Naujienų archyvas

Antikorupcinės komisijos - nesėkmingas eksperimentas

Atgal
Meniu

TILS

Paskelbta spalio 13, 2014


Kol kas nesimato, kad savivaldybėse būtų bandoma sistemiškai spręsti ir mažinti po­li­ti­nės ko­rup­ci­jos ap­raiš­kas, leidiniui „Lietuvos žinios” teigė TILS atstovas Sergejus Muravjovas. Pasak jo, sa­vi­val­dy­bė­se su­kur­tos An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos yra vi­so la­bo ne­sėkmingas eks­pe­ri­men­tas.  Be to, vis dar esa­ma sa­vi­val­dy­bių, ku­rio­se vie­šai ne­skel­bia­mi ta­ry­bos na­rių bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai.

Visą tekstą kviečiame skaityti čia .Daugiau apie mūsų veiklą

Politikos skaidrumas
Viešųjų finansų skaidrumas
Verslo skaidrumas
Žiniasklaidos skaidrumas
Antikorupcinis ugdymas
Dalyvaujamasis biudžetas
Transparency School