Naujienų archyvas

NVO Taryba

Atgal
Meniu

TILS

Paskelbta kovo 19, 2014


Nevyriausybinės organizacijos pastebi, jog šiuo metu valstybės institucijoms derinti pateiktas NVO Tarybos nuostatų projektas nepaaiškina, kaip bus renkami NVO Tarybos nariai ir kaip bus sprendžiami jų interesų konfliktai. Šias ir kitas pastabas „Transparency International” Lietuvos skyrius, Žmogaus teisių stebėjimo institutas ir Koalicija „Galiu gyventi“ oficialiai pateikė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir kitų institucijų atstovams.

Pateiktose pastabose siūloma numatyti interesų deklaravimo ir jų konfliktų, kurie gali kilti rekomenduojant finansavimo prioritetus, tvarką, taip pat – kaip į Tarybą būtų deleguojami NVO atstovai iš nacionalinių skėtinių NVO asociacijų, kaip ir kam savo kandidatūras gali kelti neasocijuotų NVO atstovai bei pagal kokius kriterijus atrenkami valstybinių institucijų atstovai.

Taip pat siūloma įvesti aiškesnius atskaitingumo standartus visoms NVO, numatyti, jog Taryba formuoja ir parengia gaires, pagal kurias NVO skiriamos į viešosios ir grupinės naudos organizacijas. Šiuo metu Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme numatyta, kad Taryba „atlieka ir kitas Nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatuose numatytas funkcijas”.

NVO atstovai pabrėžia, jog siekiant, kad NVO sektorius veiktų ir jam būtų atstovaujama geriau, NVO Taryba turi veikti ir būti formuojama pagal aukščiausius atskaitingumo standartus. 

NVO Taryba – 2013 m. gruodį priimtu Nevyriausybiniu organizacijų plėtros įstatymu įtvirtinama patariamoji institucija, kurios tikslas yra užtikrinti NVO dalyvavimą formuojant šio sektoriaus politiką. NVO Taryba turės ir galimybę teikti valstybės institucijoms pasiūlymus dėl NVO programų bei priemonių finansavimo prioritetų. Įstatymas numato, kad ji yra sudaroma iš NVO, valstybės ir savivaldos atstovų.

Visą pateiktų pastabų tekstą galite rasti čia:  https://transparency.lt/media/filer_public/2014/03/19/del_nvo_tarybos_nuostatu.pdf
space_cube.jpg
Daugiau informacijos: Sergejus Muravjovas, tel. +37068997579, Rūta Mrazauskaitė, tel. +37061524457Daugiau apie mūsų veiklą

Politikos skaidrumas
Viešųjų finansų skaidrumas
Verslo skaidrumas
Žiniasklaidos skaidrumas
Antikorupcinis ugdymas
Dalyvaujamasis biudžetas
Transparency School