Viešųjų finansų skaidrumas
Tyrimai

2012 M. Savivaldybių vykdytų neskelbiamų pirkimų analizė

Atgal
Meniu

TILS

Paskelbta liepos 24, 2013


TILS pateikia 2012 m. savivaldybių administracijų atliktų neskelbiamų pirkimų analizę, kurios tikslas –  išanalizuoti, kokią dalį pirkimų savivaldybės atlieka neskelbiamu būdu ir kaip ši praktika keitėsi nuo 2006 m.  Analizė atlikta remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos pateiktas duomenimis. Pateikiami duomenys apie sudarytų sutarčių vertes apima ir tęstinių (t.y. besitęsiančių per kelis metus) sutarčių vertes tais metais bei preliminariąsias sutartis, į analizę neįtraukti mažos vertės pirkimai. 2012 m. savivaldybių vykdytų pilną neskelbiamų pirkimų išklotinę galite rasti TILS tyrime „2012 m. LT Ministerijų neskelbiamų pirkimų analizė“.Download Atsisiųsti LR savivaldybių administracijų 2012 metais vykdytų neskelbiamų pirkimų analizė (5,54 MB)

Daugiau apie mūsų veiklą

Politikos skaidrumas
Viešųjų finansų skaidrumas
Verslo skaidrumas
Žiniasklaidos skaidrumas
Antikorupcinis ugdymas
Dalyvaujamasis biudžetas
Transparency School