Naujienų archyvas

Kvietimas sociologams teikti paraiškas klausimyno sudarymui

Atgal
Meniu

TILS

Paskelbta rugsėjo 18, 2015


“Transparency International” Lietuvos skyrius (TILS) rengiasi atlikti reprezentatyvią NVO sektoriuje dirbančių asmenų apklausą, kuri yra projekto, finansuojamo iš Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo Nevyriausybinių organizacijų (NVO) Programos įgyvendintojų Lietuvoje – Žmogaus teisių stebėjimo instituto, dalis.

Sociologai, atitinkantys žemiau nurodytus kriterijus, kviečiami pateikti savo pasiūlymus ir aprašyti atitiktį iškeltiems kriterijams. Taip pat maloniai prašome pasidalinti šia informacija su kolegomis, kuriems tai gali būti aktualu.

TILS rengiasi atlikti reprezentatyvią NVO sektoriuje dirbančių asmenų apklausą, kurios tikslas – surinkti informacijos apie tai, kaip jie apibrėžia nevyriausybinę organizaciją (NVO), kaip, jų manymu, būtų galima suklasifikuoti visas Lietuvoje veikiančias NVO pagal jų veiklos sritis ir pobūdį, su kokiais pagrindiniais iššūkiais NVO sektorius susiduria Lietuvoje.

Atrinkto/-s sociologo/-ės atsakomybė –  sukurti klausimyną reprezentatyviai NVO sektoriuje dirbančių asmenų apklausai. Prieš tai atrinktas/-a sociologas/-ė bus kviečiamas dalyvauti preliminariai spalio 5 – 9 d. vyksiančiose fokusuotose grupinėse diskusijose, kuriose NVO, viešojo, privataus sektoriaus atstovai aptars apklausai svarbius klausimus.

Preliminarus klausimyno parengimo laikas – iki spalio 14 d.

Sutartis būtų sudaroma 2015 m. rugsėjo pabaigoje, darbų priėmimo ir perdavimo aktas/-i preliminariai pasirašomas/-i 2015 m. spalio mėn., atlikus visus sutartyje numatytus darbus.

Orientacinė kaina: ne daugiau nei 700 EUR (įskaitant visas su tyrimo atlikimu susijusias išlaidas ir tyrimo ataskaitos parengimą).

Atsiskaitymo sąlygos: visa suma pervedama atrinktam/-ai sociologui/-ei atlikus visus sutartyje numatytus darbus ir pasirašius darbų priėmimo perdavimo aktą.

Pasiūlymas bus atrenkamas pagal žemiau nurodytus kriterijus:

Kriterijai ir balai:

Patirtis (susijusi su NVO sritimi) – 20 balų
Kvalifikacija – 20 balų
Tyrimo laikas – 20 balų
Kaina – 15 balų

Maksimali balų suma – 75.

El. laiškus su pasiūlymais, laiško temoje nurodę „[vardas pavardė] pasiūlymas fokusuotoms grupinėms diskusijoms atlikti”, siųskite adresu info@transparency.lt ne vėliau kaip iki rugsėjo 25 d. 

Iškilus klausimams kviečiame kreiptis adresu rugile@transparency.ltDaugiau apie mūsų veiklą

Politikos skaidrumas
Viešųjų finansų skaidrumas
Verslo skaidrumas
Žiniasklaidos skaidrumas
Antikorupcinis ugdymas
Dalyvaujamasis biudžetas
Transparency School