Tyrimai
Verslo skaidrumas

Verslo kyšininkavimas užsienyje

Atgal
Meniu

TILS

Paskelbta rugsėjo 12, 2018


Studijoje „Eksportuojant korupciją 2018” (angl. “Exporting Corruption 2018”) vertinama, kaip valstybės vykdo savo tarptautinius įsipareigojimus tirti verslo korupciją užsienyje. Tyrime vertinamos valstybės, pasirašiusios EBPO Kovos su užsienio pareigūnų papirkimu sudarant tarptautinius verslo sandorius konvenciją. Iš viso šią Konvenciją yra pasirašiusios visos prie EBPO prisijungusios šalys ir 8 nepriklausančios EBPO.

Už pradėtus tyrimus Lietuvai skirti 2 balai ir ji priskirta prie šalių, kurios ribotai vykdo savo tarptautinius įsipareigojimus tirti verslo korupciją užsienyje.

Tyrimą įgyvendino „Transparency International“ (TI) Sekretoriatas kartu su nacionaliniais TI skyriais ir ekspertais visose EBPO valstybėse narėse bei Kinijoje, Indijoje, Honkonge ir Singapūre.Download Atsisiųsti Progress report 2018: assessing enforcement of the OECD Anti-Bribery Convention (2,05 MB)

Daugiau apie mūsų veiklą

Politikos skaidrumas
Viešųjų finansų skaidrumas
Verslo skaidrumas
Žiniasklaidos skaidrumas
Antikorupcinis ugdymas
Dalyvaujamasis biudžetas
Transparency School