Pranešimai spaudai
Dalyvaujamasis biudžetas

Kas trečia savivaldybė (22 iš 60) Lietuvoje įgyvendina dalyvaujamąjį biudžetą

Atgal
Meniu

TILS

Paskelbta spalio 26, 2021


Kas trečia savivaldybė (22 iš 60) Lietuvoje įgyvendina dalyvaujamąjį biudžetą. Tai yra tris kartus daugiau savivaldybių (8 iš 60) nei prieš metus. Iš viso pernai beveik 40 tūkst. gyventojų sprendė, kaip panaudoti dalį savo savivaldybės biudžeto lėšų, rodo Transparency International Lietuvos skyriaus atlikta apžvalga.

Nuo 2018 metų, kai įvyko pirmasis dalyvaujamasis biudžetas Lietuvoje, savivaldybių gyventojai jau nusprendė dėl 2,3 mln. Eur. Įprastai savivaldybės kviečia gyventojus siūlyti ir balsuoti dėl idėjų, kurių vertė – nuo 7 iki 150 tūkst. eurų.

Per praėjusius metus gyventojai pateikė daugiau nei 300 dalyvaujamojo biudžeto idėjų. Visos jos susijusios su savivaldybių infrastruktūros, gyvenamosios aplinkos gerinimu. 44 projektai paskelbti laimėjusiais ir bus įgyvendinti per ateinančius 2 metus. Vidutiniškai, viena savivaldybė sulaukia 17 gyventojų idėjų.

Kitąmet daugiau negu pusė (35 iš 60) savivaldybių planuoja įgyvendinti dalyvaujamąjį biudžetą – 13 savivaldybių tai darytų pirmą kartą. Dvi savivaldybės (Klaipėdos m. ir Klaipėdos raj.) jau rengia dalyvaujamuosius biudžetus ir mokyklose.

TILS atlikto vertinimo metu paaiškėjo, jog vos kelios savivaldybės turi sėkmės rodiklius. Didžioji dalis savivaldybių taip pat turėtų skirti daugiau dėmesio dalyvaujamojo biudžeto viešinimui, geriau įtraukti laimėjusios idėjos autorius į jos įgyvendinimo procesą bei skelbti daugiau informacijos apie jo eigą.

„Džiaugiuosi augančiu dalyvaujamojo biudžeto populiarumu. Labai norėčiau, kad prieš 2023 metų savivaldos rinkimus jį įgyvendintų kiekviena savivaldybė. Taip pat raginčiau visas savivaldybes dar aiškiau apibrėžti sau keliamus tikslus, matuoti pokytį bei siekti didesnio gyventojų įsitraukimo į sprendimų priėmimą,” – sako Sergejus Muravjovas, „Transparency International“ Lietuvos skyriaus vadovas.

TILS šiandien organizuoja ketvirtąjį „Dalyvaujamojo biudžeto forumą“, kurio metu savivaldybių, mokyklų atstovai bei aktyvūs piliečiai pasidalins geraisiais dalyvaujamojo biudžeto pavydžiais ir pamokomis.

Dalyvaujamasis biudžetas – tai būdas kartu su bendruomene spręsti dėl viešųjų lėšų panaudojimo, kai bendruomenės nariai patys siūlo idėjas savivaldybei, mokyklai ar organizacijai ir balsuodami renka labiausiai patikusias.

Daugiau informacijos apie dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvas: www.dalyvaujamasisbiudzetas.lt.

Studijos įžvalgos ir rekomendacijos parengtos remiantis pirminių duomenų, gautų pagal 2021 m. liepos mėn. TILS siųstas oficialias užklausas savivaldybėms (60), analize, giluminiais pusiau struktūruotais interviu su dalyvaujamąjį biudžetą įgyvendinančių savivaldybių atstovais (13) bei anksčiau TILS atliktais tyrimais ir apžvalgomis.

Trumpą rezultatų apžvalgą galite rasti čia, su studija ir rekomendacijomis savivaldybėms susipažinti galite čia.

Daugiau informacijos: Sergejus Muravjovas, info@transparency.lt, +370 5 212 69 51Daugiau apie mūsų veiklą

Politikos skaidrumas
Viešųjų finansų skaidrumas
Verslo skaidrumas
Žiniasklaidos skaidrumas
Antikorupcinis ugdymas
Dalyvaujamasis biudžetas
Transparency School