Naujienų archyvas

Kvietimas teikti paraiškas "Skaidrumo linijos" viešinimo kampanijai sukurti

Atgal
Meniu

TILS

Paskelbta lapkričio 05, 2013


Įgyvendindamas Europos Komisijos finansuojamą tarptautinį projektą „Speak Up: Engaging Citizens in Fighting Corruption in Europe”, TILS kviečia reklamos agentūras ir viešųjų ryšių kompanijas teikti pasiūlymus parengti strategiją bei sukurti dizainą „Skaidrumo linijos“ viešinimo kampanijai. Pasiūlymus teikite iki š. m. lapkričio 20 d. Daugiau informacijos – žemiau.

——

Kontekstas:

“Transparency International” Advokatavimo ir Teisinės Pagalbos Centrai (ALAC) teikia nemokamą bei konfidencialą teisinę pagalbą asmenims, susidūrusiems su galimais korupcijos atvejais. ALAC įgalina visuomenę kovoje su korupcija, pasiūlydami paprastą ir patikimą būdą, kaip įsitraukti į kovą su korupciją. Renkant duomenis iš pačių asmenų, ALAC taip pat padeda identifikuoti sistemines problemas bei imtis atitinkamų veiksmų joms spręsti. Taip „Transparency International“ skyriai turi galimybę kurti užsiimti strateginiu advokatavimu bei siekiant sisteminių pokyčių ne tik viešojoje politikoje bet ir praktikoje.  „Transparency International“ Lietuvos skyriaus ALAC iniciatyva „Skaidrumo linija“ susideda iš trijų dalių: internetinio puslapio www.skaidrumolinija.lt, telefonu ir TILS biure teikiamų konsultacijų. “Skaidrumo linija” siūlo nemokamą teisinę pagalbą bei pagalbą visiems, kurie galimai susidūrė su korupcija ar biurokratizmu. Be to, svetainėje www.skaidrumolinija.lt asmenys kviečiami pažymėti tokius atvejus virtualiame žemėlapyje, taip siekiant rinkti informaciją apie problematiškiausiomis pačių asmenų laikomas sritis.

Pirkimo objektas:

„Transparency International” Lietuvos skyrius šiuo metu įgyvendina Europos Komisijos finansuojamą tarptautinį projektą „Speak Up: Engaging Citizens in Fighting Corruption in Europe: (projekto numeris HOME/2011/ISEC/AG/FINEC/4000002227),  ir kviečia teikti pasiūlymus reklamos agentūroms parengti strategiją bei sukurti dizainą „Skaidrumo linijos“ viešinimo kampanijai. Konkrečius viešinimo kampanijos rezultatus turės apibrėžti pasiūlyta viešinimo strategija (TV ir/ar radijo reklamų ir/ar lauko reklamos sprendimų). Atitinkamai, remiantis pasiūlyta strategija ir parengtais dizaino sprendimais konkrečioms išdavoms, bus skelbiamas kitas pirkimas gamybos, transliacijos, publikavimo ir pan. kaštams padengti. Numatomi tolesnės gamybos kaštai – iki 62150,4 LTL (18 000 EUR).

Šios kampanijos tikslas yra padidinti teisinės pagalbos ir advokatavimo centro „Skaidrumo linija” (svetainės www.skaidrumolinija.lt, telefono linijos ir biure teikiamų konsultacijų galimybės) žinomumą ir taip padidinti žmonių, kurie dėl galimų korupcijos ar biurokratizmo atvejų kreipiasi pagalbos į TILS, skaičių.

Šis pirkimas negali būti dalinamas į atskirus pirkimus. Pasiūlymuose turi būti pateikta išlaidų sąmata, susidedanti iš veiklų atlikimo plano, dienos įkainių bei visų kitų numatomų išlaidų. 

Maksimalus strategijos parengimo bei reklamos kampanijos dizaino sukūrimo biudžetas yra 34 528 Litų (10000 eurų su PVM).

Kontrakto pradžia bei pabaiga: 2013 m. Lapkričio 27 d. – 2014 m. Vasario 28 d. (terminas yra lankstus ir bus apibrėžtas sutarties)

Viešosios kampanijos tikslinė grupė: Lietuvos gyventojai, kuriems daugiau negu 16 metų.

Viešinimo kampanijos geografinė taikymo sritis: Lietuva

Jeigu susidomėjote, kviečiame pateikti pasiūlymus, kuriuose prašome pateikti:  

Siūlomos strategijos aprašymą (dizaino projektai išdavoms nėra būtini šioje stadijoje);   

Siūloma kaina (išlaidų skirstymas bei aprašymas);     

Viešinimo kampanijos tvarkaraštis;

Ankstesnių panašių darbų pavyzdžiai ar nuorodos į tokius darbus.

Mokėjimai: mokėjimai bus padaromi priėmus baigtus darbus, pasirašius darbų priėmimo- perdavimo aktą.

Jei esate suinteresuoti šiuo pasiūlymu, prašome pateikti savo pasiūlymą iki 2013 m. lapkričio 20 dienos.

Organizacijos/ įmonės bus eliminuotos iš šio konkurso, jeigu jos arba asmenys, turintys atstovavimo, sprendimų priėmimo arba kontrolės galią jose yra res judicata sprendimu teistos už sukčiavimo, korupcijos atvejus, dalyvavimą nusikalstamoje grupuotėje, pinigų plovime ar kitose neteisėtos veiklose. Be to, bus atmesti tie pasiūlymai, kuriuose nebus pateikta šiame kvietime nurodyta informacija.

Visi pasiūlymai bus vertinami pagal šiuos kriterijus:

Kriterijų aprašymas

Maksimalūs taškai

Patirtis panašiose srityse

20

Aiškiai pademonstruotas sukurtos strategijos tvarumas

10

Kaina ( kokybės ir kainos santykis)

10

Visa taškų suma

40

Pasiūlymai siunčiami registruotu paštu šiuo adresu:

“Transparency International” Lietuva

Didžioji g. 5-402, Vilnius, LT- 01128

Lietuva

arba elektroniniu paštu Karoliui Granickui karolis@transparency.lt  ne vėliau nei iki 2013 m. Lapkričio 20 d.

Siunčiant pasiūlymus registruotu paštu, oficiali išsiuntimo data (kaip nurodoma pašto antspaude) bus laikomas pasiūlymo pateikimo data.

Papildomi klausimai bei prašymai dėl paaiškinimų turi būti siunčiami ruta@transparency.lt ir karolis@transparency.lt

Kvietimas teikti paraiškas lietuvių ir anglų k.: Icon lietuviškai (231,4 KB) Icon angliškai (172,8 KB)

EuropeanCommissionsupport1.jpgDaugiau apie mūsų veiklą

Politikos skaidrumas
Viešųjų finansų skaidrumas
Verslo skaidrumas
Žiniasklaidos skaidrumas
Antikorupcinis ugdymas
Dalyvaujamasis biudžetas
Transparency School