesąžiningus susitarimus sporte

Corruption-Risks.jpg Metai: 2014
Ataskaita:  Icon atsisiųsti (1,4 MB)

Tyrimas parodo, kiek sportininkų yra dalyvavę varžybose,
dėl kurių rezultato, jų įtarimu arba žiniomis, buvo susitarta iš
anksto, kodėl krepšininkai ir futbolininkai dalyvauja susitarimuose
dėl varžybų baigties ir kiek, jų manymu, tokie išankstiniai
susitarimai yra paplitę Lietuvos sporte.

________________________________________________________________________space_bar.jpg

*Daugiau tyrimų galite rasti mūsų tyrimų skiltyje.