Naujienų archyvas

ES parama ir korupcija

Atgal
Meniu

TILS

Paskelbta spalio 09, 2013


ES paramos įsisavinimas Lietuvoje nėra atsparus neteisėtai politikų ir lobistų įtakai planuojant ES lėšų panaudojimą ir jau vykdant konkrečius ES projektus. Tai skelbia TILS atlikta analizė, kuri vertino korupcines rizikas panaudojant ES struktūrinių fondų paramą ir pateikė pasiūlymus, kaip sumažinti korupcijos tikimybę visose ES paramos įsisavinimo stadijose.

Anot ekspertų,  trūksta informacijos apie tai, kaip iš ES paramos remiamos sritys siejasi su ilgalaikėmis šalies ar regionų strategijomis. Nekokybiškos kaštų ir naudos analizės bei neaiški valstybinių ir regioninių projektų atrankos ir rengimo tvarka sukuria palankias sąlygas suinteresuotoms grupėms paveikti priemonių ir prioritetų rengimą. Tai reiškia, kad ES pinigai vėliau gali būti nepagrįstai skirti konkrečioms pramonės sritims ar net projektams.

Analizės rezultatai rodo, jog nėra efektyvių saugiklių, apsaugančių už ES paramos skirstymą atsakingas institucijas nuo neteisėtos ministerijų, politikų ir kitų interesų grupių įtakos. Kaip viena didžiausių problemų minima korupcija viešuosiuose pirkimuose, vykdomuose įgyvendinant ES projektus. Aiškių standartų, kaip su ES parama dirbantys žmonės turėtų valdyti interesų konfliktus, nebuvimas sukuria terpę darbuotojų piktnaudžiavimui ir neefektyviai jų kontrolei.

Pasibaigus projektams pasigendama kokybiškų ekonominės grąžos analizių, kurios leistų įvertinti finansuotų projektų reikšmę regionui ar šalies rinkai. Tai neleidžia  atsižvelgti į galimas ankstesnių sprendimų klaidas planuojant naujus projektus.

„Dabartinė ES paramos kontrolė sukuria progų neteisėtai pelnytis iš ES milijardų. Akivaizdu, kad pokyčiams neužtenka vien eilinio teisės aktų patobulinimo. Iš esmės turime reikalauti iš mūsų politikų ir valstybės tarnautojų didesnio skaidrumo ir išsamesnio savo sprendimų pagrindimo“, sakė TILS vadovas Sergejus Muravjovas.

Analizė parengta apibendrinus jau esamus kiekybinius ir kokybinius tyrimus, išnagrinėjus galimas teisinio reguliavimo spragas bei atlikus giluminius interviu su verslo atstovais, ES fondų administravimo ir įgyvendinimo sistemos, Valstybės kontrolės ir Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos specialistais. Galutinis analizės  projektas su šių institucijų atstovais buvo aptartas atviros viešosios konsultacijos metu. Ši analizė –  tai Europos kovos su sukčiavimu tarnybos finansuoto tarptautinio projekto dalis.

Susipažinti su visa ataskaita galite čia.

olaf-logo.jpg                                                                       logo_herculeii_en.jpgDaugiau apie mūsų veiklą

Politikos skaidrumas
Viešųjų finansų skaidrumas
Verslo skaidrumas
Žiniasklaidos skaidrumas
Antikorupcinis ugdymas
Dalyvaujamasis biudžetas
Transparency School