Naujienų archyvas

Pratęstas kvietimas teikti paraiškas internetiniam įrankiui suprogramuoti

Atgal
Meniu

TILS

Paskelbta rugsėjo 14, 2015


Gerbiamieji,

Kviečiame Jus pateikti pasiūlymą suprogramuoti internetinį įrankį, skirtą stebėti, kas ir kokia apimtimi deklaruoja įtakos darymą sprendimų priėmimui Lietuvoje. 

Norintys pateikti pasiūlymus, kviečiami iki rugsėjo 16 d. 00.00 val. el. paštu ruta@transparency.lt pateikti paraišką dėl dalyvavimo atrankoje, temoje nurodant „Dėl lobistinės veiklos atskaitingumo internetinio įrankio kūrimo“

Laiške prašome nurodyti siūlomą kainą bei trumpai aprašyti Jūsų turimą patirtį kuriant internetinius įrankius, pabrėžiant, jeigu turite, patirties, susijusios su panašių įrankių kūrimu. Prioritetas bus teikiamas toms kompanijoms/asmenims, kurie turi tiesioginės patirties programuojant pilietinių iniciatyvų internetinius įrankius. Kur įmanoma, prašome pateikti nuorodas į Jūsų darbus. Norint dalyvauti šioje atrankoje, jokios papildomos informacijos, prezentacijų ar preliminarių idėjų pateikti nereikia. 

Kadangi dalis darbų turės būti atliekami siejant juos su internetiniu įrankiu www.manoseimas.lt, būtina, kad atrinkta įmonė/ kandidatas gebėtų ir turėtų patirties dirbant su programavimo kalba Python.

“Transparency International“ Lietuvos skyrius (TILS), įgyvendindamas Europos Komisijos finansuojamą projektą “Lobistinės veiklos atskaitingumas” (Lifting the Lid on Lobbying) HOME/2012/ISEC/AG/FINEC/4000003884, ieško IT bendrovės / asmens, kuri(s) sukurtų internetinį įrankį, leidžiantį vienoje vietoje stebėti, kas ir kokiems teisės aktams oficialiai deklaruoja pasiūlymų teikimą (panaudojant VTEK.lt turimas lobistų ataskaitas), kokios suinteresuotos grupės teikia pasiūlymus skirtingiems teisės aktų projektams per svarstymus Seime (panaudojant LRS.lt esančias suvestines, pateikiamas kartu su teisės aktų projektais). Visos šios interesų grupės turės turėti savo profilius (informacinius skydelius su automatiškai generuojama informacija). Atrinktas kandidatas taip pat turės išvystyti sąsajas, leidžiančias Seimo narius susieti su jų interesų ir pajamų deklaracijose pateikta informacija svetainėje www.manoseimas.lt

Šiuo metu TILS ieško IT bendrovės / asmens šiems darbams atlikti. Aptarus ir išgryninus pagrindines idėjas kartu su atrinktu kandidatu, TILS parengs detalią techninę specifikaciją įrankio sukūrimui. Ji bus parengta ir pateikta kaip pasirašomos sutarties priedas. Į sutarties kainą turės įeiti ir įrankio testavimas bei pasitaikančių klaidų taisymas sutartu laikotarpiu.

Darbų atlikimo pradžia – 2015 m. rugsėjo 18 d.
Sutartis būtų sudaroma 2015 m. rugsėjo 17 d., darbų priėmimo ir perdavimo aktas preliminariai pasirašomas atlikus visus sutartyje numatytus darbus.

Maksimali darbų atlikimo suma: 5 440 EUR (įskaitant visus mokesčius).

Atsiskaitymo sąlygos: visa suma pervedama atrinktam kandidatui atlikus visus sutartyje numatytus darbus ir pasirašius darbų priėmimo-perdavimo aktą. 

Pasiūlymas bus atrenkamas pagal žemiau nurodytus kriterijus:

Kriterijus                                                          Balai
Patirtis                                                                50
Kaina                                                                  50
Iš viso taškų                                                       100

El. laiškus su pasiūlymais siųskite adresu ruta@transparency.lt ne vėliau kaip iki rugsėjo 16 d. 24.00 val.

Iškilus klausimams kviečiame kreiptis ruta@transparency.lt arba žemiau nurodytu telefonu.Daugiau apie mūsų veiklą

Politikos skaidrumas
Viešųjų finansų skaidrumas
Verslo skaidrumas
Žiniasklaidos skaidrumas
Antikorupcinis ugdymas
Dalyvaujamasis biudžetas
Transparency School