Naujienų archyvas

Remiantis Pasaulio banko bei Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko naujo tyrimo (BEEPS 2005) duomenimis, TILS pažymi, kad ir Lietuvos korupcijos suvokimo indeksas 2006 metais gali pablogėti!

Atgal
Meniu

TILS

Paskelbta lapkričio 29, 2005


Pasaulio bankas ir Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas jau trečią kartą inicijuoja Verslo aplinkos ir įmonių veiklos rezultatų tyrimą (BEEPS). 1999 m. ir 2002 m. Lietuvos įmonės aiškiai pranešė apie problemas mokesčių ir reguliavimo srityse. Naujausio 2005 m. tyrimo rezultatai yra taip pat nepalankūs Lietuvai. Išaugo skaičius įmonių sakančių, kad neoficialūs mokėjimai yra dažni ir net tris kartus padidėjo įmonių manančių, kad kyšiai yra dažni norint gauti valstybinius užsakymus. Nerimą kelia tai, kad nors šio tyrimo rezultatai rodo, kad korupcijos situacija šalyje prastėja, per pastaruosius tris metus nors ir nežymiai, tačiau sumažėjo skaičius įmonių teigiančių, kad korupcija trukdo užsiimti verslu Lietuvoje.

TILS sociologai teigia, kad šio tyrimo (BEEPS 2005) rezultatai gali neigiamai įtakoti kitų metų Lietuvos korupcijos suvokimo indeksą (KSI). Korupcijos suvokimo indeksas yra kompleksinis indikatorius, nustatomas remiantis verslo atstovų apklausomis ir kitais ekspertiniais tyrimais (daugiau informacijos – www.transparency.org/surveys/#cpi). šalies KSI yra skaičiuojamas remiantis daugelio tyrimų (ne ma˛iau trijų) rezultatais. BEEPS yra vienas iš tyrimų įtraukiamų į šalies KSI skaičiavimą. Todėl tikėtina, kad Lietuvai nepalankūs tyrimo BEEPS 2005 rezultatai neigiamai atsilieps Lietuvos korupcijos suvokimo indekso rezultatams ateinančiais metais.Daugiau apie mūsų veiklą

Politikos skaidrumas
Viešųjų finansų skaidrumas
Verslo skaidrumas
Žiniasklaidos skaidrumas
Antikorupcinis ugdymas
Dalyvaujamasis biudžetas
Transparency School