Naujienų archyvas

Ministerijų neskelbiami pirkimai

Atgal
Meniu

TILS

Paskelbta sausio 14, 2013


Neskelbiamų pirkimų vertė sudarė 5 proc. visų ministerijų 2011 m. atliktų viešųjų pirkimų vertės – arba beveik 25 proc. mažiau negu 2006-2010 m. – rodo „Transparency International“ Lietuvos skyriaus (TILS) atlikta analizė. 

2011 m. didžiausią viešųjų pirkimų vertės dalį nuo visų viešųjų pirkimų neskelbiamu būdu atlikti pirkimai sudarė Energetikos ministerijoje (70 proc.), Vidaus reikalų ministerijoje (68 proc.) ir Sveikatos apsaugos ministerijoje (11 proc.). Daugiausiai lėšų neskelbiamų pirkimų būdu išleido Sveikatos apsaugos ministerija (2.773.361,63 LTL), Užsienio reikalų ministerija (2.380.876,72 LTL) ir Vidaus reikalų ministerija (1.712.892,09 LTL).

Dažniausiai neskelbiamu būdu sutartis pasirašinėjo Vidaus reikalų ministerija (82 proc. visų sutarčių), Ūkio ministerija (70 proc.) ir Kultūros ministerija (33 proc.). Daugiausiai neskelbiamų pirkimų sutarčių pasirašė Ūkio ministerija (taip pasirašiusi 56 sutartis), Vidaus reikalų ministerija (14) ir Aplinkos ministerija (10). Iš viso 2011 m. ministerijos pasirašė 112 neskelbiamų pirkimų sutarčių iš 512 pasirašytų viešųjų pirkimų sutarčių. 

2011 m. neskelbiamų pirkimų nevykdė Švietimo ir mokslo ministerija, Teisingumo ministerija ir Žemės ūkio ministerija.

Per 2011 m. visos ministerijos neskelbiamų pirkimų būdu išleido iš viso 10,2 milijono litų. Didžiausio neskelbiamo viešojo pirkimo vertė 2011 m. sudarė beveik pusantro milijono litų – Vidaus reikalų ministerija taip įgyvendino išorės sienų fondo 2009 m. metinės programos techninės pagalbos lėšomis finansuojamos Išorės sienų fondo viešinimo komunikacijos kampanijos projektą.

Lyginant su 2006 m., 2011 m. neskelbiamiems pirkimams išleidžiamų lėšų kiekis sumažėjo daugiau nei šešis kartus (2006 m. neskelbiamiems pirkimams išleista 33% visos viešųjų pirkimų vertės, o 2011 m. – 5%). Viso per pastaruosius šešerius metus ministerijos neskelbiamų pirkimų būdu išleido 25 % visų viešiesiems pirkimams išleistų pinigų.

Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimu, neskelbiami pirkimai – tai procedūros, apie kurias skelbimai nėra viešai pasiekiami ir kuriuose gali dalyvauti tik pakviesti tiekėjai: neskelbiamos derybos, neskelbiami supaprastinti pirkimai (atliekami perkančiosios organizacijos taisyklėse numatytais būdais). Neskelbiami pirkimai analizei pasirinkti, nes tiek visame pasaulyje, tiek ES pripažįstama, kad tokie pirkimai kelia padidintas nepagrįsto konkurencijos ribojimo, neefektyvaus lėšų panaudojimo ir korupcijos rizikas, tad turėtų būti atliekami tik išimtiniais atvejais, kai tam yra aiškus teisėtas pagrindimas, kurį Lietuvoje numato Viešųjų pirkimų įstatymas.

„Transparency International“ Lietuvos skyrius (TILS) analizavo visų Lietuvos ministerijų 2011 m. atliktus viešuosius pirkimus remdamasis Viešųjų pirkimų tarnybos (VPT) pateiktais duomenimis. Šiuos duomenis TILS gavo VPT pateikęs oficialias užklausas. Išsamią viešųjų pirkimų tendencijų apžvalgą rasite čia, o visus duomenis, pagal kuriuos parengta analizė galite parsisiųsti čia: LR ministerijų viešieji pirkimai 2011 m.Daugiau apie mūsų veiklą

Politikos skaidrumas
Viešųjų finansų skaidrumas
Verslo skaidrumas
Žiniasklaidos skaidrumas
Antikorupcinis ugdymas
Dalyvaujamasis biudžetas
Transparency School