Naujienų archyvas

Skelbiame atranką savivaldybių atvirumo tyrimui atlikti

Atgal
Meniu

TILS

Paskelbta kovo 17, 2014


“Transparency International“ Lietuvos skyrius (TILS), įgyvendindamas Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo Nevyriausybinių organizacijų (NVO) Programos projektą „Skaidrios Lietuvos link“, rengiasi atlikti Lietuvos savivaldos atvirumo ir atskaitingumo tyrimą. Sociologai, atitinkantys nurodytus kriterijus, kviečiami pateikti savo pasiūlymus ir aprašyti atitiktį iškeltiems kriterijams.

Tyrimas susideda iš dviejų dalių. Pirmoji dalis – dvi fokusuotos grupinės diskusijos atskiroms tikslinėms grupėms, kurias moderuotų atrinktas sociologas/-ė. Remiantis fokusuotų grupinių diskusijų įžvalgomis, bus atliekama antroji tyrimo dalis – klausimyno reprezentatyviai Lietuvos gyventojų apklausai parengimas bei konsultacijos TILS rengiant savivaldybių vertinimo metodologiją.

Gyventojų apklausos, kuriai bus ruošiamas klausimynas, tikslas – ištirti, kiek, jų požiūriu, yra atviros bei atskaitingos Lietuvos savivaldybės, kiek ir kokios su savo veikla susijusios informacijos gyventojai tikėtųsi iš jų gauti bei kas juos paskatintų aktyviau įsitraukti į sprendimų priėmimą savivaldos lygmenyje. Savivaldybių vertinimo metodologija bus naudojama išsiaiškinti, kaip savivaldybes galima vertinti pagal jų veiklos atvirumą ir atskaitingumą, bei kaip pagal išskirtus skaidrumo bei atskaitingumo kriterijus jas reitinguoti. Parengta metodika bus tęstinio naudojimo ir turi būti tinkama pritaikyti tolesniems kitų viešojo sektoriaus institucijų atvirumo tyrimams.

Tyrimo atlikimo pradžia – 2014 m. balandžio pradžia, preliminari pabaiga – 2014 m. gegužė. 

Sutartis būtų sudaroma 2014 m. balandžio pradžioje, darbų priėmimo ir perdavimo aktas preliminariai pasirašomas 2014 m. gegužės mėn., atlikus visus sutartyje numatytus darbus. 

Orientacinė kaina: ne daugiau 5000 LTL (įskaitant visas su tyrimo atlikimu susijusias išlaidas ir tyrimo ataskaitos parengimą).

Atsiskaitymo sąlygos: visa suma pervedama atrinktam/-ai sociologui/-ei atlikus visus sutartyje numatytus darbus ir pasirašius darbų priėmimo perdavimo aktą. 

Pasiūlymas bus atrenkamas pagal žemiau nurodytus kriterijus:

Patirtis – 20 balų, tyrėjų kvalifikacija- 20 balų, tyrimo laikas – 20 balų, kaina- 15 balų.

El. laiškus su pasiūlymais, laiško temoje nurodę „[vardas pavardė] pasiūlymas savivaldos atvirumo tyrimui atlikti“, siųskite adresu info@transparency.lt ne vėliau kaip iki kovo 25 d. 

Iškilus klausimams kviečiame kreiptis adresu rugile@transparency.ltDaugiau apie mūsų veiklą

Politikos skaidrumas
Viešųjų finansų skaidrumas
Verslo skaidrumas
Žiniasklaidos skaidrumas
Antikorupcinis ugdymas
Dalyvaujamasis biudžetas
Transparency School