Naujienų archyvas

Pranešėjų duomenų apsauga

Atgal
Meniu

TILS

Paskelbta vasario 27, 2013


TILS: Dauguma institucijų neužtikrina tinkamos pranešančių asmenų duomenų apsaugos

Dauguma institucijų neužtikrina tinkamos gyventojų, pranešusių joms apie galimus pažeidimus, asmens duomenų apsaugos. Beveik pusė įstaigų kaupia pranešėjų vardus, pavardes ir informaciją apie gyvenamąsias vietas, šiek tiek mažiau – telefono numerius. Tačiau tik pusė apklaustų (53 proc.) institucijų prie šių duomenų leidžia prieiti vien apibrėžtam darbuotojų ratui. Vos 35 proc. prie minėtų duomenų neprileidžia darbuotojų, apie kurių veiksmus buvo pranešta. Tai paaiškėjo „Transparency International“ Lietuvos skyriui (TILS) gavus 198 valstybės įstaigų ir joms pavaldžių institucijų bei savivaldybių atsakymus į klausimyną, kuriuo siekta išsiaiškinti, kaip Lietuvos institucijose priimami ir saugomi gyventojų pranešimai.

Tyrimas taip pat atskleidė, jog tik pusė (49 proc.) įstaigų turi taisykles ar panašų dokumentą, kuris reguliuotų pranešimų priėmimą. Institucijos remiasi skirtinga tvarka, pagal kurią priima informaciją iš gyventojų apie galimus pažeidimus, apdoroja pateiktą informaciją ir saugo pranešimais gautus duomenis. Apie 80 proc. institucijų pranešimus gali priimti telefonu,  tiek pat – elektroniniu paštu ir vos daugiau – įprastu paštu. Perpus mažiau (40 proc.) institucijų ragina palikti pranešimus savo interneto svetainėse, naudojant specialiai sukurtas internetines formas.

Tyrimo metu buvo klausta, kaip institucijos priima ir apdoroja iš gyventojų bei pačiose institucijose dirbančių darbuotojų gaunamus pranešimus. Klausimynas buvo išsiųstas 2012 m. pavasarį 233 valstybės įstaigoms ir joms pavaldžioms institucijoms bei savivaldybėms.

„Akivaizdu, jog šiuo metu pranešti apie galimus pažeidimus ir korupcijos atvejus gali būti nesaugu. Maža to, kad neturime veiksmingos pranešėjų apsaugos, institucijos neskiria pakankamai dėmesio tinkamam pranešusio asmens duomenų tvarkymui ir apsaugai. Viešojo sektoriaus atstovai kuo skubiau turi imtis veiksmų šiai situacijai pakeisti“, – teigia TILS vadovas Sergejus Muravjovas. 

TILS atkreipia dėmesį, kad nuo šių metų pradžios įsigaliojo LR Vyriausybės patvirtintas „Informacijos apie pažeidimus teikimo ir tvarkymo tvarkos aprašas“, kuriuo siekiama suvienodinti informacijos apie pažeidimus teikimą telefonu ir internetu bei jos tvarkymą valstybinėse institucijose.

Tyrimo ataskaitą galite atsisiųsti čia: Icon atsisiųsti (553,6 KB)

Daugiau TILS tyrimų galite rasti tyrimų skiltyje.Daugiau apie mūsų veiklą

Politikos skaidrumas
Viešųjų finansų skaidrumas
Verslo skaidrumas
Žiniasklaidos skaidrumas
Antikorupcinis ugdymas
Dalyvaujamasis biudžetas
Transparency School