Naujienų archyvas

Kviečiame teikti pasiūlymus sociologiniam tyrimui

Atgal
Meniu

TILS

Paskelbta birželio 09, 2014


“Transparency International“ Lietuvos skyrius (TILS), įgyvendindamas Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo Nevyriausybinių organizacijų (NVO) Programos projektą „Skaidrios Lietuvos link“, rengiasi atlikti Lietuvos savivaldos atvirumo ir atskaitingumo tyrimą. Įmonės, atitinkančios žemiau nurodytus kriterijus, kviečiamos pateikti savo pasiūlymus ir aprašyti atitiktį iškeltiems kriterijams.

Tyrimas- reprezentatyvi Lietuvos gyventojų apklausa: N=1000 respondentų. Metodas- omnibuso apklausa.

Gyventojų apklausos tikslas – ištirti, pagal kokius kriterijus Lietuvos gyventojai sprendžia, ar savivaldybės yra atviros ir linkusios bendradarbiauti su vietos gyventojais, kokią informaciją, jų nuomone, savivaldybės institucijos turėtų teikti viešai, ir pagal ką gyventojai  sprendžia, ar jų savivaldybė dirba gerai ir efektyviai. 

Tyrimo laikas- 2014 m. birželis arba liepos pradžia.

Sutartis būtų sudaroma 2014 m. birželio mėnesį, darbų priėmimo ir perdavimo aktas preliminariai pasirašomas 2014 m. birželio antroje pusėje, atlikus visus sutartyje numatytus darbus. 

Klausimų skaičius: prašome pateikti, kiek ir kokios struktūros uždarų klausimų Lietuvos gyventojams galėtumėte įtraukti į tyrimą orientacinės kainos ribose, jei visi  uždari klausimai turėtų iki 8 atsakymo variantų. 

Orientacinė kaina: ne daugiau 5 500 LTL (įskaitant visas su tyrimo atlikimu susijusias išlaidas ir tyrimo ataskaitos parengimą).

Atsiskaitymo sąlygos: visa suma pervedama atrinktai bendrovei atlikus visus sutartyje numatytus darbus ir pasirašius darbų priėmimo perdavimo aktą. 

Pasiūlymas bus atrenkamas pagal žemiau nurodytus kriterijus:

Patirtis- 20 balų, tyrėjų kvalifikacija – 20 balų, tyrimo laikas- 20 balų, kaina- 15 balų. Iš viso: 75 balai.

El. laiškus su pasiūlymais, laiško temoje nurodę „[kompanijos pavadinimas] pasiūlymas gyventojų apklausai“, siųskite adresu rugile@transparency.lt ne vėliau kaip iki birželio 13 d. vakaro.   

Iškilus klausimams kviečiame kreiptis adresu rugile@transparency.lt arba tel. 852 126 951Daugiau apie mūsų veiklą

Politikos skaidrumas
Viešųjų finansų skaidrumas
Verslo skaidrumas
Žiniasklaidos skaidrumas
Antikorupcinis ugdymas
Dalyvaujamasis biudžetas
Transparency School