Politikos skaidrumas
Pranešimai spaudai

Lietuva – tarp didžiausią pažangą pranešėjų apsaugoje padariusių valstybių

Atgal
Meniu

TILS

Paskelbta gruodžio 14, 2021


Lietuva, kartu su Danija, Portugalija ir Švedija – didžiausią pažangą pranešėjų apsaugos srityje padariusios Europos Sąjungos (ES) valstybės. Tai paaiškėjo Transparency International ir Whistleblowing International Network“ organizacijoms įvertinus, kaip ES šalims sekasi perkelti Direktyvą dėl pranešėjų apsaugos.

Penkiose valstybėse (Danijoje, Lietuvoje, Maltoje, Portugalijoje, Švedijoje) jau priimti pranešėjų apsaugą numatantys teisės aktai, dar trijose (Estijoje, Nyderlanduose, Prancūzijoje) – vyksta jų svarstymai. Dešimt ES šalių, įskaitant kaimyninę Latviją, yra parengusios įstatymų projektus. Likusios ES valstybės narės (9) nepadarė arba padarė itin mažą pažangą, perkeliant ES direktyvą. Šiuo metu nei vienoje ES valstybėje Direktyvos dėl pranešėjų apsaugos perkėlimo procesas nėra galutinai užbaigtas.

„Džiaugiuosi dėl šiemet padarytos pažangos, siekiant užtikrinti galimybę žmonėms saugiau ir veiksmingiau pranešti apie galimas negeroves. Dabar svarbiausia – kasmet gerinti pranešėjų apsaugą bei skatinti dialogą įstaigų viduje. Viešojo bei privataus sektorių darbuotojai turi jaustis patogiai keldami sudėtingus klausimus ir atkreipdami dėmesį į problemas savo darbo vietoje“, – sakė „Transparency International“ Lietuvos skyriaus vadovas Sergejus Muravjovas.

Europos Sąjungos direktyvos, priimtos 2019 m. spalį, tikslas – visos Bendrijos mastu stiprinti pranešėjų apsaugos sistemą. Direktyvą į savo nacionalinę teisę ES valstybės turėjo perkelti iki šių metų gruodžio 17 d. Pranešėjų apsaugos įstatymas Lietuvoje įsigaliojo nuo 2019 m. sausio 1 d.

TILS atkreipia dėmesį, jog vakar, gruodžio 16 d., LR Seimas priėmė pataisas, kuriomis išplečiamas pažeidimų, apie kuriuos bus galima pranešti, sąrašas, sustiprinamas dėmesys pranešančio asmens ir su juo susijusių asmenų apsaugai. Pagal naujus pakeitimus, pranešimą apie galimą pažeidimą bus galima teikti ne tik įstaigos vidiniu pranešimų kanalu, bet ir tiesiogiai kompetentingai institucijai. Taip pat atsiranda galimybė kompetentingai institucijai panaikinti pranešėjo statusą.

Trumpą valstybių apžvalgą galite rasti čia, informaciją apie ES valstybių progresą – čia.

Daugiau informacijos: Sergejus Muravjovas, sergejus@transparency.lt, +370 5 212 69 51Daugiau apie mūsų veiklą

Politikos skaidrumas
Viešųjų finansų skaidrumas
Verslo skaidrumas
Žiniasklaidos skaidrumas
Antikorupcinis ugdymas
Dalyvaujamasis biudžetas
Transparency School