Naujienų archyvas

Kvietimas teikti paraiškas fokusuotų grupių organizavimui

Atgal
Meniu

TILS

Paskelbta balandžio 16, 2015


Gerb.  Sociologai,

“Transparency International“ Lietuvos skyrius (TILS) rengiasi atlikti iš ES lėšų finansuojamų projektų korupcinių rizikų ir viešinimo praktikos analizę. Sociologai, atitinkantys žemiau nurodytus kriterijus, kviečiami pateikti savo pasiūlymus ir aprašyti atitiktį iškeltiems kriterijams. Taip pat maloniai prašome pasidalinti šia informacija su kolegomis, kuriems tai gali būti aktualu.

TILS rengiasi atlikti dvi fokusuotas grupines diskusijas. Viena diskusija vyktų su suinteresuotomis šalimis (rangovais, subrangovais, akademinės bendruomenės, nevyriausybinio sektoriaus ir kt. atstovais), kita – su priežiūros institucijomis. Jų tikslas – identifikuoti, koks šiuo metu yra iš ES struktūrinių fondų finansuojamų projektų viešinimo standartas, kaip viešinama informacija galėtų prisidėti prie didesnio atskaitingumo šioje srityje ir kokia forma tokią informaciją geriausia pateikti, kad į jos stebėjimą galėtų įsitraukti kuo daugiau žmonių.

Atrinkto/-s sociologo/-ės atsakomybė – suorganizuoti ir moderuoti abi fokusuotas grupines diskusijas bei parengti jų ataskaitą.

Tyrimo atlikimo pradžia – 2015 m. balandžio pabaiga, preliminari pabaiga – 2015 m. gegužė. Sutartis būtų sudaroma 2015 m. balandžio pabaigoje, darbų priėmimo ir perdavimo aktas preliminariai pasirašomas 2015 m. gegužės mėn., atlikus visus sutartyje numatytus darbus.

Orientacinė kaina: ne daugiau 1000 EUR (įskaitant visas su tyrimo atlikimu susijusias išlaidas ir tyrimo ataskaitos parengimą).

Atsiskaitymo sąlygos: visa suma pervedama atrinktam/-ai sociologui/-ei atlikus visus sutartyje numatytus darbus ir pasirašius darbų priėmimo perdavimo aktą.

Pasiūlymas bus atrenkamas pagal šiuos nurodytus kriterijus: Patirtis (20), kvalifikacija (20), tyrimo laikas (20), kaina (15).

El. laiškus su pasiūlymais, laiško temoje nurodę „[vardas pavardė] pasiūlymas fokusuotoms grupinėms diskusijoms atlikti“, siųskite adresu info@transparency.lt ne vėliau kaip iki balandžio 23 d. 

Iškilus klausimams kviečiame kreiptis adresu ruta@transparency.ltDaugiau apie mūsų veiklą

Politikos skaidrumas
Viešųjų finansų skaidrumas
Verslo skaidrumas
Žiniasklaidos skaidrumas
Antikorupcinis ugdymas
Dalyvaujamasis biudžetas
Transparency School