Verslo skaidrumas
Pranešimai spaudai

Kas šešta COVID-19 pirkimus laimėjusi įmonė skelbia, kaip užkerta kelią korupcijai

Atgal
Meniu

TILS

Paskelbta lapkričio 24, 2021


Kas šešta įmonė, iš kurios 2020 m. viešojo sektoriaus įstaigos pirko priemones kovai su COVID-19, skelbia, kaip užkerta kelią korupcijai savo veikloje. Bendras 40 didžiausių tiekėjų atskaitingumo lygis – 13 balų iš 100 galimų, rodo „Transparency International“ Lietuvos skyriaus (TILS) atlikta apžvalga. 

Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos duomenimis, TILS atrinko 40 verslo įmonių, kurioms 2020 m. nukeliavo daugiausiai lėšų, įsigyjant priemones kovai su COVID-19, tokias kaip testai, apsaugos, dezinfekcinės priemonės. Šios įmonės laimėjo daugiau nei pusę pirkimų – pusė tūkstančio perkančiųjų organizacijų su jomis pasirašė 2302 sutartis už maždaug 97,5 mln. eurų. 

Įmonių interneto svetainėse žiūrėta, kiek informacijos jos atskleidžia apie tai, kaip užkerta kelią korupcijai, kiek informacijos atskleidžia apie akcininkus, struktūrą ir finansus. Trečdalis (12 iš 40) COVID-19 pirkimus laimėjusių įmonių skelbia bent dalį šios informacijos. Du trečdaliai įmonių (28 iš 40) surinko po 0 balų.

Iniciatyvos metu bendras įmonių rezultatas pagerėjo 12 balų (nuo 1 iki 13). Atlikus interneto svetainių vertinimą rezultatai buvo siunčiami visoms įmonėms, joms sudaryta galimybė pradėti viešinti trūkstamą informaciją ir taip pakoreguoti savo įvertinimą. Šia galimybe pasinaudojo 6 įmonės. 

Daugiausiai informacijos įmonės skelbia apie taikomas antikorupcines priemones. Už šios informacijos atskleidimą jos vidutiniškai gavo 14 balų iš 100 galimų. 6 įmonės viešina savo etikos kodeksus, tiek pat jų skelbia, kokias dovanas galima priimti bei nurodo būdus, kuriais darbuotojai gali pranešti apie galimas negeroves darbe.

Kas šešta įmonė (7 iš 40) nurodo, kokioms verslo asociacijoms priklauso.

Mažiausiai informacijos įmonės atskleidžia apie savo finansus (vertinimo vidurkis – 8 balai iš 100). Tik 4 įmonės skelbia savo pajamų/pardavimų dydžius Lietuvoje.

UAB AmberCell Solutions(100 balų), UAB Laborama(86 balai), UAB Medita(86 balai) ir UAB Tradintek (81 balas) atskleidžia daugiausiai informacijos apie savo veiklą.

„Iš daugelio pirkimus laimėjusių įmonių viešai teikiamos informacijos sunku suprasti, kaip jos užkerta kelią korupcijai savo veikloje. Aišku viena – tokiais atvejais atsakomybė už korupcijos prevenciją visų pirma gula ant viešojo sektoriaus įstaigų pečių. Jų vadovai privalo užtikrinti, kad, pavyzdžiui, įstaigos viduje būtų įmanoma pranešti apie galimą piktnaudžiavimą, o darbuotojai žinotų, kada gali atsidurti interesų konflikte ir laiku nusišalintų nuo tam tikrų sprendimų“, – sakė „Transparency International“ Lietuvos skyriaus vadovas Sergejus Muravjovas.

Į vertinimą įtrauktos įmonės 2020 m. sudariusios ne preliminariąsias sutartis už bendrą didžiausią sumą ir veikiančios Lietuvoje (įtraukiamos sutartys, sudarytos priemonėms kovai su COVID-19, testams ir reagentams pirkti, pagal Viešųjų pirkimų tarnybos duomenis).

Tai antrasis TILS atliktas COVID-19 pirkimų vertinimas, kuriuo siekiama suprasti, kiek informacijos apie savo veiklą pateikia COVID-19 pirkimus laimėjęs verslas ir kaip suvaldo su korupcija susijusias rizikas savo veikloje. Prieš metus, atlikus pirmąjį vertinimą, paaiškėjo, jog pirmosios COVID-19 bangos metu stebėsenos institucijos ir sprendimų priėmėjai galimai nežinojo apie 10 proc. kovai su pandemija išleistų pinigų. 

Įmonių interneto svetainių turinys buvo vertintas 2021 m. liepos-rugpjūčio mėn. Šis vertinimas atliktas remiantis didžiausių Lietuvoje veikiančių įmonių skaidrumo vertinimo metodologija. Vertinimo laikotarpiu 3 įmonės neturėjo savo tinklapių. TILS atkreipia dėmesį, kad remiantis galiojančiais įstatymais, įmonės neprivalo turėti interneto svetainių ir jose skelbti nurodytą informaciją.

Trumpą rezultatų apžvalgą galite rasti čia. Detalus įmonių vertinimas: www.skaidrumas.lt/tiekejai 

Daugiau informacijos: Ingrida Kalinauskienė, ingrida@transparency.lt  Daugiau apie mūsų veiklą

Politikos skaidrumas
Viešųjų finansų skaidrumas
Verslo skaidrumas
Žiniasklaidos skaidrumas
Antikorupcinis ugdymas
Dalyvaujamasis biudžetas
Transparency School