Naujienų archyvas

Nėra pažangos pažabojant korupciją viešuosiuose pirkimuose

Atgal
Meniu

TILS

Paskelbta sausio 21, 2009


Viešųjų pirkimų tarnybos (VPT), Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) bei „Transparency International“ Lietuvos skyriaus (TILS) viešųjų pirkimų skaidrumo tyrimo rezultatai rodo, kad Lietuvos viešųjų pirkimų skaidrumo problemos iš esmės išliko tos pačios kaip ir prieš trejus metus ir apčiuopiamos pažangos nėra.

2008 m. spalio mėnesį įvykdyto sociologinio tyrimo metu buvo apklaustas 501 Lietuvos verslo įmonės vadovas. Tyrimą atliko rinkos analizės ir tyrimų kompanija „RAIT“.

Tyrimo rezultatai atskleidžia, kad viešuosius pirkimus verslas ir toliau laiko neskaidriais.. Net 37 % apklaustų verslininkų nurodo korupciją ar neskaidrumą kaip problemas, su kuriomis jie susiduria dalyvaudami viešuosiuose pirkimuose. 12 % verslininkų nurodo korupciją, 10 % – neskaidrumą, 10 % – iš anksto aiškų laimėtoją bei vienašališką pirkimų organizavimą, 5% – pirkimų sąlygų pritaikymą konkrečiam kandidatui, kaip opiausias problemas, su kuriomis tenka susidurti dalyvaujant viešuosiuose pirkimuose.

36 % apklaustųjų kaip didžiausią problemą įvardija didelį dokumentacijos kiekį, biurokratizmą, dideles laiko sąnaudas bei didelius formalumus.

Tyrimo dalyvių buvo prašoma vertinti įvairių ūkio sričių neskaidrumą pagal pateiktą sąrašą. Palyginus su 2005 m., neskaidriausių ūkio sričių, kuriose vykdomi viešieji pirkimai, ketvirtukas nepakito. 2008 m. tai buvo statybų, energetikos, susisiekimo ir sveikatos priežiūros sritys, o prieš trejus metus – statybos, sveikatos priežiūros, susisiekimo ir energetikos.

Sugretinus naujojo tyrimo rezultatus su 2005 m. TILS ir Jungtinių tautų vystymo programos tyrimo rezultatais, aiškėja, jog didžiausia korupcinių sandorių tikimybė išlieka tose pačiose viešųjų pirkimų stadijose. 2008 m. duomenimis, verslininkų nuomone, jie yra labiausiai tikėtini rengiant viešųjų pirkimų kvalifikacinius reikalavimus, technines specifikacijas bei vertinant pasiūlymus ir skelbiant nugalėtoją.

Net 48 % verslininkų nedalyvavo viešuosiuose pirkimuose, nes laimėtojas buvo žinomas iš anksto. 2005 metais, taip teigiančių verslininkų buvo 54,1 %. 2008 m. nepalankiai viešųjų pirkimų organizavimą įvertino 32 % (2005 m. – 35 %), neutraliai – 42 % (2005 m. – 39 %); palankiai – 25 % verslininkų (2005 m. – 25 %).

77 % verslininkų teigė negirdėję, kad jų veiklos sferos įmonės neoficialiai atsilygino už garantiją laimėti viešuosius pirkimus. 19 % pripažino girdėję apie tokius atvejus. Pastarųjų žiniomis, neoficialiai mokamas laimėjusios įmonės atlygis dažniausiai sudaro 6-10 % nuo pirkimo sutarties sumos (taip teigė 23 % respondentų 2008 m; 35 % – 2005 m.) arba 3-5 % (21 % 2008 ir 2005 m.).

Vertinant politikų įtaką viešiesiems pirkimams 45 % verslo atstovų pažymėjo, kad politikai netiesiogiai bando daryti įtaką viešųjų pirkimų rezultatams (57 % – 2005 m.), o 18 % verslininkų nurodė tiesioginį politikų spaudimą viešųjų pirkimų organizatoriams (17 % – 2005 m.). Tik 13 % verslininkų teigė, kad politikai nesikiša į viešųjų pirkimų organizavimą (11 % – 2005 m.).

Vertindami viešųjų pirkimų skaidrumą, verslo atstovai dažniausiai rėmėsi asmenine patirtimi (20 %), nacionaline spauda (18 %), verslo partnerių patirtimi (16 %).

Kaip galimas viešuosius pirkimus skaidrinančias priemones verslo atstovai nurodė didesnį viešos informacijos apie pirkimus, jų dalyvius ir laimėtojus kiekį (29 %), didesnį skaidrumą, sąžiningumą (11 %) bei įstatyminės bazės tobulinimą (10 %).

Naujosios Vyriausybės antikorupcinėje programoje viešuosius pirkimus ketinama praskaidrinti suteikiant apie juos daugiau informacijos visuomenei. Tačiau TILS pasigenda konkrečių planų, kaip tai bus padaryta ir ragina pasidomėti puikia JAV Vyriausybės internetine viešųjų pirkimų skaidrinimo iniciatyva http://www.usaspending.gov.

Daugiau informacijos: Sergejus Muravjovas, TILS vadovas, tel. +370 689 97579.Daugiau apie mūsų veiklą

Politikos skaidrumas
Viešųjų finansų skaidrumas
Verslo skaidrumas
Žiniasklaidos skaidrumas
Antikorupcinis ugdymas
Dalyvaujamasis biudžetas
Transparency School