Kaip mes galime prisidėti prie Jūsų organizacijos skaidrumo ir tvaraus augimoKorupcinių rizikų valdymas

Korupcinių rizikų valdymas

Padedame įsivertinti, kaip valdomos su korupcija susijusios rizikos.

Etikos kodeksai

Etikos kodeksai

Padedame kurti bei diegti etikos ir elgesio kodeksus.

Gerasis valdymas

Gerasis valdymas

Padedame nusistatyti gerojo valdymo prioritetus ir juos diegti.

Skaidrumo ir atskaitingumo standartai

Skaidrumo ir atskaitingumo standartai

Padedame parengti skaidrumo ir atskaitingumo standartus.

Dalyvaujamasis biudžetas

Dalyvaujamasis biudžetas

Padedame mokykloms ir savivaldybėms įgyvendinti dalyvaujamuosius biudžetus, rengiame dalyvaujamojo biudžeto dirbtuves.

Patirties dalijimasis

Patirties dalijimasis

Dalyvaujame renginiuose, kaip pranešėjai ir fasilitatoriai. Kalbame skaidrumo, gerojo valdymo, atskaitingumo temomis.

Detaliau apie mūsų paslaugas

Mūsų komandos nariai yra sukaupę daugiau nei 17 metų ekspertinės patirties, dirbant su geruoju valdymu, antikorupcinių bei skaidrumo iniciatyvų kūrimu ir įgyvendinimu. Per paskutinius penkerius metus atlikome daugiau nei 40 analizių, mūsų sukurtais duomenimis grįstais internetiniais įrankiais kasmet naudojasi apie 80 tūkst. žmonių.

Viešojo sektoriaus atstovams

Galime padėti suprasti:

  1. Kaip tinkamai atsiskaityti už savo veiklą visuomenei?
  2. Kaip parengti atskaitingumo ir atvirumo standartus?
  3. Kaip suvaldyti korupcijos rizikas?
  4. Kaip įtraukti gyventojus į sprendimų priėmimą?
  5. Ką daryti su gautais pranešimais apie galimus pažeidimus?
  6. Kaip suvaldyti interesų konfliktus?
  7. Kaip atsiskaityti už panaudotus viešuosius finansus?
  8. Kaip tinkamai parengti ir efektyviai įgyvendinti etikos / elgesio kodeksus?
Privataus sektoriaus atstovams

Galime padėti suprasti:

  1. Kaip kurti ir diegti etikos / elgesio kodeksus, paruošti jų įgyvendinimo gaires?
  2. Kokios yra pagrindinės korupcijos rizikos ir kaip jas suvaldyti?
  3. Kaip tinkamai visuomenei pateikti informaciją apie savo veiklas bei diegti atskaitingumo standartus?
  4. Ką daryti su gautais pranešimais apie galimus pažeidimus?
  5. Kaip suvaldyti interesų konfliktus?
Nevyriausybinio sektoriaus atstovams

Galime padėti suprasti:

  1. Kaip paprastai pristatyti savo iniciatyvas ir už jas atsiskaityti?
  2. Kaip įtraukti gyventojus į savo veiklą?
  3. Kaip ugdyti darbuotojų kompetencijas?
  4. Kaip nustatyti ir plėtoti tarybų / valdybų vaidmenį organizacijos veiklose?
  5. Kaip augti atsakingai: plėtojant naujus projektus bei programas suvaldyti rizikas?
Mokykloms, kolegijoms ir universitetams

Galime padėti suprasti:

  1. Kaip paskatinti diskusiją apie sąžiningumą bei skaidrumą?
  2. Kokių žingsnių gali imtis jaunas žmogus, siekdamas pokyčių savo aplinkoje?
  3. Ką gali daryti pedagogai, siekdami sudominti auditorijas ir paskatinti elgesio pokyčius?
Žurnalistams

Galimos užsiėmimų temos:

  1. Kaip analizuoti neapdorotus duomenis ir juose rasti istorijas?
  2. Kaip atsekti po Lietuvos kaimynines valstybes keliaujančius politikų pinigus?
  3. Kaip atsekti ir patikrinti internetinius šaltinius?
  4. Kaip teisėtai gauti net viešai neteikiamos informacijos?
  5. Tiriamoji žurnalistika – kaip gauti sunkiai pasiekiamos informacijos ir apsaugoti savo šaltinius?

Susisiekite su mumis

Jeigu norite prisidėti prie skaidrumo veiklų, domina mūsų paslaugos, ar kyla klausimų, į kuriuos neradote atsakymų mūsų puslapyje – susisiekite.


  Siųsti užklausą