Jūs esate čia:
 • M. Galiauskas: įmonėms būtų naudinga atsiskaityti viešai

  Pačioms įmonėms būtų naudinga viešai atsiskaityti už savo veiklą, mano verslą tvarios politikos klausimais konsultuojantis Mindaugas Galiauskas. „Transparency International“ Lietuvos skyriaus ir „Žinių radijo“ laidoje „Skaidrumo linija“ jis teigė, informacijos atskleidimas užsienyje tampa nauja mada. Daugiau...

  Paskelbta liepos 30 d., 2015

 • A. Amaechi: korupcija trukdo žmonėms judėti į priekį

  Augdama Nigerijoje supratau, kaip plačiai paplitusi nelygybė, korupcija. Besivystančiose šalyse korupcija neleidžia žmonėms išplėtoti savo potencialo. Korupcija egzistuoja visur, bet besivystančiose šalyse ji tiesiog trukdo judėti pirmyn. Kad ir kokio dydžio būtų bendrasis vidaus produktas, "Lietuvos žinioms" sakė TI antikorupcinės mokyklos dalyvė Adanna Amaechi. Pasak jos, kartais žmonės sako, kad yra sukaupę patirties, nori veikti šalies labui, tačiau ar jie žino, kokie vietinių bendruomenių poreikiai, ar su jomis bendravo? Daugiau...

  Paskelbta liepos 27 d., 2015

 • Interesų deklaravimui - per mažai dėmesio

  Interesų deklaravimui šiuo metu skiriama per mažai dėmesio, tą rodo ir tai, jog 170 savivaldos politikų vis dar nedeklaravo savo interesų, "Žinių radijo" laidoje "Aktualioji valanda" sakė Rugilė Trumpytė. Svarbu atkreipti dėmesį, kad net ir tuomet, kai politikai užpildo deklaracijas, ne visada aišku, ar jos užpildytos pilnai, ar laiku ir tinkamai atnaujinamos. Daugiau...

  Paskelbta liepos 23 d., 2015

 • M. Ivanovič: teisingumas neįmanomas taikant dvigubus standartus

  Blogiausia, kai šalyje būna taikomi dvigubi standartai, LRT Radijui sakė TILS svečias, leidinio "Newsweek" Belgrade vyr. redaktorius M. Ivanovičius. Pasak jo, serbai labai bijo, kad istorija juos prisimins kaip antrą tautą po vokiečių, kuri įvykdė genocidą. Serbijos žmonės taip pat mano, kad taikomi dvigubi standartai ir už karo nusikaltimus, kurie vykdyti prieš serbus, taip pat niekas nėra nubaustas. Daugiau...

  Paskelbta liepos 21 d., 2015

 • Viešojo sektoriaus reforma - galimybė įvertinti save

  Džiugu, kad Vidaus reikalų ministerija siūlo pertvarkyti viešąjį sektorių, padaryti jo darbą skaidresnį ir efektyvesnį. Visgi svarbu nepamiršti, kad sektoriaus darbo kokybė itin susijusi su gyventojų aptarnavimu, "Žinių radijo" laidoje "Atviras pokalbis" sakė Sergejus Muravjovas. Pasak jo, vis dar labai trūksta institucijų savęs įvertinimo, nėra klausiama, ar gyventojai patenkinti aptarnavimu, ar buvo pilnai atsakyta į jų klausimus. Daugiau...

  Paskelbta liepos 20 d., 2015

 • E. Katinas: norime įtraukti jaunimą į antikorupcinę veiklą

  Dažnai nepastebime korupcijos žalos, bet iš tikrųjų ji yra milžiniška, sako tarptautinės "Transparency International" skaidrumo mokyklos savanoris Edgaras Katinas, kartu su bendraminčiais įkūręs tarptautinę organizaciją "Anti-corruption International". Pasak jo, jaunimo balsas antikorupcinėje veikloje šiuo metu per mažai girdimas, todėl reikia burti jaunimą ir jį įgalinti veikti savo bendruomenėse ir valstybėse. Daugiau...

  Paskelbta liepos 16 d., 2015

Paskutiniai TILS tyrimai

Kokybinis lobistinės veiklos tyrimas

Corruption-Risks.jpg  Metai: 2015
Tyrimas:  Icon atsisiųsti (1,6 MB)

Tyrime "Politikos užkulisiai. Lobizmo (ne)skaidrumas Lietuvoje" apžvelgta lobistinės veiklos praktika Lietuvoje, tiriant, kiek šios veiklos veiklos reguliavimas ir praktika yra skaidrūs ir atskaitingi, kokios etikos normos taikomos šioje srityje ir ar visos interesų grupės turi vienodas galimybes įsitraukti į sprendimų priėmimą. 

________________________________________________________________________

Verslininkų apklausa apie lobistinę veiklą

Corruption-Risks.jpg  Metai: 2015
Tyrimas:  Icon atsisiųsti (413,1 KB)

Reprezentatyvi TILS užsakymu atlikta Lietuvos įmonių vadovų apklausa (N=604), atskleidžianti verslininkų požiūrį į tai, kaip ir kokia apimtimi veikia interesų grupės, siekiančios daryti įtaką sprendimų priėmimui. 

________________________________________________________________________

Savivaldybių skaidrumo tyrimas

Corruption-Risks.jpg Metai: 2015
Pastabos: Icon Pastabos (411,2 KB)

TILS atlieka 60 Lietuvos savivaldybių skaidrumo ir atskaitingumo tyrimą. Jo metu analizuojama, kiek informacijos interneto svetainėse savivaldybės skelbia apie savo veiklą.

________________________________________________________________________

Gyventojų apklausa apie savivaldybių atvirumą

Corruption-Risks.jpg Metai: 2014
Pastabos:  Icon atsisiųsti (550,0 KB)

Lietuvos gyventojų apklausa, parodanti, pagal kokius
kriterijus Lietuvos gyventojai sprendžia, ar savivaldybės yra atviros
ir linkusios bendradarbiauti su vietos gyventojais, kokią informaciją,
gyventojų nuomone, savivaldybės institucijos turėtų teikti viešai, ir
pagal ką gyventojai sprendžia, ar jų savivaldybė dirba gerai ir
efektyviai.

________________________________________________________________________

TILS pastabos rengiamai Nacionalinei kovos prieš korupciją programai (NKKP)

Corruption-Risks.jpg Metai: 2014
Pastabos:  Icon atsisiųsti (348,0 KB)

„Transparency International“ Lietuvos skyrius (TILS) pateikė pasiūlymus rengiamai Nacionalinei kovos su korupcija programai. Siūloma išskirti svarbiausius ateinančių penkių metų tikslus, pagrįsti, kaip numatytos priemonės konkrečiai prisidės prie korupcijos mažinimo Lietuvoje bei patikslinti arba įtraukti daugiau probleminių sričių.

________________________________________________________________________

TILS pastabos LR Vyriausybės paskelbtai viešajai konsultacijai dėl kovos prieš korupciją

Corruption-Risks.jpg Metai: 2014
Pastabos: Icon atsisiųsti (272,2 KB)

TILS pateikė pastabas 2013 m. gruodžio 30 d. LR Vyriausybės paskelbtai viešajai konsultacijai „Kokiose srityse, Jūsų nuomone, didžiausios korupcijos
apraiškos? Jūsų siūlymai, kaip mažinti korupcijos priežastis.“

________________________________________________________________________

Pastabos dėl NVO tarybos nuostatų projekto

Corruption-Risks.jpg Metai: 2014
Pastabos:  Icon atsisiųsti (286,6 KB)

"Transparency International" Lietuvos skyriaus, Žmogaus teisių stebėjimo instituto ir koalicijos "Galiu gyventi" parengtas pastabos 2014 m. kovo 3 d. Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei derinti pateiktam nutarimo projektui Nr. 14-2611 „Dėl nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo" ir nuostatų projektui Nr. 14-2612 „Nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų projektas“.

________________________________________________________________________

Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai vertinimas

Corruption-Risks.jpg  Metai: 2014
Ataskaita (anglų k.): Icon atsisiųsti (592,6 KB)

Ataskaita (lietuvių k.): Icon atsisiųsti (1,7 MB)

"Transparency International" ES biuro ir "Transparency International" Lietuvos skyriaus atliktas Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai vertinimas šešiose srityse: viešųjų pirkimų, įmonių atskaitingumo, kovos su pinigų plovimo, Europos prokuratūros įsteigimo, Europos politinių partijų finansavimo ir asociacijos bei prekybos sutarčių sudarymo. Taip pat įvertintas informacijos prieinamumas ir biudžeto skaidrumas. 

________________________________________________________________________

Lietuvos krepšininkų ir futbolininkų tyrimas apie nesąžiningus susitarimus sporte

Corruption-Risks.jpg Metai: 2014
Ataskaita:  Icon atsisiųsti (1,4 MB)

Tyrimas parodo, kiek sportininkų yra dalyvavę varžybose,
dėl kurių rezultato, jų įtarimu arba žiniomis, buvo susitarta iš
anksto, kodėl krepšininkai ir futbolininkai dalyvauja susitarimuose
dėl varžybų baigties ir kiek, jų manymu, tokie išankstiniai
susitarimai yra paplitę Lietuvos sporte.

________________________________________________________________________space_bar.jpg

*Daugiau tyrimų galite rasti mūsų tyrimų skiltyje.