Ieva Dunčikaitė

Atgal į sąrašą

Iniciatyvų vadovė
Ieva Dunčikaitė
Ieva yra atsakinga už politikos ir viešųjų finansų skaidrumo, duomenimis grįstų sprendimų iniciatyvas. Prie TILS prisijungė 2018 m. Ieva turi Europos politikos magistro laipsnį ir dvigubą tarptautinių santykių ir prancūzų kalbos bakalauro laipsnį iš Ekseterio universiteto Didžiojoje Britanijoje. Ji taip pat mokėsi Sciences Po Paris, Prancūzijoje ir Katalikiškajame Liuveno universitete, Belgijoje. Studijų metu Ieva savanoriavo nevyriausybiniame sektoriuje Lietuvoje ir užsienyje, po studijų stažavosi Europos Parlamente. Šiuo metu yra ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto doktorantė.

Privačiųjų interesų deklaracija

Email: iduncikaite[at]transparency.lt