Iniciatyvos






Iniciatyvos

JAUNIMO INICIATYVOS

birželio 05, 2019

Šiomis iniciatyvomis TILS siekia įtraukti jaunus žmones į diskusijas apie skaidrumą, atskaitingumą ir sąžiningumą. Sąžiningumo mokyklų tinklas Tai - nefo...
Iniciatyvos

Sąžiningumo mokyklų tinklas

lapkričio 19, 2015

„Sąžiningumo mokyklų tinklas" yra neformali iniciatyva, prasidėjusi 2014 m. gruodžio 9-ąją, prie kurios gali prisijungti bet kuri sąžiningumo ir skaidrumo ver...
Iniciatyvos

TILS REGIONINĖ VEIKLA

spalio 21, 2015

Miesto skaidrumo dirbtuvės „Miesto skaidrumo dirbtuvės“ – renginių ciklas, kurio išskirtinis bruožas yra tai, kad kalbėti ir pristatyti savo idėjas gali vi...
Iniciatyvos

PRANEŠĖJŲ APSAUGA

spalio 20, 2015

„Transparency International“ Lietuvos skyrius (TILS) nuo 2009 m. aktyviai dirba pranešėjų apsaugos srityje ir siekia, kad būtų priimtos pranešėj...
Iniciatyvos

ŽINIASKLAIDOS SKAIDRUMAS

spalio 08, 2015

"Transparency International" Lietuvos skyrius jau nuo 2007 m. dirba su žiniasklaidos skaidrumu: pristatyti du tyrimai- žvalgomojo Lietuvos, Latvijos ir Šv...
Iniciatyvos

VIEŠŲ FINANSŲ SKAIDRUMAS

spalio 08, 2015

Skaidrumas viešuosiuose finansuose - TILS veiklos sritis, kuri apima projektus bei iniciatyvas, susijusias su: skaidrumu ES struktūrinės paramos lėšų...
Iniciatyvos

TECHNOLOGIJOS IR SKAIDRUMAS

spalio 07, 2015

Vienas iš svarbiausių prioritetinių „Transparency International“ tinklo Strategy for 2015 tikslų yra didesnis žmonių įtraukimas į antikorupcinę ir pilietinę...
Iniciatyvos

INFORMACIJOS LAISVĖ

spalio 07, 2015

Informacijos laisvė ir prieinamumas - vienas iš esminių gerojo valdymo ir korupcijos prevencijos elementų. Galimybė piliečiams susipažinti su viešojo sektor...