Naujienos
Naujienų archyvas

Kartu su kolegomis iš TI judėjimo paruoštos rekomendacijos, kaip užtikrinti didesnį politinės reklamos internete skaidrumą

Atgal
Meniu

TILS

Paskelbta kovo 12, 2021


Kasmet vis daugiau pinigų yra išleidžiama reklamai internete. 2019 metais, lyginant su kitomis priemonėmis, internetinei reklamai buvo išleista apie 50% visų tam skirtų lėšų. Žvelgiant į Lietuvą, 2019 metais savivaldybių tarybų rinkimų kampanijos metu tokiai reklamai buvo išleista beveik 590 tūkst. eurų., lyginant su 400 tūkst. eurų 2014 metais. Na, o 2020 metų Seimo rinkimų kampanijos metu, politinei reklamai internete išleista daugiau nei 840 tūkst. eurų. Tai sudaro 14,2% visų politinei kampanijai išleistų lėšų (5,9 mln. eurų). Tai rodo, jog reklamos mastai internete sparčiai auga, tačiau vis dar trūksta aiškaus reguliavimo, kuris atitiktų matomus pokyčius.

Siekiant sumažinti rizikas, susijusias su atskaitomybės trūkumu bei didinti politinių reklamų internete skaidrumą kartu su kolegomis iš “Transparency International” judėjimo siūlome:

  • Tobulinti politinio finansavimo reguliavimą pritaikant jį skaitmeninei erai bei aiškiai apibrėžiant politinę reklamą socialiniuose tinkluose. Teisinis apibrėžimas turi apimti visą apmokėtą komunikaciją, nukreiptą į įtakos darymą rinkėjų ir valstybės tarnautojų sprendimams, susijusiems su viešuoju interesu;
  • Užtikrinti politinių reklamų skaidrumą, daugiau dėmesio skiriant politines žinutes skleidžiančių bei už jas atsiskaitančių asmenų tapatybės nustatymui, neautentiško turinio šalinimui. Taip pat, politinės partijos, kandidatai bei komitetai turėtų naudoti oficialias, jų vardu atidarytas sąskaitas atsiskaitymams už politinę reklamą;
  • Skatinti didesnę interneto platformų, reklamos skleidėjų savireguliaciją, siekti jų atskaitingumo už skleidžiamo turinio skaidrumą. Interneto platformos bei reklamos skleidėjai turi užtikrinti galimybę vartotojams aiškiai atskirti apmokėtą ir organišką, paties vartotojo generuojamą turinį;
  • Didinti politikų ir internetinių platformų finansinės atskaitomybės standartus. Finansinės ataskaitos turi įtraukti aiškią informaciją apie kiekvieną apmokėtą reklamą bei naudojamą interneto platformą;
  • Riboti tikslinę reklamą bei užtikrinti aiškesnius bei saugesnius keitimosi asmens duomenimis standartus. Kol negalime užtikrinti aukščiausių skaidrumo standartų, kada kalbame apie vartotojų profiliavimą, turime apriboti tikslinės reklamos naudojimą tam, kad išsaugotume demokratinių, viešų debatų galimybę.

Visą drauge su kolegomis iš Transparency International judėjimo parengtą studiją apie galimybes ir iššūkius, susijusius su politinės reklamos internete skaidrumu bei atskaitomybe galite rasti čia.Daugiau apie mūsų veiklą

Politikos skaidrumas
Viešųjų finansų skaidrumas
Verslo skaidrumas
Žiniasklaidos skaidrumas
Antikorupcinis ugdymas
Dalyvaujamasis biudžetas
Transparency School