Naujienų archyvas

Kas skiria padėką nuo kyšio?

Atgal
Meniu

TILS

Paskelbta birželio 11, 2013


Tarp kyšio policininkui ir vadinamosios padėkos gydytojui nėra jokio skirtumo, TILS ir „Žinių radijo“ laidoje „Skaidrumo linija“ sakė Nacionalinės Mokėjimo Agentūros informacijos saugumo valdymo ir korupcijos prevencijos skyriaus vedėjas Juozas Berenta.

Prieš dvi savaites viešojoje erdvėje nemažai girdėjome pasisakymų apie tai, kad sutaupytas laikas yra kyšis. Ar nematerialūs dalykai gali būti taip traktuojami?

Reikėtų pradėti kalbėti nuo to, kas yra parašyta įstatyme, t.y. įvardinta Baudžiamajame kodekse, kas yra kyšis. Yra aiškiai parašyta, kad kyšis gali būti materialus arba nematerialus, turintis ekonominę vertę rinkoje arba jos neturintis.  Iš esmės, sutaupytas laikas atitiktų tokį įstatymo reikalavimą. Bet kvalifikuojant veiką reikėtų įvardinti jo vertę, t.y. kokia nauda būtų gauta už tą sutaupytą laiką, ir kokią Baudžiamojo kodekso dalį reikėtų taikyti. Realiai praktikoje nesu susidūręs su tokiomis bylomis.

Tai galėtų būti nematerialus dalykas, bet reikėtų įrodyti, kad buvo asmeninė nauda?

Iš esmės taip.

Tad kokį skirtumą galėtumėme įvardinti tarp dovanos ir kyšio?

Iš esmės kyšis niekada negali būti dovana, o dovana kyšiu gali būti. Turiu omeny, kad valstybės tarnyboje dirbantys asmenys už savo darbą gauna atlygį ir jokio papildomo atlygio jie priimti negali. Tai yra aiškiai parašyta Civiliniame kodekse, Valstybės tarnybos įstatyme, kuriame yra padorumo principas ir kuriame kalbama, kad negalima priimti dovanų. Dovanas, mano manymu, galima skirstyti į tris rūšis. Visų pirma, tai dovanos, kurios gaunamos kaip civiliniam asmeniui (asmeniui privačiame gyvenime iš artimųjų ar draugų – TILS) švenčių progomis, pavyzdžiui, per Kalėdas, gimtadienius, ir tai yra visiškai nesusiję su darbu. Bet reikėtų turėti omenyje, kad valstybės tarnyboje dirbantis asmuo turėtų deklaruoti dovanas pagal viešų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo atitinkamas nuostatas. Antra dovanų rūšis, kuomet valstybės tarnyboje dirbantys asmenys gali priimti dovanas, yra aiškiai parašyta įstatyme. Tai dovanos, kurios gautos pagal tarptautinį protokolą arba tradiciją. Ir trečia dovanų rūšis – visos kitos nelegalios dovanos, kurios gaunamos, paliekamos, priimamos, atsiunčiamos ar perduodamos valstybės tarnyboje dirbančiam asmeniui. Visos šios rūšies dovanos yra nelegalios ir jos yra traktuotinos kaip kyšis – jų priimti negalima. Iš esmės skirtumas tarp dovanos ir kyšio yra tas, kad dovana negali būti duodama valstybės tarnautojui, nes ji visada yra traktuotina kaip kyšis. Tad dovanos, kad ir kaip jos būtų vadinamos, vis tiek yra kyšis. Ar tai dovana, ar „atkatas“, ar atsidėkojimas už paslaugą, ar bet kokie kitokie terminai – tai yra nesvarbu.

Ar tai reikštų, kad pacientas, kuris atneša gydytojui kavos ar saldainių dėžutę, arba ūkininkas, kuris duoda inspektoriui kumpio ar kiaušinių, jau daro nusikalstamą veiką?

Taip, nes įstatyme gana aiškiai ir nedviprasmiškai parašyta, kad kyšiu gali būti laikoma bet kokia nauda iki vieno MGL, t.y. vadinamo minimalaus gyvenimo lygio arba bazinės socialinės išmokos. O tai reiškia, kad nuo vieno cento iki šimto trisdešimties litų. Jeigu tai duodama už atliktą veiklą, tai yra kyšis.

Ką daryti žmonėms, kurie už suteiktas paslaugas norėtų atsidėkoti gydytojams arba mokytojams, arba kitiems valstybės tarnautojams?

Aš manau, kad atsidėkoti galima ne tik žodžiu „ačiū“, nors tai turėtų būti vienas dažniausiai daromų dalykų. Visgi yra kitos priemonės – galima užpildyti kokią nors įstaigoje esančią aptarnavimo anketą, kuria galima išreikšti dėkingumą. Tokiu atveju jau vadovybė ar kiti kolegos žinos, kad tas asmuo yra atsakingas, gerai, mandagiai, kultūringai dirba. Arba, jeigu nėra tokių galimybių, galima parašyti laišką – nesvarbu ar elektroninį, ar raštišką – įstaigos vadovui ir pagirti žmogų už gerai atliktą jo darbą.

Kaip pakomentuotumėte Lietuvos gydytojų sąjungos vadovo Liutauro Labanausko poziciją, kuomet jis sakė, kad padėka gydytojams neturėtų būti ribojama?

Šiuo atveju manyčiau, kad reikėtų skaityti ir žinoti įstatymus, o svarbiausia – jų laikytis. Įstatyme yra nurodytas draudimas, kad negalima priimti. Tai nurodyta kaip baudžiamoji veika Baudžiamojo kodekso 225 straipsnyje, kad nuo vieno cento iki šimto trisdešimties litų, t.y. vieno MGL, draudžiama priimti dovanas ar bet kokią naudą. Tai yra tas pats, kas draudimas neiti per raudoną šviesą – negalima traktuoti, kad tai yra mano teisė eiti ar neiti per ją. Yra draudimas ir tiesiog negalima eiti. Arba tas pats – draudžiama vagystė, bet būtų mano reikalas vogti, ar nevogti. Tai šiuo atveju, kalbant apie dovanas arba vadinamą kyšininkavimą, kyšio davimą, kuris įvardijamas kaip atsidėkojimas, manau, kad būtų visiškai nelogiškas. Tiesiog jokio skirtumo nėra tarp nelegalaus atsidėkojimo, kuris yra kyšis, ir bet kokios kitos nusikalstamos veiklos, kuri yra draudžiama.

Ką reikėtų žinoti klausytojams, kurie visgi nuneša puokštę gėlių arba saldainių dėžutę? Kokia yra jų atsakomybė? 

Formaliai, pagal įstatymą, nesvarbu, ar tai būtų gėlių puokštė, ar saldainiai, ar kava, ar brangus paveikslas, prasideda atsakomybė nuo vieno cento, bet kokia išraiška. Tai daryti draudžiama. Visgi dažnai įstaigos, institucijos dar turi patvirtintas savo vidaus taisykles, kuriose taip pat yra draudžiama priimti dovanas. Šitas mažareikšmes dovanos, kurios įstatyme formaliai apibrėžtos, draudžiama priimti arba jas gauti. Bet tai yra toks senas, dar nuo Romos laikų posakis lex de minimis non curat (lot.), kuris reiškia, kad įstatymas smulkmenomis nesirūpina. Tai pradėti baudžiamą bylą arba ikiteisminį tyrimą dėl atneštų gėlių puokštės, aišku, būtų nelogiška. Tai tiesiog būtų mažareikšminė veika ir dėl to būtų dar didesnės išlaidos norint pradėti persekiojimą. Tokiu atveju, jeigu būna priimama tokia dovana ir yra vidaus taisyklės, tai traktuotina kaip vidaus taisyklių pažeidimas ir taikoma drausminė atsakomybė. Kad būtų aiškiau pateiksiu pavyzdį. Įstaigoje yra patvirtintos vidaus taisyklės, kuomet draudžiama priimti iš klientų dovanas. Jei ateina klientas ir palieka, tarkim, kavos, saldainių, butelį vyno, tai pažeidus tokias vidaus taisykles taikoma drausminė atsakomybė, kuri, atlikus vidinį tarnybinį patikrinimą arba tyrimą, galėtų būti išreikšta pastaba, papeikimu, griežtu papeikimu darbuotojui arba gal net atleidimu iš pareigų.

O jeigu žmogus neša dovaną, kurios vertė yra didesnė nei šimtas trisdešimt litų. Ko tada jis galėtų tikėtis?

Taikomas to paties Baudžiamojo kodekso kitos straipsnio dalys. Už iki šimto trisdešimties litų paliktą dovaną numatyta atsakomybė yra bauda arba areštas. Už didelės vertės kyšį, kuris viršija 250 MGL, taikomas laisvės atėmimas nuo dviejų iki aštuonerių metų. Atitinkamai pagal bausmės dydį yra nurodoma straipsnio dalis ir pateikiamas kaltinimas.

Vis dar priimta kalbėti, kad, jei duodama kelių policininkui, tai yra kyšis, o jei duodama gydytojui, tai yra padėka. Ar pastebite skirtumų tarp šių dviejų davimų?

Jokio skirtumo, aišku, nėra. Valstybės tarnautojams prilyginami tiek gydytojai, tiek policininkai. Valstybės tarnautojų atsakomybė turi būti vienoda, todėl skirtumo čia nėra. Nesvarbu, ar tai būtų policininkas, ar tai būtų ministerijos darbuotojas, ar savivaldybės darbuotojas, ar gydytojas, ar bet koks kitas asmuo, prilygintas valstybės tarnautojui, atsakomybė turėtų būti taikoma vienodai.

O kaip yra su verslu? Atsiranda tarptautinė praktika, ribojanti dovanų teikimą verslo partneriams, pavyzdžiui, itin griežtas reguliavimas veikia Didžiojoje Britanijoje. Ar manote, kad dovanų reguliavimas privačiame sektoriuje yra reikalingas ir kokia situacija šiuo metu yra Lietuvoje?

Aš manau, kad toks reguliavimas yra svarbus, nes atsiranda pastovūs ryšiai, vadinamas versliškumas, tarp verslo partnerių. Ir toks susidraugavimas dovanų keliu tarp verslo partnerių ar tarp valstybės tarnautojų, aišku, yra neigiamas reiškinys. Lietuvoje pastebima, kad dažnai verslo atstovai mėgsta dovanoti dovanas tam tikrų progų ar sukakčių atveju, bet jie nejaučia skirtumo, kad verslo žmonės negali tokių pačių dovanų dovanoti valstybės tarnyboje dirbantiems asmenims, nes tokioje tarnyboje yra draudžiama priimti dovanas. Didžiosios verslo įmonės taip pat turi tam tikras taisykles, kurios yra įkeltos į jų vidinius etikos kodeksus, ir kurios reguliuoja dovanų teikimą ir priėmimą.

Visos laidos kviečiame klausytis čia .Daugiau apie mūsų veiklą

Politikos skaidrumas
Viešųjų finansų skaidrumas
Verslo skaidrumas
Žiniasklaidos skaidrumas
Antikorupcinis ugdymas
Dalyvaujamasis biudžetas
Transparency School