Naujienų archyvas

Kviečiame teikti paraiškas "Skaidrumo linija" viešinimo kampanijos įgyvendinimui: klipas ir transliacija

Atgal
Meniu

TILS

Paskelbta birželio 19, 2014


Gerbiamieji,

Kontekstas:

“Transparency International” Advokatavimo ir Teisinės Pagalbos Centrai (ALAC) teikia nemokamą bei konfidencialą teisinę pagalbą asmenims, susidūrusiems su galimais korupcijos atvejais. ALAC įgalina visuomenę kovoje su korupcija, pasiūlydami paprastą ir patikimą būdą, kaip įsitraukti į kovą su korupciją.

Renkant duomenis iš pačių asmenų, ALAC taip pat padeda identifikuoti sistemines problemas bei imtis atitinkamų veiksmų joms spręsti. Taip „Transparency International“ skyriai turi galimybę užsiimti strateginiu advokatavimu bei siekiant sisteminių pokyčių ne tik viešojoje politikoje bet ir praktikoje.

„Transparency International“ Lietuvos skyriaus ALAC iniciatyva „Skaidrumo linija“ susideda iš trijų dalių: internetinio puslapio www.skaidrumolinija.lt, telefonu ir TILS biure teikiamų konsultacijų.

“Skaidrumo linija” siūlo nemokamą teisinę pagalbą bei pagalbą visiems, kurie galimai susidūrė su korupcija ar biurokratizmu. Be to, svetainėje www.skaidrumolinija.lt asmenys kviečiami pažymėti tokius atvejus virtualiame žemėlapyje, taip siekiant rinkti informaciją apie problematiškiausiomis pačių asmenų laikomas sritis.

Pirkimo objektas:

„Transparency International“ Lietuvos skyrius šiuo metu įgyvendina Europos Komisijos finansuojamą tarptautinį projektą „Speak Up: Engaging Citizens in Fighting Corruption in Europe (projekto numeris HOME/2011/ISEC/AG/FINEC/4000002227), ir kviečia teikti pasiūlymus reklamos ir viešųjų ryšių agentūroms įgyvendinti šiuo metu kuriamos „Skaidrumo linijos“ viešinimo kampanijos strategiją – sukurti sklaidos medžiagą interneto reklamoms ir ją išpublikuoti:

  • Interneto klipas (iki 90 sek.), sutrumpintas TV klipas (iki 30 sek.);

  • Interneto baneris;

  • Interneto reklamos transliavimo kaštų padengimas.

Pasiūlyme galima laisvai apibrėžti interneto reklamos gamybos kaštų ir reklamos transliacijos kaštų proporcijas, siekiant maksimalios sklaidos.

Šios kampanijos tikslas yra padidinti teisinės pagalbos ir advokatavimo centro „Skaidrumo linija“ (svetainės www.skaidrumolinija.lt, telefono linijos ir biure teikiamų konsultacijų galimybės) žinomumą ir taip padidinti žmonių, kurie dėl galimų korupcijos ar biurokratizmo atvejų kreipiasi pagalbos į TILS, skaičių.

Šis pirkimas negali būti dalinamas į atskirus pirkimus. Pasiūlymuose turi būti pateikta išlaidų sąmata, susidedanti iš veiklų atlikimo plano, dienos įkainių bei visų kitų numatomų išlaidų.

Maksimalus strategijos parengimo bei reklamos kampanijos dizaino sukūrimo biudžetas yra 34528 Litų (10000 eurų su PVM)

Kontrakto pradžia bei pabaiga: 2014 m. rugpjūčio 4 d. – 2014 m. lapkričio 6 d. (terminas yra lankstus ir bus apibrėžtas sutartyje) .

Viešosios kampanijos tikslinė grupė: Lietuvos gyventojai, kuriems daugiau negu 16 metų.

Viešinimo kampanijos geografinė taikymo sritis: Lietuva

Jeigu susidomėjote, kviečiame pateikti pasiūlymus, kuriuose būtų pateikta:

  • Siūlomos gamybos ir transliavimo aprašymas;

  • Siūloma kaina (išlaidų skirstymas bei aprašymas);

  • Viešinimo kampanijos tvarkaraštis;

  • Ankstesnių panašių darbų pavyzdžiai ar nuorodos į tokius darbus.

Mokėjimai: mokėjimai bus atlikti priėmus baigtus darbus, pasirašius darbų priėmimo- perdavimo aktą.

Jei esate suinteresuoti šiuo pasiūlymu, prašome pateikti savo pasiūlymą iki 2014 m. birželio 30 dienos.

Organizacijos/ įmonės bus eliminuotos iš šio konkurso, jeigu jos arba asmenys, turintys atstovavimo, sprendimų priėmimo arba kontrolės galią jose yra res judicata sprendimu teistos už sukčiavimo, korupcijos atvejus, dalyvavimą nusikalstamoje grupuotėje, pinigų plovime ar kitose neteisėtos veiklose. Be to, bus atmesti tie pasiūlymai, kuriuose nebus pateikta šiame kvietime nurodyta informacija.

Visi pasiūlymai bus vertinami pagal šiuos kriterijus:

Kriterijus

Taškai

Patirtis panašioje srityje

10

Sklaidos rodiklių ir kainos santykis

20

VISO

30

Pasiūlymai siunčiami registruotu paštu šiuo adresu:

“Transparency International” Lietuva

Didžioji g. 5-402, Vilnius, LT- 01128

Lietuva

arba elektroniniu paštu Karoliui Granickui karolis@transparency.lt ne vėliau nei iki 2014 m. birželio 30 d.

Siunčiant pasiūlymus registruotu paštu, oficiali išsiuntimo data (kaip nurodoma pašto antspaude) bus laikomas pasiūlymo pateikimo data.

Papildomi klausimai bei prašymai dėl paaiškinimų turi būti siunčiami karolis@transparency.lt ir ruta@transparency.lt

Šaukimas lietuvių k.:  Icon atsisiųsti (243,9 KB)Daugiau apie mūsų veiklą

Politikos skaidrumas
Viešųjų finansų skaidrumas
Verslo skaidrumas
Žiniasklaidos skaidrumas
Antikorupcinis ugdymas
Dalyvaujamasis biudžetas
Transparency School