Prisijunk prie skaidrumo iniciatyvų


Įsitrauk į TILS veiklą ir kurk geruosius skaidrumo ir gyventojų įtraukimo pavyzdžius kartu.


Atlik praktiką arba savanoriauk
Tapk komandos nariu
Prisidėk 1,2 proc.
Paremk mūsų veiklą

Naujienos

Politikos skaidrumas

Pranešimai spaudai

TYRIMAS: Pranešėjų apsaugai skiriamas nepakankamas dėmesys

rugsėjo 28, 2023

Nuo Pranešėjų apsaugos įstatymo įsigaliojimo 2019 m., daugiau nei 170 asmenų buvo pripažinti pr...
Politikos skaidrumas

Naujienos

Trečdalis politikų nėra paskelbę nei vieno susitikimo su interesų grupėmis

rugsėjo 14, 2023

Daugiausiai Seimo nariai 2023 metų pavasario sesijos metu susitiko su verslininkais bei verslo ...
Naujienos

Politikos skaidrumas

Skaidrus interesų grupių dalyvavimas sprendimų priėmime yra svarbi įstatymų rengimo dalis

rugsėjo 14, 2023

Beveik pusė aktyviausiai pasiūlymus teisėkūrai teikiančių Seimo narių, neskelbia savo susitikim...