Naujienų archyvas

Savivaldybių atvirumas

Atgal
Meniu

TILS

Paskelbta rugsėjo 29, 2014


Daugumai Lietuvos gyventojų (51 proc.) nepakanka informacijos apie jų savivaldybės veiklą, rodo „Transparency International“ Lietuvos skyriaus (TILS) Tarptautinės teisės žinoti dienos proga pristatytas tyrimas. Apie jų savivaldybės darbo kokybę Lietuvos gyventojai dažniausiai sprendžia pagal viešąsias paslaugas ir savivaldybės politikų rinkiminių pažadų įgyvendinimą.

Anot gyventojų, atskaitinga savivaldybė apie savo veiklą informuoja suprantama kalba (44 proc.), aiškiai nurodo, kokie darbai buvo pradėti ir tęsti kadencijos metu, kokia padaryta pažanga (34 proc.), detaliai skelbia savivaldybės pajamas ir išlaidas (28 proc.).

Paklausti, pagal ką vertina savivaldybių darbą, gyventojai nurodė viešųjų paslaugų kokybę (50 proc. respondentų), savivaldybės politikų rinkiminių pažadų įgyvendinimą (37 proc.), savivaldybės viešai teikiamos informacijos kiekį (27 proc.), gyventojų įtraukimą į sprendimų priėmimą (25 proc.). 14 proc. gyventojų apie savivaldybės veiklą sprendžia ir pagal merų asmenines savybes bei jų viešus pasisakymus. Vos 6 proc. gyventojų nežinojo, pagal ką vertinti savivadybių darbą.

48 proc. svarbu žinoti, su kokiomis interesų grupėmis susitinka vietos politikai ir savivaldybės darbuotojai.

„Lietuvos politikai pernelyg dažnai dalina gyventojams pažadus, vengia prisiimti atsakomybę už padarytas klaidas arba neįvykdytus darbus.

Akivaizdu, jog savivaldybės atstovai iš esmės neįtraukia gyventojų į sprendimų priėmimą, nors yra daug išbandytų būdų tai daryti -pavyzdžiui, Lietuvos savivaldybės galėtų kviesti gyventojus kartu spręsti, ko jiems trūksta ir ką reikėtų padaryti jų kaimynystėje ateinančiais metais”, sakė TILS vadovas Sergejus Muravjovas.

Tik 5 proc. šalies gyventojų yra dalyvavę viešosiose konsultacijose, kurių metu galėjo teikti pasiūlymus ar išsakyti savo nuomonę. Kas aštuntas šalies gyventojas (13 proc.) tokiose konsultacijose norėtų dalyvauti, tačiau daugumai jų (64 proc.) nėra aišku, kaip tai daryti.

Per pastaruosius metus kas šeštas šalies gyventojas yra kreipęsis į savivaldybės administraciją.

TILS užsakymu Lietuvos gyventojų apklausą 2014 m. liepos 17–24 d. atlikto UAB „Spinter“. Apklausoje dalyvavo 1005 respondentai, jų amžius – nuo 18 iki 75 metų.

Tyrimą finansavo Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo Nevyriausybinių organizacijų (NVO) Programa.

Daugiau informacijos apie tyrimo rezultatus galite rasti čia .Daugiau apie mūsų veiklą

Politikos skaidrumas
Viešųjų finansų skaidrumas
Verslo skaidrumas
Žiniasklaidos skaidrumas
Antikorupcinis ugdymas
Dalyvaujamasis biudžetas
Transparency School