Politikos skaidrumas
Pranešimai spaudai

Kas trečias valstybės ir savivaldybės valdomos įmonės vadovas turi sąsajų su politine partija

Atgal
Meniu

TILS

Paskelbta gegužės 20, 2020


4 iš 10 savivaldybių (SVĮ) ir 1 iš 10 valstybės valdomų (VVĮ) įmonių vadovų pernai buvo susiję su politinėmis partijomis. Tai paaiškėjo po „Transparency International“ Lietuvos skyriaus (TILS) atliktos analizės, kurios duomenys pateikiami svetainėje www.manovalstybe.info.

Iš viso, bent 3 iš 10 VVĮ ir SVĮ vadovų yra susiję su partijomis arba susivienijimais – dalyvavo rinkimuose su kuria nors politine jėga. 2017 m. 4 iš 10 vadovų turėjo tokių ryšių.

Daugiausiai vadovų yra susiję su socialdemokratais, konservatoriais, liberalais, valstiečiais-žaliaisiais ir darbiečiais.

2019 metais vadovai keitėsi kas trečioje didžiausioje SVĮ ir kas penktoje VVĮ. Po savivaldos rinkimų pasikeitė 25 didžiausių SVĮ vadovai, keturiose SVĮ – net po du kartus.

Iki šiol didžiausia vadovų kaita savivaldybių valdomose įmonėse vyko nuo 2015 metų iki 2019 metų: tada 59-iose iš 100 stambiausių SVĮ pasikeitė net 107 vadovai. Po 2011 m. rinkimų keitėsi 55 vadovai 31-oje SVĮ, po 2007 m. rinkimų – 40 vadovų 38-iose SVĮ.

Lyginant su 2017 m., pernai šešiskart (nuo 37 iki 6) sumažėjo vadovų, einančių šias pareigas daugiau negu 20 metų.

„Savivaldybių valdomos įmonės iš principo turi skirti daugiau dėmesio skaidrumui. Svarbu, jog kiekviena iš jų skelbtų informaciją apie savo vadovus, valdybų bei stebėtojų tarybų narius. Tinkama interesų konfliktų stebėsena ir pranešėjų apsauga yra daugelio VVĮ ir SVĮ silpnosios vietos. Beje, ES kontekste vis prasčiau atrodome pagal informacijos apie VVĮ, SVĮ ir kitų įmonių prieinamumą. Būtent todėl norėčiau, kad mūsų „Registrų centras“ atvertų duomenis apie vadinamuosius galutinius naudos gavėjus,“ – sakė „Transparency International“ Lietuvos skyriaus vadovas Sergejus Muravjovas.

Šioje apžvalgoje naudojami ir lyginami duomenys apie 100 didžiausių SVĮ ir VVĮ, rinkti 2017 m. spalio mėn. ir atnaujinti 2019 m. gruodžio mėn. Įmonių vadovų sąsajos su partijomis nustatytos pagal Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) kandidatų į rinkimus sąrašo duomenis ir savivaldybių bei joms pavaldžių SVĮ (pagal prašymą suteikti informaciją), VVĮ (pagal prašymą suteikti informaciją) ir Valstybės koordinavimo centro duomenis apie vadovų kaitą.

Trumpą rezultatų apžvalgą galite rasti čia, išsamesnius duomenis: www.manovalstybe.info

Daugiau informacijos:

Sergejus Muravjovas, sergejus@transparency.lt, +370 5 212 69 51Daugiau apie mūsų veiklą

Politikos skaidrumas
Viešųjų finansų skaidrumas
Verslo skaidrumas
Žiniasklaidos skaidrumas
Antikorupcinis ugdymas
Dalyvaujamasis biudžetas
Transparency School