Naujienų archyvas

Savivaldybių valdomos įmonės

Atgal
Meniu

TILS

Paskelbta birželio 30, 2015


Bendras stambiausių Lietuvos savivaldybių valdomų įmonių atskaitingumo lygis vidutiniškai tesiekia 35 balus iš 100 galimų, rodo "Transparency International" Lietuvos skyriaus atliktas tyrimas. Geriausiai iš 40 tyrime vertintų įmonių viešai atsiskaito UAB “Panevėžio energija“ (88 balai iš 100 galimų) ir UAB „Dzūkijos vandenys“ (83 balai). Mažiausiai informacijos apie savo veiklą teikia UAB “Druskininkų sveikatingumo ir poilsio centras „AQUA“ (0 balų) ir AB “Vilniaus šilumos tinklai” (0 balų, neturi interneto svetainės).

Tyrime vertinta, kiek daugiausiai uždirbančios savivaldybių valdomos įmonės savo interneto svetainėse viešina informacijos apie tai, kaip suvaldo korupcines rizikas, ar atskleidžia savo įmonės struktūrą bei finansinę informaciją.

Mažiausiai informacijos vertintos įmonės, kaip ir pačios savivaldybės, teikia apie savo korupcinių rizikų suvaldymą. Tik ketvirtadalis įmonių (11 iš 40) viešai skelbia savo etikos kodeksus. Tik kas penkta įmonė (8 iš 40) viešina savo dovanų politiką ir nurodo, kokias dovanas jų darbuotojai gali priimti. Kas dešimta įmonė skelbia apie būdus,kaip jos darbuotojai gali pranešti apie galimus korupcijos atvejus. Korupcinių rizikų valdymo skiltyje daugiausiai taškų surinko šilumos sektoriuje veikianti UAB “Panevėžio energija”, gavusi 85 balų iš 100 galimų.

Apie savo struktūrą, dukterines bei asocijuotas įmones detaliausiai atsiskaito UAB “Panevėžio energija, UAB “Dzūkijos vandenys”, UAB “Aukštaitijos vandenys”, UAB “Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras”, UAB “Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras”, UAB “Panevėžio autobusų parkas” bei SĮ “Susisiekimo paslaugos”, visos surinkusios po 100 balų.

Šilumos sektoriuje veikianti AB “Kauno energija” teikia daugiausiai informacijos (100 balų) apie metinius biudžetus, gautas pajamas, sumokėtus mokesčius, vadovų bei darbuotojų atlyginimus.  Be jos tik dar trys įmonės skelbia tikslius vadovų atlyginimus.

Iš vertintų įmonių geriausiai atsiskaito vandens ir komunalines paslaugas teikiančios bendrovės (vidutiniškai 46 balai iš 100 balų). Atliekų tvarkymo bendrovės vidutiniškai gavo 37 balus iš 100 galimų, šilumos ūkyje veikiančios bendrovės – 35 balus iš 100, transporto sektoriuje veikiančios bendrovės – 26 balus iš 100 galimų.

LR Turto banko duomenimis, 2013 m. daugiausiai pajamų (93,356 mln.  eurų) gavusi AB “Kauno energija” ir mažiausiai (3,06 mln eurų ) iš vertintų įmonių uždirbęs UAB “Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras” surinko vienodai balų (50 balų) ir šiame reitinge dalinasi 8 vieta.

“Šio tyrimo tikslas – nors šiek tiek praskleisti uždangą ir pamatyti, kaip veikia savivaldybių valdomos įmonės bei kokią informaciją jos skelbia viešai. Akivaizdu, kad jos turi dirbti skaidriau ir dar nemažai nuveikti, kad galėtų išsklaidyti abejones dėl, pavyzdžiui, savo priklausomybės kuriai nors politinei partijai. Noriu pasidžiaugti, kad daugelis tyrime vertintų įmonių palankiai atsižvelgė į pasiūlymus ir domisi, kaip ateityje geriau atsiskaityti visuomenei”, – sakė „Transparency International“ Lietuvos skyriaus vadovas Sergejus Muravjovas.

TILS siūlo savivaldybių valdomoms įmonėms vadovautis Vyriausybės patvirtintomis „Nuosavybės gairėmis“ ir „Skaidrumo gairėmis“, kurios skirtos valstybės valdomoms įmonėms. Taip pat, atsižvelgus į pasaulinę gerąją praktiką, laiku viešinti paskutinių metų finansines ataskaitas, valdybų sudėtis ir jų narių partinę priklausomybę, detaliai skelbti savo organizacinę struktūrą, etikos ar elgesio principus.

Tyrimas vertino, ar savivaldybių valdomos įmonės skelbia ne tik privalomą viešinti, bet ir papildomą informaciją apie savo veiklą, kurios paviešinimas prisidėtų prie didesnio įmonių veiklos atskaitingumo. Atlikus interneto svetainių analizę rezultatai buvo siunčiami visoms įmonėms, joms sudaryta galimybė pradėti viešinti trūkstamą informaciją ir taip pakoreguoti savo įvertinimą.

Tyrimo metodologija kurta atsižvelgiant į  “Transparency International” Sekretoriato (TI-S) atliekamą privataus sektoriaus skaidrumo tyrimą „Transparency in Corporate Reporting: Assessing the World’s Largest Companies” bei į Tarptautinės ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos parengtas rekomendacijas įmonėms.

Tyrime vertintos tos įmonės, kurios, pagal LR Turto banko Valstybės valdomų įmonių valdymo koordinavimo skyriaus turimus duomenis, pateko tarp 2013 m. daugiausiai pajamų uždirbusių savivaldybių valdomų įmonių.

Iš viso Lietuvos savivaldybės valdo 282 įmones.

Daugiau informacijos: Sergejus Muravjovas, 868997579

http://skaidrumas.lt/savivaldybiuimonesDaugiau apie mūsų veiklą

Politikos skaidrumas
Viešųjų finansų skaidrumas
Verslo skaidrumas
Žiniasklaidos skaidrumas
Antikorupcinis ugdymas
Dalyvaujamasis biudžetas
Transparency School