Politikos skaidrumas
Pranešimai spaudai

7 iš10 Savivaldybių vadovų skelbia savo darbotvarkes

Atgal
Meniu

TILS

Paskelbta birželio 09, 2020


7 iš 10 savivaldybių merų, merų pavaduotojų ir administracijų vadovų (146 iš 194) skelbia savo darbotvarkes. Kas penktas meras (13 iš 60) skelbia nuolatines darbotvarkes, leidžiančias matyti susitikimus nuo jų kadencijos pradžios. Du trečdaliai merų (41 iš 60) viešina tik laikinas darbotvarkes, o 6 merai darbotvarkių neskelbia.

Tai paaiškėjo „Transparency International“ Lietuvos skyriui (TILS) peržiūrėjus savivaldybių merų, jų pavaduotojų bei administracijos direktorių oficialius darbo kalendorius, asmenines svetaines bei svetainę manosusitikimai.lt.

Nuolatines darbotvarkes, leidžiančias pamatyti sutikimus nuo 2019-2023 m. kadencijos pradžios, taip pat skelbia kas 7 mero pavaduotojas ir administracijos direktorius (19 iš 134).  Pusė jų (73 iš 134) skelbia laikinas darbotvarkes, kuriose matomi tik einamosios dienos, savaitės ar mėnesio susitikimai, trečdalis (42 iš 134) darbotvarkių neskelbia. Iš viso kas ketvirtas savivaldybės vadovas (48 iš 194) neskelbia savo darbotvarkės.

Peržvelgus nuolatines merų, merų pavaduotojų bei administracijos direktorių darbotvarkes matyti, jog savivaldybių vadovai per metus turėjo bent 1422 susitikimus su interesų grupėmis. Daugiausia susitikimų su interesų grupėmis paviešino Joniškio raj. meras Vitalijus Gailius (216 susitikimų), Klaipėdos m. meras Vytautas Grubliauskas (109 susitikimai), Neringos meras Darius Jasaitis (102 susitikimų), Vilniaus m. meras Remigijus Šimašius (96 susitikimų) ir Alytaus raj. meras Algirdas Vrubliauskas (84 susitikimai).

„Daugelis savivaldybių vis dar veikia proginio skaidrumo sąlygomis. Smagu, kad turime ryškių savivaldos lyderių pavyzdžių, kurie, atrodo, itin kruopščiai atsiskaito bendruomenei dėl savo darbų. Labai norėčiau, kad dar daugiau savivaldybių vadovų skelbtų išsamias nuolatines darbotvarkes, kurios leistų lengvai suprasti, kas įvyko prieš mėnesį arba du. Tai yra pokalbio apie skaidrumą pradžia,“ – sako „Transparency International“ Lietuvos skyriaus vadovas Sergejus Muravjovas.

Daugiausiai susitikimų vyko su verslu (584 susitikimai), švietimo, sporto ir mokslo atstovais (314 susitikimų), nevyriausybinių organizacijų atstovais (NVO) ir registruotomis vietos bendruomenėmis (144 susitikimai).

Susitikimų su registruotais lobistais užregistruota nebuvo.

Analizuojant savivaldybių vadovų darbotvarkes, buvo peržiūrėta, kaip 194 merai, merų pavaduotojai ir administracijos direktoriai skelbia savo darbotvarkes, bei skaičiuojami 2019 m. kovo 18 d. – 2020 m. kovo 17 d. nuolatiniuose oficialiuose darbo kalendoriuose, asmeninėse svetainėse ir svetainėje manosusitikimai.lt daryti įrašai, kuriuose nurodyta, su kokiomis interesų grupėmis jie susitiko.

Trumpą rezultatų apžvalgą galite rasti čia, daugiau informacijos apie atliktą studiją – čia.

Daugiau informacijos:

Sergejus Muravjovas, sergejus@transparency.lt, +370 689 97579.

 

Pastaba: keitėsi Elektrėnų bei Kazlų Rūdos savivaldybės vadovų darbotvarkių vertinimas. Duomenys apie skelbiamas darbotvarkes buvo patikslinti 2020 m. birželio 16 d. ir liepos 1 d. Daugiau apie mūsų veiklą

Politikos skaidrumas
Viešųjų finansų skaidrumas
Verslo skaidrumas
Žiniasklaidos skaidrumas
Antikorupcinis ugdymas
Dalyvaujamasis biudžetas
Transparency School