Naujienos

KVIEČIAME TEIKTI PASIŪLYMUS TRUMPAMETRAŽIAM FILMUI SUKURTI

Atgal
Meniu

TILS

Paskelbta kovo 24, 2016


„Transparency International“ Lietuvos skyrius (TILS), įgyvendindamas Europos Komisijos finansuojamą projektą (anglų k. Anticorruption Policies Revisited: Global Trends and European Responses to the Challenge of Corruption), ieško režisierių, kurie sukurtų trumpametražį filmą apie įgyvendinamus socialinio dizaino eksperimentus Lazdynų poliklinikoje.

Režisieriai, atitinkantys žemiau nurodytus kriterijus, kviečiami pateikti savo pasiūlymus ir aprašyti atitiktį iškeltiems kriterijams.

2016 m. sausio – birželio mėn. TILS Lazdynų poliklinikoje Vilniuje įgyvendina socialinio dizaino eksperimentus, kuriais siekiama suprasti, ar poliklinikoje vykstantys pokyčiai gali keisti pacientų bei gydytojų elgesį. Lazdynų poliklinikos gydytojai buvo kviečiami daugiau papasakoti apie savo vertybes ir kas jiems yra svarbiausia bendraujant su pacientais. Tuo metu pacientai, apsilankę pas gydytojus, turi galimybę įvertinti gaunamų paslaugų kokybę „Vitaminų laboratorijoje“: nurodyti, ar vizitas buvo malonus, ar jiems aiškios gydymo procedūros, ar jie rekomenduotų polikliniką kitiems.

Šio filmo tikslas: visuomenei išsamiau papasakoti apie sveikatos apsaugos sektoriaus iššūkius ir pristatyti socialinio dizaino eksperimentus, vykdomus Lazdynų poliklinikoje, kaip naują būdą kelti klausimams apie įsisenėjusias problemas.
Filmo trukmė – iki 10 min.
Darbai būtų pradedami balandžio mėn., po sutarties pasirašymo.
Darbų atlikimas  – iki gegužės 20 d.
Maksimali darbų atlikimo suma: 2 500 EUR (įskaitant visus mokesčius). Į šią sumą įtraukiami visi su filmo kūrimu ir gamyba susiję darbai.

Atsiskaitymo sąlygos: visa suma pervedama atrinktam kandidatui (-ams), atlikus visus sutartyje numatytus darbus ir pasirašius darbų priėmimo-perdavimo aktą. Pasiūlymas bus atrenkamas pagal žemiau nurodytus kriterijus:

Kriterijai ir balai:
Patirtis panašiose srityse – 50 balų
Kaina – 50 balų
Maksimali balų suma – 100

El. laiškus su pasiūlymais, laiško temoje nurodę „[vardas pavardė / įmonės pavadinimas] pasiūlymas trumpametražiam filmui sukurti“, siųskite adresu ingrida@transparency.lt ne vėliau kaip iki balandžio 6 d. 10 val.

 

Iškilus klausimams kviečiame kreiptis el. paštu: ingrida@transparency.lt arba telefonu: +370 5 212 69 51.


Daugiau apie mūsų veiklą

Politikos skaidrumas
Viešųjų finansų skaidrumas
Verslo skaidrumas
Žiniasklaidos skaidrumas
Antikorupcinis ugdymas
Dalyvaujamasis biudžetas
Transparency School