Antikorupcinis ugdymas

Šioje skiltyje rasite mūsų tyrimus, apžvalgas ir iniciatyvas šia tema.

Antikorupcinis ugdymas

Kas naujo?

Antikorupcinis ugdymas

Pranešimai spaudai

Dalyvaujamieji biudžetai didina moksleivių pilietinį ir finansinį raštingumą

rugpjūčio 21, 2021

Moksleivių pilietinis ir finansinis raštingumas didėja, kai jiems leidžiama siūlyti idėjas ir n...
Renginiai

Antikorupcinis ugdymas

Dalyvaujamieji biudžetai mokyklose: istorijos, kuriomis verta dalintis

birželio 10, 2021

Birželio 10 ir 17 dienomis vyko seminarų ciklas ,,Dalyvaujamieji biudžetai mokyklose: istorijos...
Antikorupcinis ugdymas

Pranešimai spaudai

Moksleiviams svarbiausia vertybė mokykloje – sąžiningumas

gruodžio 19, 2019

Tarptautinės antikorupcijos dienos proga moksleiviai iš beveik 100 mokyklų kūrė savo vertybių ž...

Mūsų iniciatyvos

Antikorupcinis ugdymas mokyklose
Dalyvaujamasis biudžetas mokyklose
Kas tai yra ir kodėl tai svarbu?

Akademinis sąžiningumas, antikorupcinis švietimas mokyklose jau daugiau nei dešimtmetį yra viena prioritetinių mūsų veiklos sričių. 2011 m. atliktas Jaunimo sąžiningumo tyrimas atskleidė, jog daugiau negu 90 proc. Lietuvos moksleivių yra nusirašę arba davę nusirašyti. Tyrimai rodo, jog egzistuoja priežastinis ryšys tarp nusirašinėjimo mokyklose ir bendro korupcijos lygio šalyje. Nusirašinėjimo problemą būtina spręsti, o sąžiningumo skatinimas turi prasidėti dar mokykloje

2014 metais pradėjome telkti mokyklas į  „Sąžiningumo mokyklų tinklą“, kuriam šiuo metu priklauso daugiau nei 200 narių. Šio tinklo tikslas – suteikti mokykloms, puoselėjančioms sąžiningumo ir skaidrumo vertybes kasdieniame mokinių gyvenime, galimybę lengviau planuoti ir įgyvendinti sąžiningumo iniciatyvas, surasti bendraminčius bei dalintis geraisiais pavyzdžiais. Prie iniciatyvos prisijungusias mokyklas galite pamatyti čia

2015 bei 2018 metais įgyvendinome „Sąžiningumo pasižadėjimų“ eksperimentus, kuriais siekėme suprasti, kokios priemonės skatina moksleivius elgtis sąžiningai. Šie eksperimentai parodė, jog tokios priemonės kaip pokalbiai bei sąžiningumo pasižadėjimai, gali sumažinti moksleivių ryžtą nusirašyti.

Pavyzdžiui, 2017 m. atliktas eksperimentas dvylikoje Vilniaus apskrities mokyklų atskleidė, jog jei moksleiviai prieš atsiskaitymus pažada nenusirašyti, jie nusirašinėja mažiau. Tai buvo pirmas tokio pobūdžio eksperimentas Lietuvoje, ieškojęs būdų nusirašinėjimui mažinti. Eksperimento metu trečių gimnazijos klasių moksleiviai prieš atsiskaitymus pasirašydavo po atsiskaitymo lape užklijuotu sąžiningumo pasižadėjimu „Aš pasižadu per šį atsiskaitymą nenusirašyti“.

2018 m., įgyvendinus eksperimentą kartu su 8 Kauno miesto ir Vilniaus apskrities mokyklomis, sužinojome, kad po diskusijų apie sąžiningumą moksleiviai nusirašinėja rečiau. Iniciatyvos metu moksleiviai buvo kviečiami dalyvauti diskusijose ir pasirašyti sąžiningumo pasižadėjimus. Rezultatai parodė, kad diskusijos itin paveikia dažnai nusirašinėjančius moksleivius. Po jų ketvirtadaliu mažiau moksleivių (nuo 38,1 proc. iki 29,1 proc.) teigė, kad nusirašė kartą ar keletą kartų per savaitę. Moksleiviai, kurie dalyvavo ir diskusijose, ir pasižadėdavo nenusirašyti, dvigubai rečiau pritardavo bendraklasių nusirašinėjimui. 

Taip pat, nuo 2019 m. jau daugiau nei 30 mokyklų ir 38 savivaldybės Lietuvoje jau bent kartą įgyvendino dalyvaujamąjį biudžetą (2022 m. spalio duomenys). Apklausų duomenimis, mokyklose, išbandžiusiose dalyvaujamąjį biudžetą, 8 kartus padaugėjo moksleivių, teigiančių, kad labai gerai supranta, kaip veikia jų mokyklos biudžetas, o moksleivių, nieko nežinančių apie mokyklos finansus, sumažėjo daugiau nei 2 kartus.

Iniciatyvos

Sąžiningumo mokyklų tinklas (SMT) – neformali iniciatyva, prasidėjusi 2014 m. gruodžio 9 d., prie kurios gali prisijungti bet kuri sąžiningumo ir skaidrumo vertybes puoselėjanti Lietuvos mokykla. Tinklo tikslas – suteikti Lietuvos mokykloms, skatinančioms šias vertybes, galimybę lengviau įgyvendinti sąžiningumo iniciatyvas, surasti bendraminčių bei dalintis geraisiais pavyzdžiais. SMT šiuo metu priklauso daugiau nei 200 narių. 

Prisijungdami prie šios iniciatyvos gaunate galimybę: (1) konsultuotis bei glaudžiai bendradarbiauti sąžiningumo ir skaidrumo iniciatyvų rengimo klausimais su TILS atstovais; (2) nemokamai naudotis profesionalų sukurtais grafiniais ir kitais vizualiniais sprendimais (pvz. plakatais, vizualizacijomis ir pan.) sąžiningumo ir skaidrumo temomis.

Prie iniciatyvos prisijungusias mokyklas galite pamatyti čia

Jeigu norite prisijungti prie šios iniciatyvos ar turite klausimų, susisiekite su mumis el. paštu: info@transparency.lt arba telefonu: +370 5 212 69 51.

Dalyvaujamasis biudžetas – tai būdas kartu su bendruomene spręsti dėl viešųjų lėšų panaudojimo, kai bendruomenės nariai patys siūlo idėjas savivaldybei, mokyklai ar organizacijai ir balsuodami renka labiausiai patikusias. Daugiau informacijos: www.dalyvaujamasisbiudzetas.lt   

Sąžiningumo pasižadėjimas – tai rašytinis įsipareigojimas elgtis sąžiningai numatytos užduoties metu. Mokyklose bei universitetuose sąžiningumo pasižadėjimais įprastai vadinami įrašai ant atsiskaitomųjų darbų, juos pasirašę moksleiviai arba studentai įsipareigoja darbą atlikti savarankiškai, nenusirašyti, neplagijuoti informacijos ir pan. Daugiau informacijos – čia.

Tyrimai, apžvalgos ir praktiniai vadovai
 • Dalyvaujamųjų biudžetų mokyklose praktinis vadovas, Trečias leidimas 2024. Antras leidimas 2021. Pirmas leidimas 2019.
 • Praktinis vadovas „Kas moksleivius skatina elgtis sąžiningai?“, 2019.
 • Pirmasis Lietuvoje sąžiningumo pasižadėjimų eksperimentas, kuri atlikome dvylikoje Vilniaus apskirties mokyklų – „Nusirašinėjimas mokykloje: sąžiningumo pasižadėjimų eksperimentas“, 2017.
 • „Akademinis sąžiningumas – Skaidresnės Lietuvos link“, 2015.
 • Pirmasis „Lietuvos jaunimo sąžiningumo tyrimas“, 2011.
Svarbiausios įžvalgos ir pristatymai
 • Tarptautinės antikorupcinės dienos minėjimas mokyklose:
  „Moksleiviams svarbiausia vertybė mokykloje – sąžiningumas“, 2019.
  „Moksleiviai iš daugiau nei 60 mokyklų kuria skaidrumo vėliavas“, 2018.  „Sąžiningumo mokyklų“ moksleiviai kurs skaidrumo vėliavas“, 2017.
  „Beveik šešiasdešimt mokyklų tarptautinės antikorupcijos dienos proga rengs sąžiningumo iniciatyvas“, 2016.
  „Pusė šimto mokyklų surengs viešus „sąžiningumo deklaracijos“ skaitymus“, 2015.
  Startuoja „Sąžiningumo mokyklų tinklas“, 2014.
 • Dalyvaujamieji biudžetai mokyklose:
  „Dalyvaujamieji biudžetai didina pilietinį ir finansinį raštingumą“, 2021. „Tiesioginė demokratija mokyklose didina jų skaidrumą“, 2019.
 • Sąžiningumo tyrimai:
  „Pasižadėjimai ir diskusijos skatina moksleivius elgtis sąžiningai“, 2019.
  „Moksleiviai nusirašinėja mažiau, jei prieš atsiskaitymus pasižada to nedaryti“, 2017.
Įžvalgos trumpai
 • Infografikas „Jaunimo pilietinis raštingumas“ dalyvaujamieji biudžetai COVID-19 pandemijos metu“, 2021.
 • Infografikas „Dalyvaujamasis biudžetas: skaidrumo pratimas nuo mokyklos suolo“, 2019.
 • Infografikas „Kas skatina moksleivius elgtis sąžiningai?“, 2019.
Renginiai
 • „Superherojų diena“ interaktyvus muzikinis susitikimas su Jurgis DID, 2021.
 • „Online muzikinė interakcija su Jurgiu Did ir „Sąžiningumo mokyklų tinklo“ bendruomene“, 2020.
Daugiau informacijos
 • 2022 metais įsigaliojęs naujos redakcijos Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas: 14 str. numato, jog į „į pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas būtų įtraukiamos temos, susijusios su antikorupcinio sąmoningumo didinimu.“ 
 • Lietuvos studentų sąjungos akademinio sąžiningumo tyrimai ir leidiniai
 • LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos bei Nacionalinės švietimo agentūros metodinė priemonė mokytojams
 • Skaidrumo akademija mokytojams –  tikslinė programa, pagal kurią Lietuvos bendrojo ugdymo ir profesinių mokyklų mokytojai bei kitų sričių atstovai, turintys žinių ir kompetencijų mokinių antikorupcinio sąmoningumo ugdymo srityje, keičiasi gerąja praktika.