Politikos skaidrumas

Šioje skiltyje rasite mūsų tyrimus, apžvalgas ir iniciatyvas šia tema.

Politikos skaidrumas

Kas naujo?

Politikos skaidrumas

Pranešimai spaudai

Lietuvos europarlamentaras – daugiausiai papildomų pajamų gaunantis EP narys

gegužės 06, 2024

Viktoras Uspaskichas, Europos Parlamento (EP) narys, nurodė kasmet gaunantis 3 mln. eurų papild...
Naujienos

Politikos skaidrumas

Lietuva yra Europos ir pasaulio priešakyje kovoje už demokratiją ir prieš kleptokratiją

kovo 05, 2024

Siekiant mažinti korupcijos apraiškas bei stiprinti Lietuvos poziciją kovoje už demokratiją, tu...
Naujienos

Politikos skaidrumas

Svarbu, kad politikai būtų kuo labiau atviri

vasario 27, 2024

Negalime tikėtis, kad jie turės atsakymus į visus klausimus, todėl labai svarbu, kad ministrai,...

Mūsų iniciatyvos

Interesų derinimas
Skaidrus sprendimų priėmimas
Atviri duomenys
Pranešėjų apsauga
Rinkimų skaidrumas
Savivaldos skaidrumas
Kas tai yra ir kodėl tai svarbu?

Remiantis LR viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymu, interesų konfliktas yra situacija, kai deklaruojantis asmuo, atlikdamas tarnybines pareigas ar vykdydamas tarnybinį pavedimą, turi priimti ar dalyvauti priimant sprendimą arba įvykdyti pavedimą, kurie susiję ir su jo privačiais interesais.

2022 m. Lietuvos korupcijos žemėlapio duomenimis nepotizmas, politinių partijų narių protegavimas nurodomos kaip aktualiausios korupcijos formos. Dažniausiai apklausti gyventojai nurodė, kad labiausiai Lietuvoje yra paplitęs nepotizmas – 65%, Įmonių atstovai dažniausiai nurodė – politinių partijų narių protegavimą – 55%.

Interesų derinimas – ypač svarbus savivaldoje, kuri įvairiuose vertinimuose išskiriama, kaip turinti aukštą nepotizmo (giminių ir bičiulių protegavimas) riziką . Pavyzdžiui, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba 2019 m. atliko visų 246 Lietuvos savivaldybių valdomų įmonių nepotizmo rizikos intensyvumo analizę, kuri parodė, kad vidutiniškai, savivaldybių įmonėse giminaičiai sudaro 19 proc. visų darbuotojų, o atskirose įmonėse giminaičių dalis gali siekti ir iki 50 proc. darbuotojų. 

Taip pat interesų konfliktai gali kilti turint sąsajas su politinėmis partijomis. Pavyzdžiui, mūsų atliktos analizės parodė, kad 2017 m. 4 iš 10 didžiausių valstybės (VVĮ) ir savivaldybių valdomų (SVĮ) įmonių vadovai buvo susiję su partijomis, dažniausiai – su socialdemokratais, liberalais ir konservatoriais. Palyginimui, 2019 m. 4 iš 10 savivaldybių (SVĮ) ir 1 iš 10 valstybės valdomų (VVĮ) įmonių vadovų buvo susiję su politinėmis partijomis, o 2022 m. beveik pusė visų savivaldybių valdomų įmonių vadovų turėjo sąsajas su politinėmis partijomis ir susivienijimais. 

2018 m. atliktas tyrimas, taip pat parodė, kad SVĮ ir VVĮ įmonėse nėra skiriama pakankamai dėmesio interesų derinimui ne tik valdybos narių atrankos metu, bet ir valdybos nariams pradėjus eiti savo pareigas. Taip pat, valstybės ir savivaldybių valdomose įmonėse trūksta skaidrumo – dažnu atveju sunku rasti informaciją apie valdybos narių atrankas, paramos skirstymą, pranešimų apie galimus korupcijos atvejus kanalus.

Iniciatyvos

ManoValstybe.info – šioje svetainėje pateikiame duomenis apie savivaldybių (SVĮ) ir valstybės (VVĮ) valdomų įmonių vadovų kaitą ir sąsajas su politinėmis partijomis ar susivienijimais nuo 1990 metų.

Studijos
 • „Interesai valstybės ir savivaldybių valdomose įmonėse kaip juos suvaldyti?“, 2018.
Svarbiausios įžvalgos
 • „Kas trečias valstybės ir savivaldybės valdomos įmonės vadovas turi sąsajų su politine partija“, 2020.
 • „Pernai 4 iš 10 jų vadovų buvo susiję su partijomis“, 2018.

          Įžvalgos trumpai

 • Infografikas „SVĮ vadovų sąsajos“, 2022.
 • Infografikas „SVĮ-VVĮ vadovų partinės sąsajos“, 2020.
Pasiūlymai teisės aktams
 • „TILS pasiūlymai ir pastebėjimai dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl 2022-2033 metų nacionalinės darbotvarkės korupcijos prevencijos klausimais įgyvendinimo 2022-2025 metų plano patvirtinimo projekto“, 2022.
 • „TILS pasiūlymai 2022–2033 metų Nacionalinei darbotvarkei korupcijos prevencijos klausimais“, 2022.
 • „TILS pasiūlymai dėl atsparumo korupcijai lygio nustatymo metodologijos“, 2022.
 • „TILS pasiūlymai 2022–2033 metų Nacionalinei darbotvarkei korupcijos prevencijos klausimais“, 2021.
 • „TILS pasiūlymai Korupcijos prevencijos įstatymo (naujos redakcijos) projektui ir kartu teikiamiems susijusiems įstatymų projektams“, 2020.
Daugiau informacijos
 • Daugiau informacijos apie interesų konfliktų rizikos valdymą galite sužinoti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos puslapyje www.vtek.lt
 • Daugiau informacijos apie gerąjį valdymą VVĮ ir SVĮ rasite Valdymo koordinavimo centro (VKC) svetainėje www.governance.lt.