Politikos skaidrumas
Pranešimai spaudai

Rinkiminiai antikorupciniai pažadai

Atgal
Meniu

TILS

Paskelbta kovo 01, 2023


Savivaldos rinkimų politinės kampanijos dalyviai didžiausią dėmesį žada skirti skaidrumo ir atvirumo didinimui priimant su viešaisiais finansais ir turto valdymu susijusius sprendimus, visuomenės įtraukimo į sprendimų priėmimą skatinimui bei savivaldybės įstaigų teikiamų paslaugų prieinamumui ir kokybei gerinti. Tai rodo „Transparency International“ Lietuvos skyriaus (TILS) atlikta politinių partijų ir politinių komitetų apklausa apie jų keliamus antikorupcinius tikslus ir prioritetus. 

Į TILS pateiktą klausimyną vasario 13-22 d. atsakė 33 iš 48 savivaldos rinkimuose dalyvaujančių politinių partijų ir politinių komitetų. Jie kaip labiausiai paplitusias su korupcija susijusias situacijas Lietuvos savivaldybėse įvardijo nepotizmą (30 iš 33), politinių partijų protegavimą (28 iš 33) ir neteisėtą įtakos darymą (25 iš 33).

Siekiant didesnio savivaldos skaidrumo, išrinkti partijų ir politinių komitetų atstovai, nepriklausomai nuo to, ar bus pozicijoje, ar opozicijoje, įsipareigoja imtis šių konkrečių žingsnių: viešinti gyventojų įtraukimo veiklų metu gautus gyventojų pasiūlymus ir sprendimus dėl jų (29 iš 33) bei skelbti savivaldybių metinius biudžetus ir finansines ataskaitas atvirų duomenų formatu (29 iš 33).

Taip pat, bent kartą įgyvendinti dalyvaujamąjį biudžetą (27 iš 33), viešai skelbti, kokius asmenis ir kodėl savivaldybė skyrė į konkrečių savivaldybės valdomų įmonių valdybas (26 iš 33), skelbti ilgalaikes darbotvarkes, kuriose nurodoma, su kokiomis interesų grupėmis bei registruotais lobistais susitinka savivaldybės vadovai (24 iš 33).

„Džiaugiuosi, kad rinkimų kandidatai aiškiai identifikuoja su korupcija susijusias problemas savivaldybėse ir prisiima atsakomybę dėl jų sprendimo. Vis tik, kaip matyti iš kandidatų atsakymų, iškelti prioritetiniai antikorupciniai tikslai dažnu atveju neatspindi nurodytų pagrindinių su korupcija susijusių problemų. Labai norėčiau, kad per ateinančius ketverius metus būtų skiriamas tinkamas dėmesys interesų konfliktų valdymui, veiksmingesnei pranešėjų apsaugai bei didesniam viešųjų pirkimų skaidrumui”, – sakė „Transparency International“ Lietuvos skyriaus laikinoji vadovė Ingrida Kalinauskienė.

Dauguma politinių partijų ir komitetų (26 iš 33) pasidalino pastarųjų metų geraisiais antikorupcijos ir skaidrumo pavyzdžiais Lietuvos savivaldybėse ar jų įstaigose. Iš viso, jie nurodė 41 pavyzdį, tarp kurių dažniausiai minimas – dalyvaujamasis biudžetas, jį įvardijo kas ketvirtas apklausos dalyvis/ė. Taip pat nurodyti pavyzdžiai, susiję su viešųjų pirkimų skaidrumu, viešosiomis konsultacijomis, antikorupciniu darbuotojų ugdymu, informacijos apie laisvas darbo vietas savivaldybėje ir jos įstaigose skelbimu vienoje vietoje bei kitomis skaidrumo iniciatyvomis.

Trumpą rezultatų apžvalgą galite rasti čia.

Politinėms partijoms ir komitetams skirtą klausimyną galite pamatyti čia. Jų pateiktus atsakymus galite rasti čia, o kiekvienos partijos ir komiteto atsakymų suvestines – čia (kalba netaisyta).

Politines partijas ir komitetus, norinčius pasidalinti savo atsakymais, jeigu to nepadarė apklausos metu, kviečiame susisiekti el. paštu info@transparency.lt

Daugiau informacijos: Ingrida Kalinauskienė, ingrida@transprency.lt

Iniciatyva finansuojama iš Europos Sąjungos vidaus saugumo fondo – policijos.Daugiau apie mūsų veiklą

Politikos skaidrumas
Viešųjų finansų skaidrumas
Verslo skaidrumas
Žiniasklaidos skaidrumas
Antikorupcinis ugdymas
Dalyvaujamasis biudžetas
Transparency School