Naujienos

Daugiau viešumo siekiant efektyvesnio lėšų panaudojimo

Atgal
Meniu

TILS

Paskelbta balandžio 11, 2017


„Valstybės išlaikomų įstaigų vadovai turi pagrįsti, kodėl įstaigai skirtos lėšos panaudojamos konkrečioms pasirinktoms reikmėms, įrodyti, kad pinigai panaudojami efektyviai“, „TV3 Žinioms“ sakė Paulius Murauskas. Pasak jo, viešumas yra itin reikalinga priemonė geresniam tokiais atvejais pasireiškiančių korupcinių rizikų valdymui.

Reportažą žiūrėkite čia.Daugiau apie mūsų veiklą

Politikos skaidrumas
Viešųjų finansų skaidrumas
Verslo skaidrumas
Žiniasklaidos skaidrumas
Antikorupcinis ugdymas
Dalyvaujamasis biudžetas
Transparency School