Naujienų archyvas

Nuoširdžiai kviečiame Jus asmeniškai paremti "Transparency International" Lietuvos skyrių, paskiriant jam iki 2 procentų valstybei Jūsų sumokėto pajamų mokesčio 2004 metais

Atgal
Meniu

TILS

Paskelbta balandžio 13, 2005


Piliečių galimybės finansiškai paremti nevyriausybines organizacijas

Nuo 2004 m. Lietuvos Respublikos Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas įtvirtino kiekvieno Lietuvos piliečio(-tės) teisę asmeniškai suteikti finansinę paramą pasirinktai nevyriausybinei ar kitokiai organizacijai, kuri pagal Labdaros ir paramos įstatymą turi teisę gauti paramą, paskiriant jai iki 2 procentų valstybei savo sumokėto pajamų mokesčio.

Šis paramos teikimo būdas iš Lietuvos gyventojo(s) nereikalauja papildomų materialinių išlaidų. Paprasčiausiai ta iki 2 procentų jo(s) 2004 metais sumokėto pajamų mokesčio dalis, kuria ji(s) nusprendė paremti pasirinktą organizaciją, nepateks į Valstybės biudžetą, bet iki 2005 m. lapkričio 15 d. atiteks tai organizacijai.

Ši įstatymo nuostata yra nepaprastai svarbi tiek individualiems Lietuvos piliečiams, tiek nevyriausybinėms organizacijoms, tiek mūsų pilietinei visuomenei apskritai. Iki šiol Lietuvos gyventojai neturėjo tokios efektyvios galimybės tiesiogiai remti nevyriausybines organizacijas, kurios, būdamos pačiu svarbiausiu pilietinės visuomenės elementu, dažnai negali sėkmingai veikti dėl finansinių išteklių trūkumo ir tokiu būdu atstovauti visuomeninių interesų. Be to, ši galimybė skatina atskirą Lietuvos pilietį asmeniškai stebėti jo(s) paremtos(-ų) nevyriausybinės(-ių) organizacijos(-ų) veiklą ar net įsitraukti į ją bei tokiu būdu stiprinti Lietuvos pilietinę visuomenę.

Jei nuspręsite paremti TILS

Maloniai prašome užpildyti specialią prašymo pervesti iki 2 procentų pajamų mokesčio sumos pasirinktai organizacijai formą, parengtą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos. Pateikiame šią prašymo formą su būtinais TILS rekvizitais. Adobe Acrobat dokumentasPrasymo forma

Užpildytą (ranka, didžiosiomis spausdintomis raidėmis) formą prašome įdėti į voką, ant kurio turite nurodyti savo vardą ir pavardę. Voką reikia užklijuoti ir pasirašyti ant užklijos linijos taip, kad nebūtų galima atplėšti nepažeidus Jūsų parašo vientisumo.

Voką (kartu su Jūsų mokesčių deklaracija, jei privalote šią pateikti) turite iki 2005 m. gegužės 1 d. pristatyti arba nusiųsti paštu tos Apskrities Valstybinei mokesčių inspekcijai, kurios veiklos teritorijoje nuolatos gyvenate.

Išsamią teisinę ir kitokią informaciją, susijusią su Jūsų galimybėmis finansiškai paremti Jūsų pasirinktą organizaciją, galite rasti Valstybinės mokesčių inspekcijos tinklalapyje elektroniniu adresu http://nauja.vmi.lt/lt/?itemId=1001669Daugiau apie mūsų veiklą

Politikos skaidrumas
Viešųjų finansų skaidrumas
Verslo skaidrumas
Žiniasklaidos skaidrumas
Antikorupcinis ugdymas
Dalyvaujamasis biudžetas
Transparency School