Politikos skaidrumas
Pranešimai spaudai

Atnaujintoje ManoSeimas.lt svetainėje – galimybė sužinoti, kas dalyvavo svarstant 865 teisės aktus praeitos kadencijos Seimo komitetuose

Atgal
Meniu

TILS

Paskelbta birželio 10, 2021


Praeitos kadencijos metu Seimo komitetai svarstė 5,6 tūkst. klausimų, susijusių su 865 teisės aktais, rodo atnaujintos „Transparency International“ Lietuvos skyriaus svetainės ManoSeimas.lt duomenys. 

Įvairių teisės aktų svarstymuose galimai dalyvavo iki 5 tūkst. interesų grupių atstovų.

Komitetuose teisės aktų projektai buvo aptariami nuo 28 iki 936 kartų. Aktyviausiai su teisės aktais susijusius klausimus svarstė Teisės ir teisėtvarkos komitetas (936 klausimus, 297 teisės aktus), Socialinių reikalų ir darbo komitetas (684 klausimus, 205 teisės aktus), Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas (612 klausimų, 237 teisės aktus), Ekonomikos komitetas (572 klausimus, 229 teisės aktus), Biudžeto ir finansų komitetas (526 klausimus, 198 teisės aktus).

Mažiausiai teisės aktų projektų svarstė Europos reikalų komitetas (28 klausimus, 27 teisės aktus).

Daugiausiai Seimo komitetų nariai diskutavo apie Administracinių nusižengimų kodeksą (226 kartus). Šį kodeksą praeitos kadencijos metu svarstė beveik visi komitetai (14 iš 15). Svarstymuose dalyvavo apie 139 interesų grupių atstovai, iš jų vienas registruotas lobistas (2 kartus).

Komitetai taip pat aktyviai svarstė Civilinio proceso kodeksą (79 kartus), Vietos savivaldos įstatymą (79 kartus), Civilinį kodeksą (78 kartus), Sveikatos draudimo įstatymą (62 kartus), Mokslo ir studijų įstatymą (59 kartus),  Valstybės tarnybos įstatymą (59 kartus), Miškų įstatymą (56 kartus), Seimo statutą (53 kartus) ir Gyventojų pajamų mokesčio įstatymą (51 kartą).

„Džiaugiuosi, jog vis geriau matome, kaip Seime kuriami įstatymai. Labai norėčiau, kad šios kadencijos Seimas atvertų ir geriau susistemintų komitetų, komisijų ir kitus turimus duomenis. Tai dar labiau praskaidrintų politiką ir padėtų aiškiau matyti teisėkūros pėdsaką,“ – sakė TILS vadovas Sergejus Muravjovas.

Atnaujintoje ManoSeimas.lt svetainėje pateikiami susisteminti viešai prieinami 2016-2020 m. kadencijos komitetų duomenys, surinkti 2020 m. liepos mėn. Svetainėje taip pat galima sužinoti, kas gavo ilgalaikius leidimus į Seimą bei kaip Seimo nariai skelbia savo darbotvarkes.

Trumpą rezultatų apžvalgą galite rasti čia.

Daugiau informacijos: Sergejus Muravjovas, sergejus@transparency.lt,  +370 5 212 69 51Daugiau apie mūsų veiklą

Politikos skaidrumas
Viešųjų finansų skaidrumas
Verslo skaidrumas
Žiniasklaidos skaidrumas
Antikorupcinis ugdymas
Dalyvaujamasis biudžetas
Transparency School