Politikos skaidrumas
Pranešimai spaudai

Savivaldybių vadovai skelbia dvigubai daugiau susitikimų nei pernai

Atgal
Meniu

TILS

Paskelbta birželio 06, 2022


Merai, merų pavaduotojai ir administracijos direktoriai trečiaisiais kadencijos metais skelbė dvigubai daugiau susitikimų su interesų grupių atstovais nei prieš metus (iš viso – 4693, prieš metus – 2268). Trečdaliu daugiau vadovų viešino ilgalaikes darbotvarkes, leidžiančias matyti susitikimus nuo darbotvarkės viešinimo pradžios (85 iš 209 vadovų).

Tai paaiškėjo „Transparency International“ Lietuvos skyriui (TILS) peržiūrėjus savivaldybių merų, jų pavaduotojų bei administracijos direktorių oficialius darbo kalendorius, asmenines svetaines.

Iš viso, 9 iš 10 (186 iš 209) vadovų skelbė savo darbotvarkes, panašiai kaip ir prieš metus (185 iš 215). Pirmaisiais kadencijos metais, 7 iš 10 (146 iš 194) vadovų skelbė savo darbotvarkes.

Ilgalaikes darbotvarkes viešino beveik pusė merų (30 iš 65), 3 iš 10 merų pavaduotojų (28 iš 77) ir 4 iš 10 administracijų direktorių (27 iš 67). Kas antras savivaldybės vadovas (101 iš 209) viešino laikinas darbotvarkes, kuriose matomi tik einamosios dienos, savaitės ar kelių mėnesių susitikimai.

Daugiausia susitikimų su interesų grupėmis paviešino Kėdainių rajono meras Valentinas Tamulis (229 susitikimus), Alytaus miesto meras Nerijus Cesiulis (217 susitikimų) ir Ignalinos rajono meras Justas Rasikas (183 susitikimus).

Kas trečias susitikimas vyko su verslininkais ir verslo asociacijomis (1568 susitikimai). Iš jų, 10 susitikimų vyko su lobistų sąraše registruotomis verslo asociacijomis ir įmonėmis. Kas penktas susitikimas vyko su švietimo, sporto ir mokslo atstovais (1028 susitikimai) bei medicinos atstovais (962 susitikimai).

„Džiaugiuosi, jog vis daugiau savivaldybių vadovų veikia pagal aukštesnį skaidrumo standartą ir išsamiau skelbia, su kuo susitinka darbo metu. Aišku, politikų susitikimai su interesų grupėmis yra tik viena medalio pusė. Labai norėčiau, kad artimiausiu metu dar daugiau žmonių galėtų įsitraukti į sprendimų priėmimą savo bendruomenėse, nes šiuo metu tai daro tik 3 procentai Lietuvos gyventojų.” – sakė „Transparency International“ Lietuvos skyriaus vadovas Sergejus Muravjovas.

Vertinimo  metu buvo peržiūrėta, kaip 209 merai, merų pavaduotojai ir administracijos direktoriai skelbia savo darbotvarkes. Dalis vadovų pareigas ėjo laikinai. Buvo skaičiuojami 2021 m. kovo 18 d. – 2022 m. kovo 17 d. ilgalaikiuose oficialiuose darbo kalendoriuose paskelbti susitikimai su interesų grupėmis.

Daugiau informacijos apie atliktą studiją – čia.

Daugiau informacijos: Sergejus Muravjovas, sergejus@transparency.lt, +370 5 212 69 51

Ši iniciatyva yra Aktyvių piliečių fondo, finansuojamo EEE finansinio mechanizmo lėšomis, dalis.

Pastaba: keitėsi Klaipėdos rajono savivaldybės vadovų darbotvarkių vertinimas. Duomenys apie skelbiamas darbotvarkes buvo patikslinti 2022 m. birželio 13 d. Daugiau informacijos galite rasti čiaDaugiau apie mūsų veiklą

Politikos skaidrumas
Viešųjų finansų skaidrumas
Verslo skaidrumas
Žiniasklaidos skaidrumas
Antikorupcinis ugdymas
Dalyvaujamasis biudžetas
Transparency School