Jūs esate čia:
 • Reikia baudžiamojo kodekso pataisų sukčiavimui sporte

  Daugelis Lietuvos krepšininkų ir futbolininkų pripažįsta, kad nesąžiningi susitarimai sporte - paplitę, tačiau nemano, jog tai yra problema. Tad pirmiausia, pasak Sergejaus Muravjovo, sportininkams reikia aiškiai parodyti, kad dalyvavimas tokiuose susitarimuose žlugdo sportininko karjetą ir žiūrovų pasitikėjimą sportu. LNK žinioms jis teigė, kad Lietuvoje taip pat reikia priimti Baudžiamojo kodekso pataisas, reikalauti daugiau finansinio atskaitingumo iš klubų. Daugiau...

  Paskelbta spalio 24 d., 2014

 • Valstybės tarnautojai patiria politikų spaudimą

  Lietuvoje egzistuoja politinė korupcija, tą patvirtina ir valstybės tarnautojai, LRT radijui teigė TILS atstovas Sergejus Muravjovas. Jis priminė, kad valstybės tarnautojai neretai patiria politikų spaudimą veikti partijų arba privačiam interesui, politikai taip pat ne visada suvaldo galimų interesų konfliktų rizikas. Daugiau...

  Paskelbta spalio 24 d., 2014

 • Institucijoms būtina užtikrinti saugius pranešimų kanalus

  Svarbu užtikrinti, kad kiekvienas žmogus, norintis pranešti apie galimą neteisėtą veiklą, žinotų, kur gali kreiptis, kokia apsauga jam garantuojama ir kas bus daroma su jo pranešimu, Laisvosios bangos radijo laidoje "Ant bangos" teigė TILS atstovas Karolis Granickas. Be to, svarbu, kad žmonės pasitikėtų institucijomis, kurioms praneša. Daugiau...

  Paskelbta spalio 22 d., 2014

 • Kaip matuosime antikorupcinių veiksmų rezultatus?

  Siūlome išskirti kelis prioritetus Nacionalinėje kovos su korupcija programoje ir aiškiai numatyti, kokiomis priemonėmis jų sieksime, Žinių radijo laidoje "Atviras pokalbis" sakė TILS atstovas Sergejus Muravjovas. Daugiau...

  Paskelbta spalio 21 d., 2014

 • Sukurkime saugią aplinką pranešėjams

  Jeigu žmogus sąžiningai ir nepiktnaudžiaudamas suklydo pranešdamas apie korupciją ir jo pranešimas nepasitvirtino, turime užtikrinti, kad jam nebus keliama šmeižto byla, BNS sakė TILS atstovė Rugilė Trumpytė. Pasak jos, būtina užtikrinti pranešėjui saugią aplinką, kad jis nebijotų pranešti apie galimą piktnaudžiavimą. Daugiau...

  Paskelbta spalio 21 d., 2014

 • Vaistų kompensavimo politika - neskaidri

  Pasak TILS atstovės Rūtos Mrazauskaitės, vaistų kompensavimo politika Lietuvoje šiuo metu nėra pakankamai skaidri. LRT Radijui ji teigė, kad reikėtų daugiau informacijos apie komisijų, sprendžiančių dėl vaistų kompensavimo, darbą ir jos narių sprendimų motyvus. Be to, trūksta aiškiai deklaruojamų politikų ir farmacijos įmonių atstovų susitikimų, nesilaikoma teisės aktuose numatytų pareiškimų nagrinėjimo terminų. Daugiau...

  Paskelbta spalio 20 d., 2014

 • Išrinkti „Transparency International“ valdybos vadovai

  Pasaulinis “Transparency International” narių suvažiavimas išrinko naujus judėjimo vadovus. Valdybos pirmininku tapo buvęs Peru specialusis prokuroras Jose Ugazas, vicepirmininke – “Transparency International” Rusijos skyriaus valdybos pirmininkė Elena Panfilova. Daugiau...

  Paskelbta spalio 20 d., 2014

Paskutiniai TILS tyrimai

Gyventojų apklausa apie savivaldybių atvirumą

Corruption-Risks.jpg Metai: 2014
Pastabos:  Icon atsisiųsti (550,0 KB)

Lietuvos gyventojų apklausa, parodanti, pagal kokius
kriterijus Lietuvos gyventojai sprendžia, ar savivaldybės yra atviros
ir linkusios bendradarbiauti su vietos gyventojais, kokią informaciją,
gyventojų nuomone, savivaldybės institucijos turėtų teikti viešai, ir
pagal ką gyventojai sprendžia, ar jų savivaldybė dirba gerai ir
efektyviai.

________________________________________________________________________

TILS pastabos rengiamai Nacionalinei kovos prieš korupciją programai (NKKP)

Corruption-Risks.jpg Metai: 2014
Pastabos:  Icon atsisiųsti (348,0 KB)

„Transparency International“ Lietuvos skyrius (TILS) pateikė pasiūlymus rengiamai Nacionalinei kovos su korupcija programai. Siūloma išskirti svarbiausius ateinančių penkių metų tikslus, pagrįsti, kaip numatytos priemonės konkrečiai prisidės prie korupcijos mažinimo Lietuvoje bei patikslinti arba įtraukti daugiau probleminių sričių.

________________________________________________________________________

TILS pastabos LR Vyriausybės paskelbtai viešajai konsultacijai dėl kovos prieš korupciją

Corruption-Risks.jpg Metai: 2014
Pastabos: Icon atsisiųsti (272,2 KB)

TILS pateikė pastabas 2013 m. gruodžio 30 d. LR Vyriausybės paskelbtai viešajai konsultacijai „Kokiose srityse, Jūsų nuomone, didžiausios korupcijos
apraiškos? Jūsų siūlymai, kaip mažinti korupcijos priežastis.“

________________________________________________________________________

Pastabos dėl NVO tarybos nuostatų projekto

Corruption-Risks.jpg Metai: 2014
Pastabos:  Icon atsisiųsti (286,6 KB)

"Transparency International" Lietuvos skyriaus, Žmogaus teisių stebėjimo instituto ir koalicijos "Galiu gyventi" parengtas pastabos 2014 m. kovo 3 d. Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei derinti pateiktam nutarimo projektui Nr. 14-2611 „Dėl nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo" ir nuostatų projektui Nr. 14-2612 „Nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų projektas“.

________________________________________________________________________

Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai vertinimas

Corruption-Risks.jpg  Metai: 2014
Ataskaita (anglų k.): Icon atsisiųsti (592,6 KB)

Ataskaita (lietuvių k.): Icon atsisiųsti (1,7 MB)

"Transparency International" ES biuro ir "Transparency International" Lietuvos skyriaus atliktas Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai vertinimas šešiose srityse: viešųjų pirkimų, įmonių atskaitingumo, kovos su pinigų plovimo, Europos prokuratūros įsteigimo, Europos politinių partijų finansavimo ir asociacijos bei prekybos sutarčių sudarymo. Taip pat įvertintas informacijos prieinamumas ir biudžeto skaidrumas. 

________________________________________________________________________

Lietuvos krepšininkų ir futbolininkų tyrimas apie nesąžiningus susitarimus sporte

Corruption-Risks.jpg Metai: 2014
Ataskaita:  Icon atsisiųsti (1,4 MB)

Tyrimas parodo, kiek sportininkų yra dalyvavę varžybose,
dėl kurių rezultato, jų įtarimu arba žiniomis, buvo susitarta iš
anksto, kodėl krepšininkai ir futbolininkai dalyvauja susitarimuose
dėl varžybų baigties ir kiek, jų manymu, tokie išankstiniai
susitarimai yra paplitę Lietuvos sporte.

________________________________________________________________________space_bar.jpg

*Daugiau tyrimų galite rasti mūsų tyrimų skiltyje.