Politikos skaidrumas


Politikos skaidrumas

Tyrimai

Savivaldybių skaidrumo tyrimo metodologija

rugpjūčio 25, 2015

TILS atliko 60 Lietuvos savivaldybių skaidrumo ir atskaitingumo tyrimą. Jo metu buvo analizuojama, kiek informacijos interneto svetainėse savivaldybės skelbia...
Politikos skaidrumas

Tyrimai

Gyventojų apklausa apie savivaldybių atvirumą

sausio 05, 2015

Lietuvos gyventojų apklausa, parodanti, pagal kokius kriterijus Lietuvos gyventojai sprendžia, ar savivaldybės yra atviros ir linkusios bendradarbiauti su vie...
Politikos skaidrumas

Tyrimai

Alternatyva tylai: geresnė pranešėjų apsaugos sistema Lietuvoje

lapkričio 24, 2013

Atnaujinta „Transparency International“ tinklo ataskaita apie pranešėjų apsaugos padėtį 27 ES šalyse narėse. Šalyse atliktų tyrimų pagrindu parengta ataskaita...
Politikos skaidrumas

Tyrimai

5 atvirų duomenų teikimo principai

spalio 24, 2013

Šios rekomendacijos skirtos supažindinti viešojo sektoriaus institucijas su pagrindiniais atvirų duomenų principais ir minimaliais kriterijais, pagal kuriuos ...
Politikos skaidrumas

Tyrimai

Politinės partijos Lietuvoje: visuomenės interesus nustelbiantis verslo modelis?

birželio 24, 2013

Fokusuotos grupės diskusijos tikslas – su ekspertais aptarti, ar politinės partijos Lietuvoje veikia skaidriai, atsakingai ir atskaitingai. Siekta išsiaiškint...
Politikos skaidrumas

Tyrimai

2012 m. pranešimų priėmimo LR institucijose tyrimas

kovo 24, 2013

Tyrimo metu buvo klausta, kaip institucijos priima ir apdoroja iš gyventojų bei pačiose institucijose dirbančių darbuotojų gaunamus pranešimus, kokias apsaugo...
Politikos skaidrumas

Tyrimai

Politinių partijų antikorupciniai planai

rugsėjo 24, 2012

TILS parengtame klausimyne pristatomi Lietuvos politinių partijų antikorupciniai planai. ...
Politikos skaidrumas

Tyrimai

Rekomenduojami principai pranešėjų apsaugos įstatyminiam reguliavimui

spalio 25, 2010

Dokumente pateikiamos rekomendacijos pranešėjų apsaugos nacionaliniam reguliavimui. Rekomendacijose apibrėžiamos pagrindinės sąvokos (pranešimas, informacijos...