Naujienų archyvas

Kovai su klimato kaita skirtoms priemonėms turi būti taikomas antikorupcijos testas

Atgal
Meniu

TILS

Paskelbta gegužės 02, 2011


Pasaulio valstybėms planuojant kasmet skirti iki 10 milijardų JAV dolerių kovai su klimato kaita, „Transparency International“ (toliau – TI) įspėja, jog tai, kad šie finansiniai srautai tekės naujais ir nepatikrintas kanalais, reiškia naują korupcijos riziką. Šiai rizikai suvaldyti TI siūlo politikams, tarptautinėms organizacijoms, verslo ir pilietinės visuomenės atstovams bendromis jėgomis siekti užtikrinti gerąjį valdymą klimato politikos srityje.

Naujame TI parengtame leidinyje – „Pasaulinėje korupcijos ataskaitoje dėl klimato kaitos“ (angl. Global Corruption Report: Climate Change) TI kelia klausimą, kaip užkirsti kelią korupcijai, kovos su klimato kaita priemones paverčiančiai neefektyviomis, bei pateikia gaires korupcijos prevencijai klimato kaitos priemonių srityje.

„Reikia neatidėliojant reaguoti į klimato kaitos metamus iššūkius, ir ši reakcija turi remtis skaidrumu ir atskaitingumu. Visos su klimato kaita susijusios iniciatyvos turi būti prižiūrimos nuo pat jų pradžios,“ – sako „Transparency International“ valdybos pirmininkė Huguette Labelle. – „Gerasis valdymas padės užtikrinti sėkmingą klimato kaitos politikos įtaką bei efektyvų šiai politikai skirtų finansų panaudojimą“.

Pasauliniuose susitarimuose dėl klimato kaitos prevencijos skirtingų pasaulio šalių vyriausybės ir tarptautinės organizacijos yra numatę skirti naujus finansinius išteklius, iš kurių bus finansuojamos klimato kaitos švelninimo priemonės, kaip kad atsinaujinančių energijos šaltinių projektai ir prisitaikymą prie pasikeitusio klimato reguliuojantys projektai.

Čia svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad nė vienos iš dvidešimties valstybių*, kurios, manoma, bus labiausiai paveiktos klimato kaitos ir kurioms bus skirta didžioji dalis kovai su klimato kaita skirto finansavimo, Korupcijos suvokimo indeksas neviršija 3,6 dešimties balų skalėje (kai „0“ reiškia labai korumpuotą, o „10“ – labai skaidrią valstybę). Todėl vyriausybės privalo užtikrinti skaidrią kovai su korupcija skirtų finansų panaudojimo priežiūrą; į šią priežiūrą taip pat galėtų būti įtraukta pilietinė visuomenė.

„Pasaulinės korupcijos ataskaitos dėl klimato kaitos“ kūrime dalyvavo 50 kompetentingų klimato kaitos ekspertų iš 20 skirtingų šalių. Rengdami ataskaitą, ekspertai koncentravosi ties klimato kaitos politiką finansuojančių institucijų atskaitingumu, privataus sektoriaus vaidmeniu klimato kaitos srityje, su klimato kaitos reguliavimu susijusių dokumentų prieinamumu, didesniu visuomenės įtraukimu į klimato kaitos politiką, anglies dioksido rinkos integralumu. Anot ataskaitos rengėjų, visa tai padėtų sumažinti interesų konfliktų tarp sprendimų priėmėjų skaičių bei neigiamus interesų grupių spaudimo sukuriamus padarinius klimato kaitos politikai.

Ataskaitoje pabrėžiama skaidrumo svarba žaliųjų resursų išsaugojimui; leidinio rengėjų teigimu, yra svarbu, kad šiuos resursus naudojanti kasybos pramonė veiktų skaidriai ir viešai atskleistų savo finansinius sandorius su valdžia. Lygiai taip pat yra svarbu, kad valstybės, parduodančios žemę biokuro eksploatavimui, į šiuos pardavimus ir jų priežiūrą įtrauktų ir visuomenę, tam, kad būtų gerbiama vietinių bendruomenių teisė į žemę.

Ataskaitoje pateikiamos Austrijos, Bangladešo, Kolumbijos, Kenijos, Filipinų, Ispanijos ir JAV atvejų studijos iliustruoja tai, jog klimato kaitos keliami iššūkiai liečia skirtingas viso pasaulio šalis.

„Korupcijai nieko nėra švento, net ir mūsų planetos ateitis. Netinkamas kovai su klimato kaita skirtų priemonių valdymas ne tik ves į netinkamą resursų paskirstymą šiandien ir nesąžiningus projektus, bet ir kurs neigiamas pasekmes ateities kartoms,“ – sako Haguette Labelle.

* 2011 m. Matlehorpe pažeidžiamumo klimato kaitos atžvilgiu indeksas (angl. Maplethorpe’s Climate Change Vulnerability Index) pateikia 20 valstybių, kurios yra labiausiai pažeidžiamos klimato kaitos atžvilgiu, sąrašą (sąrašas pateikia valstybių pavadinimus, pradedant labiausiai pažeidžiama valstybe): Bangladešas, Indija, Madagaskaras, Nepalas. Mozambikas, Filipinai, Haitis, Afganistanas, Zimbabvė, Birma, Etiopija, Kambodža, Vietnamas, Tailandas, Malavis, Pakistanas, Kenija, Tanzanija, Uganda, Burundis.

Daugiau informacijos apie „Transparency International“ ataskaitą „Pasaulinė korupcijos ataskaita dėl klimato kaitos“ gali suteikti „Transparency International“ Sekretoriato Komunikacijų departamento Žiniasklaidos skyriaus atstovai el. p. press@transparency.org.Daugiau apie mūsų veiklą

Politikos skaidrumas
Viešųjų finansų skaidrumas
Verslo skaidrumas
Žiniasklaidos skaidrumas
Antikorupcinis ugdymas
Dalyvaujamasis biudžetas
Transparency School