Politikos skaidrumas
Pranešimai spaudai

127 organizacijos ragina atverti duomenis apie įmonių savininkus Europos Sąjungoje

Atgal
Meniu

TILS

Paskelbta kovo 10, 2022


„Transparency International“ Lietuvos skyrius (TILS) kartu su 126 organizacijomis, veikiančiomis skaidrumo, antikorupcijos ir atvirų duomenų srityse visame pasaulyje, ragina atverti visuomenei visų Europos Sąjungos (ES) šalių įmonių ir įmonių savininkų (galutinių naudos gavėjų) registrus.

Organizacijos atkreipia dėmesį, jog tai yra itin svarbus žingsnis, siekiant veiksmingai įgyvendinti Rusijai skirtas sankcijas.

2018 m. Europos Sąjunga priėmė 5-ąją kovos su pinigų plovimu direktyvą, pagal kurią šalys narės įsipareigojo sukurti viešai prieinamus įmonių savininkų (galutinių naudos gavėjų) registrus, leidžiančius lengviau nustatyti galimus pinigų plovimo atvejus ir atsekti sąsajas su korumpuotais režimais.

2021 m. tik 10 iš 27 ES šalių turėjo viešus nemokamus arba atvirus įmonių savininkų registrus.

Lietuvoje toks registras atsirado 2022 m. pradžioje, tačiau duomenys į jį šiuo metu dar tik renkami ir bus pasiekiami atlygintinai.

„Jei norime kuo greičiau atsekti, kam taikyti sankcijas, turime pradėti nemokamai ir atviru formatu skelbti įmonių savininkų duomenis. Tai jau padarė Ukraina, Latvija, Danija ir Jungtinė Karalystė. Šis žingsnis palengvintų teisėsaugos darbą bei suteiktų galimybę tiriamosios žurnalistikos ir pilietinės visuomenės atstovams dar aktyviau prisidėti nustatant įmonių ryšius su korumpuotais režimais. Tai taip pat apsunkintų kartelinius susitarimus viešuosiuose pirkimuose, leistų lengviau pastebėti galimus interesų konfliktus”, – sakė TILS vadovas Sergejus Muravjovas.

Organizacijos atkreipia dėmesį, jog šiuo metu ES valstybės narės neturi gairių, kaip atverti įmonių registrus savo šalyse ir kviečia Europos Komisiją kuo skubiau priimti Atvirų duomenų direktyvos įgyvendinimo aktą. Tai leistų užtikrinti, kad Direktyva visose ES šalyse būtų taikoma vienodai, tiksliai nustatant, kaip ir kokia informacija apie įmones turi būti skelbiama viešai.

Ši Direktyva buvo priimta 2019 m. ES siekiant pažaboti piktnaudžiavimą anonimiškai įsteigtomis įmonėmis. Ji numato, kad įmonių nuosavybės duomenys turi būti prieinami viešai ir nemokamai, atvirų duomenų formatu.

Pilną organizacijų kreipimąsi anglų k. galite rasti čia.

Daugiau informacijos: Sergejus Muravjovas, sergejus@transparecy.lt, +370 5 212 69 51.
Dėl bendro kreipimosi: Rachel Hanna, „Access Info Europe“, rachel@access-info.org.Daugiau apie mūsų veiklą

Politikos skaidrumas
Viešųjų finansų skaidrumas
Verslo skaidrumas
Žiniasklaidos skaidrumas
Antikorupcinis ugdymas
Dalyvaujamasis biudžetas
Transparency School