Naujienų archyvas

Ministerijų išlaidos neskelbiamiems pirkimams mažėjo, tokių pirkimų skaičius augo

Atgal
Meniu

TILS

Paskelbta rugsėjo 28, 2011


Neskelbiami viešieji pirkimai pusėje ministerijų per paskutinius penkerius metus sudarė apie trečdalį viešųjų pirkimų vertės, rodo „Transparency International“ Lietuvos skyriaus (TILS) surinkti duomenys. Daugiausiai lėšų neskelbiamų pirkimų būdu išleido Ūkio (47%  visų ministerijos viešųjų pirkimų vertės), Žemės ūkio (47%) bei Sveikatos apsaugos (37%) ministerijos. Duomenys apie 2006–2010 metų ministerijų viešuosius pirkimus gauti iš Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – VPT).

Nuo 2006 m. iki dabar neskelbiamiems pirkimams išleidžiamų lėšų kiekis sumažėjo daugiau nei per pusę (60%), tačiau pačių neskelbiamų pirkimų tik padaugėjo – per šį laikotarpį jų skaičius išaugo ketvirtadaliu (26%). Didžiausio neskelbiamo viešojo pirkimo vertė sudarė daugiau nei keturiadešimt vieną milijoną litų.

„Šiandien, Tarptautinę Teisės žinoti dieną, norime atkreipti žmonių dėmesį į tai, kad kiekvienas iš mūsų turi teisę gauti informacijos apie mūsų valstybės institucijų išlaidas. Savo užklausomis VPT siekėme daugiau sužinoti apie neskelbiamų pirkimų praktiką ministerijose. Šis pirkimų būdas laikomas padidintos rizikos viešųjų pirkimų būdu, nes gali sudaryti palankesnes sąlygas neskaidriems susitarimams ir korupcijai. Tai reiškia, kad neskelbiamų pirkimų vykdymas reikalauja ypatingo pagrįstumo ir atskaitingumo. Be to, tokie pirkimai turi būti vykdomi tik išimtiniais atvejais. Tačiau matome, kad daugelis ministerijų tokių pirkimų vykdo nemažai“, teigė TILS vadovas Sergejus Muravjovas.

Visus iš Viešųjų pirkimų tarnybos gautus duomenis TILS pateikė viešumai svetainėje www.skaidrumas.lt.

Pagal Viešųjų pirkimų įstatymą, įprasta viešojo pirkimo procedūra yra atviras konkursas, kai pasiūlymus gali teikti visi suinteresuoti tiekėjai. Šio pirkimų būdo pasirinkimas leidžia užtikrinti maksimalų viešojo pirkimo skaidrumą.

VPT skiria dvi neskelbiamų pirkimų rūšis: neskelbiamus supaprastintus pirkimus ir neskelbiamas derybas. Atlikdamos neskelbiamus supaprastintus pirkimus, institucijos pačios nusistato jų taisykles. supaprastintų pirkimų procedūra, viena vertus, pagreitina visą procesą, leidžia nesudėtingai atlikti mažesnės vertės ir dažnus pirkimus. Kita vertus, tokiu atveju viešinama kur kas mažiau informacijos apie pirkimą. Pirkimus atlikti neskelbiamų derybų būdu Viešųjų pirkimų įstatymas leidžia tik pačiame įstatyme numatytais atvejais: kai pateikti pasiūlymai neatitiko konkurso reikalavimų, jei nebuvo gauta pasiūlymų, kai pirkimas vykdomas dėl išimtinių teisių apsaugos, dėl nenumatyto įvykio ar kitos išimtinės priežasties.

TILS primena, kad 2011 m. vasario mėnesį Viešųjų pirkimų tarnybos Centriniame viešųjų pirkimų portale (CVPP, www.cvpp.lt) pradėjo veikti profilių sistema (www.cvpp.lt/profiliai), kuri atspindi šalies perkančiųjų organizacijų ir tiekėjų viešųjų pirkimų veiklą. Joje taip pat pateikiama informacija apie tai, kokią dalį nuo 2010 metų pradžios visų perkančiosios organizacijos atliekamų pirkimų sudarė neskelbiami pirkimai.

Jūsų dėmesiui pateikiame TILS surinktų duomenų pristatymą (MS Powerpoint formatu) bei nuorodą (www.skaidrumas.lt) į visas iš Viešųjų pirkimų tarnybos gautas išklotines (MS Excel formatu).

LR ministerijų 2006-2010 metais vykdytų neskelbiamų viešųjų pirkimų analizė

Daugiau informacijos: Sergejus Muravjovas, +370 689 97579Daugiau apie mūsų veiklą

Politikos skaidrumas
Viešųjų finansų skaidrumas
Verslo skaidrumas
Žiniasklaidos skaidrumas
Antikorupcinis ugdymas
Dalyvaujamasis biudžetas
Transparency School