Naujienų archyvas

Kviečiame sociologinių tyrimų bendroves teikti pasiūlymui apklausai atlikti

Atgal
Meniu

TILS

Paskelbta rugsėjo 18, 2015


“Transparency International“ Lietuvos skyrius (TILS) rengiasi atlikti reprezentatyvią NVO sektoriuje dirbančių asmenų apklausą, kuri yra projekto, finansuojamo iš Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo Nevyriausybinių organizacijų (NVO) Programos įgyvendintojų Lietuvoje – Žmogaus teisių stebėjimo instituto, dalis.

Įmonės, atitinkančios žemiau nurodytus kriterijus, kviečiamos pateikti savo pasiūlymus ir aprašyti atitiktį iškeltiems kriterijams. Taip pat maloniai prašome pasidalinti šia informacija su kolegomis, kuriems tai gali būti aktualu.

TILS rengiasi atlikti reprezentatyvią NVO sektoriuje dirbančių asmenų apklausą, kurios tikslas – surinkti informacijos apie tai, kaip jie apibrėžia nevyriausybinę organizaciją (NVO), kaip, jų manymu, būtų galima suklasifikuoti visas Lietuvoje veikiančias NVO pagal jų veiklos sritis ir pobūdį, su kokiais pagrindiniais iššūkiais NVO sektorius susiduria Lietuvoje.

Apklausos būdas: tiesioginis interviu (angl. – face to face) arba telefoninis (CATI) (prašome atskirai pateikti abiejų būdų kainas)

Klausimynas apklausai preliminariai bus atsiųstas spalio 14 d.

Apklausos atlikimo laikas – 6 savaitės nuo klausimyno atsiuntimo.

Klausimų skaičius: prašome pateikti, kiek ir kokios struktūros uždarų klausimų Lietuvos gyventojams galėtumėte įtraukti į tyrimą orientacinės kainos ribose, jei visi uždari klausimai turėtų iki 8 atsakymo variantų.

Orientacinė kaina: ne daugiau 6000 EUR (įskaitant visas su tyrimo atlikimu susijusias išlaidas ir tyrimo ataskaitos parengimą).

Sutartis būtų sudaroma 2015 m. rugsėjo pabaigoje, darbų priėmimo ir perdavimo aktas/-i preliminariai pasirašomas/-i 2015 m. lapkričio mėn., atlikus visus sutartyje numatytus darbus.

Atsiskaitymo sąlygos: visa suma pervedama atrinktai bendrovei atlikus visus sutartyje numatytus darbus ir pasirašius darbų priėmimo perdavimo aktą.

Pasiūlymas bus atrenkamas pagal žemiau nurodytus kriterijus:

Kriterijai ir balai:

Patirtis (susijusi su NVO sritimi) – 20 balų
Optimalus uždarų klausimų skaičius – 20 balų
Tyrimo laikas – 20 balų
Kaina – 15 balų

Maksimali balų suma – 75.

El. laiškus su pasiūlymais, laiško temoje nurodę „[vardas pavardė] pasiūlymas fokusuotoms grupinėms diskusijoms atlikti“, siųskite adresu info@transparency.lt ne vėliau kaip iki rugsėjo 28 d. imtinai.

Iškilus klausimams kviečiame kreiptis adresu rugile@transparency.ltDaugiau apie mūsų veiklą

Politikos skaidrumas
Viešųjų finansų skaidrumas
Verslo skaidrumas
Žiniasklaidos skaidrumas
Antikorupcinis ugdymas
Dalyvaujamasis biudžetas
Transparency School