Tyrimai

Miškų sektoriaus skaidrumo žvalgomasis tyrimas

Atgal
Meniu

TILS

Paskelbta sausio 25, 2007


Ataskaitoje pateikiami duomenys apie miškų sektoriaus institucijų atstovų korupcinę patirtį. Apie 30 proc. tyrimo respondentų teigė, jog miškų sektoriaus veikloje dažnai duodami kyšiai, beveik pusė apklaustųjų nurodė žiną apie netiesioginius bandymus daryti įtaką su miško valdymu susijusioms procedūroms. Ataskaitoje pristatomas kyšių paplitimas konkrečiose miškininkystės veiklos procedūrose, pateikiami verslininkų siūlymai, kaip galima užtikrinti didesnį Lietuvos miškų sektoriaus skaidrumą (ypač akcentuojama griežta kontrolė ir didesnis viešumas). Ataskaitoje taip pat pridedamos antikorupcinės TILS rekomendacijos.

 Download Atsisiųsti Miškų sektoriaus skaidrumo žvalgomojo tyrimo pristatymas (104,50 KB)

Daugiau apie mūsų veiklą

Politikos skaidrumas
Viešųjų finansų skaidrumas
Verslo skaidrumas
Žiniasklaidos skaidrumas
Antikorupcinis ugdymas
Dalyvaujamasis biudžetas
Transparency School