Naujienų archyvas

Kviečiame teikti pasiūlymus tyrimo dizainui atlikti

Atgal
Meniu

TILS

Paskelbta spalio 08, 2014


“Transparency International“ Lietuvos skyrius (TILS), įgyvendindamas Europos Komisijos finansuojamą projektą “Lobistinės veiklos atskaitingumas” (Lifting the Lid on Lobbying) HOME/2012/ISEC/AG/FINEC/4000003884, parengė ataskaitą apie lobistinės veiklos reguliavimą.  

Šiuo metu TILS ieško dizainerio arba agentūros, kuri parengtą ataskaitą sumaketuotų (tekstą anglų kalba ir analogiškai jo vertimą lietuvių kalba). Taip pat šis dizaineris/agentūra turėtų parengti sprendimų priėmimo procesą ir jame atsirandančias rizikas atspindinčią diagramą pagal TILS nurodymus ir aprašymą (angliškam ir lietuviškam teksto variantui). Diagramoje turės atsispindėti keturi sprendimų priėmimo etapai (darbotvarkės parengimas, lyginamieji vertinimai, pasirinkimas iš alternatyvų ir sprendimo priėmimas bei įgyvendinimas) bei tyrime išskirtos juose atsirandančios korupcijos rizikos, taip pat – galimi tų rizikų valdymo įrankiai (aprašyti tezėmis). Detalią diagramos techninę specifikaciją, pasikonsultavus su atrinkta agentūra arba dizaineriu, TILS pateiks kaip pasirašomos sutarties priedą.

Darbų atlikimo pradžia – 2014 m. spalio 16 d. 

Sutartis būtų sudaroma 2014 m. spalio 15 d., darbų priėmimo ir perdavimo aktas preliminariai pasirašomas atlikus visus sutartyje numatytus darbus. 

Ataskaitos puslapių skaičius – 31 (ir analogiškas vertimas į lietuvių kalbą).

Maksimali darbų atlikimo suma: 600 EUR / 2071,68 LTL (įskaitant visus mokesčius).

Atsiskaitymo sąlygos: visa suma pervedama atrinktam dizaineriui/agentūrai atlikus visus sutartyje numatytus darbus ir pasirašius darbų priėmimo-perdavimo aktą. 

Pasiūlymas bus atrenkamas pagal žemiau nurodytus kriterijus: 

Kriterijus                                                            Balai 

Patirtis:                                                                50

Kaina:                                                                  50

Iš viso taškų:                                                       100

El. laiškus su pasiūlymais, laiško temoje nurodę „[Dizainerio vardas/Agentūros pavadinimas] pasiūlymas lobistinės veiklos  tyrimui maketuoti“, siųskite adresu info@transparency.lt  ne vėliau kaip iki spalio 14 d. imtinai.

Iškilus klausimams kviečiame kreiptis ruta@transparency.ltDaugiau apie mūsų veiklą

Politikos skaidrumas
Viešųjų finansų skaidrumas
Verslo skaidrumas
Žiniasklaidos skaidrumas
Antikorupcinis ugdymas
Dalyvaujamasis biudžetas
Transparency School