Naujienų archyvas

AtvirasTeismas.lt

Atgal
Meniu

TILS

Paskelbta rugsėjo 28, 2015


Tarptautinės Teisės žinoti dieną atveriami duomenys apie teismų ir teisėjų darbą.

2014 m. Raseinių raj. apylinkės ir Kauno apygardos teismai, lyginant su kitais tos pačios pakopos teismais, turėjo didžiausius darbo krūvius, o Skuodo raj. apylinkės* ir Klaipėdos apygardos teismai – mažiausius, rodo teismų ir teisėjų darbą pristatanti „Transparency International“ Lietuvos skyriaus (TILS) kartu su Nacionaline teismų administracija (NTA) sukurta svetainė „AtvirasTeismas.lt“.

“AtvirasTeismas.lt” leidžia gyventojams  išsamiau susipažinti su visų Lietuvos teismų bei konkrečių teisėjų darbu, lyginti juos tarpusavyje pagal tai, kiek trunka išnagrinėti vieną bylą, kokia teisėjų patirtis, kiek kainuoja išlaikyti teismus ir kitus kriterijus. Tai – viena pirmųjų tokio pobūdžio iniciatyvų pasaulyje.

Pavyzdžiui, 2014 m. duomenimis, apylinkių teismai bylas nagrinėjo greičiau nei kiti teismai, visas teismo procesas vidutiniškai užtrukdavo kiek daugiau nei mėnesį (1,39 mėn.). Iš viso pernai vienas apylinkės teismas vidutiniškai išnagrinėjo 7709* bylų. Šiuose teismuose dirba mažiausiai teisėjavimo patirties turintys teisėjai: vidutinis teisėjų stažas – 12 metų.

Aukštesnės pakopos apygardų teismuose bylos nagrinėjamos beveik tris kartus ilgiau – apie 4 mėnesius. Iš viso pernai viename apygardos teisme vidutiniškai buvo išspręstos 6906 bylos. Juose dirba didesnę patirtį turintys teisėjai, vidutinis teisėjo stažo vidurkis – 18,6 metų.

„Kviečiu ir kitus viešojo sektoriaus atstovus sekti teismų pavyzdžiu, atverti kuo daugiau duomenų ir taip leisti visuomenei išsamiau susipažinti su jų veikla. Tai prisidėtų prie didesnio visuomenės pasitikėjimo viešuoju sektoriumi bei paskatintų diskusiją, kaip matuoti jo veiklos rezultatus,“ sakė „Transparency International“ Lietuvos skyriaus vadovas Sergejus Muravjovas.

Pasak NTA direktorės Redos Molienės, „Atviras teismas“, tai dar viena iniciatyva, kurią įgyvendina teismai, siekdami visuomenei aiškiai ir suprantamai pristatyti savo darbą. „Jau ne vienerius metus visi teismų sprendimai, teismo posėdžių tvarkaraščiai, teisėjų biografijos ir kita informacija skelbiama viešai ir visiems pasiekiama bet kuriuo metu. „Atviras teismas“ – tai dar viena priemonė, padėsianti visuomenei suprasti, kaip ir kiek dirba teismai ir kokie jų darbo rezultatai“, – teigia  NTA vadovė.

„AtvirasTeismas.lt“ duomenimis, per 2014 metus teisėjas vidutiniškai išnagrinėjo apie 600 bylų. Vidutinis teisėjo darbo stažas 15 metų. Didžiausią teisėjo stažą turi Lietuvos apeliacinio teismo teisėjai – 22,8 metų. Vieno teismo išlaikymas vidutiniškai kainuoja netoli 1 mln. eurų (941 760* eurų) per metus.

Iniciatyva įgyvendinama kartu su Nacionaline teismų administracija, kuriai teismai reguliariai pateikia duomenis apie savo veiklą. Šiuo metu svetainėje pateikiami 2009 – 2014 m. darbo rodikliai

Apie teismų ir teisėjų darbą iš arčiau – www.atvirasteismas.lt

*Duomenys patikslinti po pranešimo spaudai paviešinimoDaugiau apie mūsų veiklą

Politikos skaidrumas
Viešųjų finansų skaidrumas
Verslo skaidrumas
Žiniasklaidos skaidrumas
Antikorupcinis ugdymas
Dalyvaujamasis biudžetas
Transparency School