Politikos skaidrumas

Šioje skiltyje rasite mūsų tyrimus, apžvalgas ir iniciatyvas šia tema.

Politikos skaidrumas

Kas naujo?

Naujienos

Politikos skaidrumas

VTEK sprendimas yra puiki paskata įsivertinti, ar reikėtų kai kurias rizikas valdyti geriau.

sausio 31, 2024

Neabejoju, jog šis atvejis paskatins ministerijos atstovus atidžiau įvertinti, kaip yra laikoma...
Naujienos

Politikos skaidrumas

Nukritęs balas rodo, jog iki šiol taikytos antikorupcinės priemonės - nebeveikia

sausio 30, 2024

Nukritęs Lietuvos įvertinimas rodo, jog Lietuvos institucijų iki šiol taikytos antikorupcinės p...
Naujienos

Politikos skaidrumas

Net ir nuolat tobulinami, įstatymai negarantuoja, kad praktikoje viskas vyks skaidriai

gruodžio 21, 2023

Politinių kampanijų ir rinkimų skaidrumas – pirmas žingsnis didesnio pasitikėjimo išrinktais po...

Mūsų iniciatyvos

Interesų derinimas
Skaidrus sprendimų priėmimas
Atviri duomenys
Pranešėjų apsauga
Rinkimų skaidrumas
Savivaldos skaidrumas
Kas tai yra ir kodėl tai svarbu?

Remiantis LR viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymu, interesų konfliktas yra situacija, kai deklaruojantis asmuo, atlikdamas tarnybines pareigas ar vykdydamas tarnybinį pavedimą, turi priimti ar dalyvauti priimant sprendimą arba įvykdyti pavedimą, kurie susiję ir su jo privačiais interesais.

2022/2023 m. Lietuvos korupcijos žemėlapio duomenimis nepotizmas, politinių partijų narių protegavimas nurodomos kaip aktualiausios korupcijos formos. Dažniausiai apklausti gyventojai nurodė, kad labiausiai Lietuvoje yra paplitęs nepotizmas – 65%, Įmonių atstovai dažniausiai nurodė – politinių partijų narių protegavimą – 55%.

Interesų derinimas – ypač svarbus savivaldoje, kuri įvairiuose vertinimuose išskiriama, kaip turinti aukštą nepotizmo (giminių ir bičiulių protegavimas) riziką . Pavyzdžiui, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba 2019 m. atliko visų 246 Lietuvos savivaldybių valdomų įmonių nepotizmo rizikos intensyvumo analizę, kuri parodė, kad vidutiniškai, savivaldybių įmonėse giminaičiai sudaro 19 proc. visų darbuotojų, o atskirose įmonėse giminaičių dalis gali siekti ir iki 50 proc. darbuotojų. 

Taip pat interesų konfliktai gali kilti turint sąsajas su politinėmis partijomis. Pavyzdžiui, mūsų atliktos analizės parodė, kad 2017 m. 4 iš 10 didžiausių valstybės (VVĮ) ir savivaldybių valdomų (SVĮ) įmonių vadovai buvo susiję su partijomis, dažniausiai – su socialdemokratais, liberalais ir konservatoriais. Palyginimui, 2019 m. 4 iš 10 savivaldybių (SVĮ) ir 1 iš 10 valstybės valdomų (VVĮ) įmonių vadovų buvo susiję su politinėmis partijomis, o 2022 m. beveik pusė visų savivaldybių valdomų įmonių vadovų turėjo sąsajas su politinėmis partijomis ir susivienijimais. 

2018 m. atliktas tyrimas, taip pat parodė, kad SVĮ ir VVĮ įmonėse nėra skiriama pakankamai dėmesio interesų derinimui ne tik valdybos narių atrankos metu, bet ir valdybos nariams pradėjus eiti savo pareigas. Taip pat, valstybės ir savivaldybių valdomose įmonėse trūksta skaidrumo – dažnu atveju sunku rasti informaciją apie valdybos narių atrankas, paramos skirstymą, pranešimų apie galimus korupcijos atvejus kanalus.

Iniciatyvos

ManoValstybe.info – šioje svetainėje pateikiame duomenis apie savivaldybių (SVĮ) ir valstybės (VVĮ) valdomų įmonių vadovų kaitą ir sąsajas su politinėmis partijomis ar susivienijimais nuo 1990 metų.

Studijos
 • „Interesai valstybės ir savivaldybių valdomose įmonėse kaip juos suvaldyti?“, 2018.
Svarbiausios įžvalgos
 • „Kas trečias valstybės ir savivaldybės valdomos įmonės vadovas turi sąsajų su politine partija“, 2020.
 • „Pernai 4 iš 10 jų vadovų buvo susiję su partijomis“, 2018.

          Įžvalgos trumpai

 • Infografikas „SVĮ-VVĮ vadovų partinės sąsajos“, 2020.
 • Infografikas „SVĮ vadovų sąsajos“, 2022.
Pasiūlymai teisės aktams
 • „TILS pasiūlymai ir pastebėjimai dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl 2022-2033 metų nacionalinės darbotvarkės korupcijos prevencijos klausimais įgyvendinimo 2022-2025 metų plano patvirtinimo projekto“, 2022.
 • „TILS pasiūlymai 2022–2033 metų Nacionalinei darbotvarkei korupcijos prevencijos klausimais“, 2022.
 • „TILS pasiūlymai dėl atsparumo korupcijai lygio nustatymo metodologijos“, 2022.
 • „TILS pasiūlymai 2022–2033 metų Nacionalinei darbotvarkei korupcijos prevencijos klausimais“, 2021.
 • „TILS pasiūlymai Korupcijos prevencijos įstatymo (naujos redakcijos) projektui ir kartu teikiamiems susijusiems įstatymų projektams“, 2020.
Daugiau informacijos
 • Daugiau informacijos apie interesų konfliktų rizikos valdymą galite sužinoti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos puslapyje www.vtek.lt
 • Daugiau informacijos apie gerąjį valdymą VVĮ ir SVĮ rasite Valdymo koordinavimo centro (VKC) svetainėje www.governance.lt.