Naujienų archyvas

Įvyko pirmasis TILS įgyvendinamo projekto „Įrodymais pagrįstas veikimas prieš korupciją: Europos integralumo sistemų projektas“ Patariamosios grupės susitikimas

Atgal
Meniu

TILS

Paskelbta gegužės 15, 2011


Gegužės 13 d. įvyko TILS vykdomo projekto „Įrodymais pagrįstas veikimas prieš korupciją: Europos integralumo sistemų projektas“ (toliau – NIS projektas) Patariamosios grupės susitikimas.  2010 m. spalio 1 d. prasidėjusį projektą finansuoja Europos Komisija ir „Transparency International“ Sekretoriatas.

Susitikime dalyvavo projekto koordinatoriai – TILS atstovai, studijos apie Lietuvos nacionalinę integralumo sistemą (šios studijos rengimas yra integrali projekto dalis) vyriausiojo tyrėjo funkcijas atliekančio Teisės instituto direktorius Algimantas Čepas bei 6 iš 10 Patariamosios grupės narių: Elena Masnevaitė, Lietuvos apeliacinio teismo pirmininko patarėja, Audronė Nugaraitė, Vilniaus universiteto žurnalistikos instituto bei Vytauto Didžiojo universiteto politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto Viešosios komunikacijos katedros dėstytoja, Arūnas Poviliūnas, Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Sociologijos katedros vedėjas, Diana Vilytė, viešosios įstaigos „Lietuvos verslo paramos agentūra“ direktorė, TILS valdybos narė, Ramūnas Vilpišauskas, Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų fakulteto direktorius, Romas Zienka, Specialiųjų tyrimų tarnybos Korupcijos prevencijos valdybos viršininkas.

Susitikimo metu jo Patariamosios grupės nariai buvo supažindinti su NIS įrankiu bei projektu, jo eiga, studijos apie Lietuvos nacionalinę integralumo sistemą metodologija, Patariamosios grupės vaidmeniu bei funkcijomis. Patariamosios grupės nariai aktyviai diskutavo studijos tyrimo metodologijos klausimais, itin akcentuodami studijos įverčių patikimumo klausimą. Taip pat susitikimo dalyviai aiškinosi, kokie bus Patariamosios grupės narių uždaviniai, rengiantis antrajam grupės susitikimui, įvyksiančiam 2011 m. rugsėjo mėnesį, kurio metu bus aptariamas parengtos studijos apie Lietuvos nacionalinę integralumo sistemą tekstas bei suteikti įverčiai.

Susitikimo nuotraukų galite rasti TILS Facebook puslapyje.

Apie TILS vykdomą projektą „Įrodymais pagrįstas veikimas prieš korupciją: Europos integralumo sistemų projektas“

TILS vykdomo projekto „Įrodymais pagrįstas veikimas prieš korupciją: Europos integralumo sistemų projektas“ dalis trukmė – 2010 m. spalio 1 d. – 2012 m. spalio 31 d. Tai – regioninio „Transparency International“ Sekretoriato vykdomo projekto„Įrodymais pagrįstas veikimas prieš korupciją: Europos integralumo sistemų projektas“, kuriame dalyvauja 26 Europos valstybės, dalis.

TILS projekto koordinatorė – Milda Bagdonaitė, projekto asistentas – Karolis Granickas.

Apie Nacionalinės integralumo sistemos (NIS) įrankį

Nacionalinės integralumo sistemos (NIS) įvertinimas – tai „Transparency International“ naudojamas įrankis, skirtas sisteminiu būdu tirti ir kovoti su korupcija, siekti pokyčio antikorupcinėje bendruomenėje. Įvertinimo metu analizuojamas pagrindinių valstybinių institucijų, valdžios šakų bei sektorių integralumas, skaidrumas ir atskaitingumas, jų pajėgumas kovoti su korupcija, pateikiamos rekomendacijos ir siūlomi prioritetai antikorocupcinėms reformoms.

NIS apima svarbiausias šalies valdymo institucijas, atsakingas už kovą su korupcija . Šioms institucijoms veikiant gerai, jos sudaro atsparią ir tvirtą NIS, galinčią efektyviai kovoti su korupcija; ir, priešingai, nesant pakankamai atitinkamų taisyklių ir vyraujant neatskaitingam elgesiui, yra puikios sąlygos klestėti korupcijai, trikdyti darnų visuomenės vystymąsi ir ardyti socialinę sanglaudą. Todėl NIS stiprinimas skatina geresnį šalies valdymą ir teisingesnės visuomenės vystymąsi.

NIS analizės metodas yra paremtas konsultacijomis su antikorupcijos srityje dirbančiais valdžios, pilietinės visuomenės, verslo ir kitų sektorių specialistais, siekiant kokybiškų analizės rezultatų, siekiant skatinti platų problemos supratimą, politinę valią ir pilietines iniciatyvas reformų kūrimui. Iškiliausi tokias konsultacijas ir skirtingų veikėjų įtraukimą užtikrinantys NIS įvertinimo elementai – Patariamosios grupės įtraukimas bei Nacionalinių integralumo dirbtuvių organizavimas.

Daugiau informacijos apie NIS įrankį galite rasti „Transparency International“ Sekretoriato puslapyje.

Apie NIS Patariamąją grupę

NIS patariamoji grupė – tai patariamasis, įvertinimo kokybę bei skirtingų sektorių atstovavimą NIS įvertinimo rengime užtikrinantis projekto elementas.

NIS Patariamosios grupės funkcijos:

Patarti TILS pagrindiniais NIS projekto įgyvendinimo klausimais;

Peržiūrėti NIS studijos pirmąjį projektą ir pateikti pastabas NIS tyrėjamas bei projekto įgyvendintojams;

Peržiūrėti tyrėjų parengtus tekstus, suteiktus NIS įvertinimus, pateikti klausimus bei pastabas studiją rengiantiems tyrėjams;

Nacionalinių integralumo dirbtuvių metu pateikti rekomendacijas antikorupcinei bendruomenei

NIS Patariamosios grupės nariai:

Gytis Andrulionis, Teisingumo ministerijos viceministras; Elena Masnevaitė, Lietuvos apeliacinio teismo pirmininko patarėja; Audronė Nugaraitė, Vilniaus universiteto Žurnalistikos instituto, Vytauto Didžiojo universiteto Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto Viešosios komunikacijos katedros dėstytoja; Arūnas Poviliūnas, Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Sociologijos katedros vedėjas, Lietuvos sociologų draugijos viceprezidentas; Artūras Račas, naujienų agentūros “Baltic News Service” vyriausiasis redaktorius, “Transparency Intrnational” Lietuvos skyriaus valdybos narys; Rūta Skyrienė, verslo asociacijos “Ivestors’ Forum” vykdomoji direktorė; Aurelijus Veryga, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto docentas, Nacionalinės tabako ir alkoholio kontrolės koalicijos prezidentas; Diana Vilytė, VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra direktorė, “Transparency International” Lietuvos skyriaus valdybos narė; Ramūnas Vilpišauskas, VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto direktorius; Romas Zienka, Specialiųjų tyrimų tarnybos Korupcijos prevencijos valdybos viršininkas.Daugiau apie mūsų veiklą

Politikos skaidrumas
Viešųjų finansų skaidrumas
Verslo skaidrumas
Žiniasklaidos skaidrumas
Antikorupcinis ugdymas
Dalyvaujamasis biudžetas
Transparency School