Naujienų archyvas

Šiandien pasirašyti projekto „Skaidrumo ir atskaitomybės didinimas viešajame administravime“ dokumentai. Prašome žiūrėti pranešimą spaudai.

Atgal
Meniu

TILS

Paskelbta kovo 10, 2004


Pranešimas spaudai

Bus siekiama skaidrumo ir atskaitomybės viešajojo administravimo sektoriuje

Šiandien Jungtinių Tautų vystymo programos (JTVP) įgaliotoji atstovė Lietuvoje Cihan Sultanoglu, Specialiųjų tyrimų tarnybos direktorius Valentinas Junokas ir „Transparency International“ Lietuvos skyriaus vadovė Laima Žilinskienė pasirašė projekto „Skaidrumo ir atskaitomybės didinimas viešajame administravime“ dokumentus. Projektui įgyvendinti JTVP skyrė 70 000 JAV dolerių, Lietuvos Respublikos Vyriausybė – 95 000 litų, o Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (OECD) – lėšų mokėti už darbą aukščiausios kvalifikacijos ekspertui. Šį projektą taip pat parėmė Lietuvos pramoninkų asociacija, UAB „Omnitel“ ir AB „Lietuvos draudimas“. Projektą 2004 metais įgyvendins Specialiųjų tyrimų tarnyba ir Transparency International Lietuvos skyrius.

Efektyvumas valstybės valdyme sunkiai gali būti pasiekiamas nekeičiant nusistovėjusios valstybės tarnautojų ir mokesčių mokėtojų elgsenos ir įpročių bei susiklosčiusių tradicijų. Atsakingi ir etikos normų besilaikantys valstybės tarnautojai yra valstybės demokratijos pagrindas. Lietuvoje atliekamų sociologinių apklausų dalyviai vis dar mini žymų korupcijos paplitimą įvairiuose viešojo administravimo institucijų lygmenyse. Atsižvelgiant į esamą padėtį bei Europos Komisijos rekomendacijas stiprinti Lietuvos viešojo administravimo dirbančių pareigūnų administracinius gebėjimus ir buvo inicijuotas toks projektas.

Projektą, kuriuo siekiama didinti atskaitomybę bei skaidrumą Lietuvos viešajojo administravimo sektoriuje, sudaro trys dalys: pirmoji – valstybės tarnautojams skirtos specialios mokymo programos ir šiuolaikinių mokymo priemonių parengimas. Pagrindinis dėmesys bus skiriamas praktiniams klausimams nagrinėti viešųjų pirkimų, interesų konflikto, žmogiškųjų išteklių valdymo, profesinės atsakomybės ir kitose su elgesio normomis susijusiose srityse. Rengdama šią mokymo programą ir priemones, Specialiųjų tyrimų tarnyba bendradarbiaus su Lietuvos viešojo administravimo institutu ir Vidaus reikalų ministerijos Valstybės tarnybos departamentu. Mokymo programa visų pirma skiriama valstybės institucijų tarnautojams, atsakingiems už Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimą. Ši projekto įgyvendinimo dalis taip pat siejama su veiksmingu Tarnautojų elgesio kodekso, kai jis bus priimtas Seime, įgyvendinimu.

Antroji projekto dalis – sociologinis tyrimas „Lietuvos korupcijos žemėlapis“, kurį atliks “Transparency International” Lietuvos skyrius. Toks tyrimas Lietuvoje kasmet atliekamas jau nuo 2001 metų ir jam sukurta metodologija leidžia išsiaiškinti labiausiai korupcijos pažeidžiamas sritis, sudaryti institucinį ir geografinį korupcijos žemėlapius, pamatuoti Lietuvos gyventojų ir verslo atstovų pasitikėjimą valstybinėmis institucijomis. Taip pat tiriama konkreti gyventojų ir verslininkų patirtis korupcijos atvejais. Naudota metodologija buvo teigiamai įvertinta Lietuvos ir tarptautinių institucijos

Atliekant tęstinius tyrimus Lietuvoje pagal specialiai sukurtą metodiką bus nustatyti korupcijos paplitimo pokyčiai, pastarųjų metų tendencijos. Šiemet, be bendrųjų šio sociologinio tyrimo krypčių, taip pat bus tiriamas korupcijos paplitimas apskričių ir savivaldybių lygmenyse. Tyrimai taip pat leis įvertinti LR Nacionalinės kovos su korupcija programos įgyvendinimą ir pateikti rekomendacijas bei pasiūlymus tęsiant ir tobulinant antikorupcinių priemonių planą.

Trečioji projekto dalis skirta visuomenės informavimui apie projekto veiklos sritis bei jo eigą.

Apie JTVP Lietuvoje:

JTVP atstovybė Lietuvoje remia ir skatina socialinę raidą, kurios dėmesio centre yra žmogus. Siekdama gerinti Lietuvos žmonių gyvenimo kokybę, JTVP bendradarbiauja su vyriausybe, visuomeninėmis organizacijomis bei kitomis institucijomis ir, remdamasi politinio dialogo principu, dirba žmogaus teisių, skurdo mažinimo, lyčių lygių galimybių ir subalansuotos plėtros srityse.

Daugiau informacijos rasite internete adresu www.undp.lt

Apie Specialiųjų tyrimų tarnybą:

Lietuvai 1991 metais atkūrus nepriklausomybę ir tik pradėjus kurti demokratinę teisinę valstybę kartu su naujų valdžios mechanizmų stiprėjimu į valdžios institucijas intensyviai pradėjo skverbtis ir korupcijos apraiškos. Nors kovą su korupcija Lietuvoje nuo pat pradžių vykdė daugelis teisėsaugos institucijų, nebuvo centro, koordinuojančio tokių nusikaltimų tyrimą. Dėl šių nusikaltimų sudėtingumo ir specifikos teisėsaugos institucijoms buvo sudėtinga užtikrinti efektyvią korupcijos kontrolę. Atsižvelgiant į tai 1997 metų rudenį prie LR VRM buvo įsteigta Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT), kurios tikslas – kovoti su korupcija, organizuotu nusikalstamumu ir nusikaltimais valstybės tarnybai. Daugiau informacijos rasite www.stt.lt

Apie “Transparency International” Lietuvos skyrių:

„Transparency International“ Lietuvos skyrius (TILS) yra tarptautinės organizacijos Transparency International padalinys, veikiantis Lietuvoje nuo 2000 m. birželio mėn. TILS siekia formuoti ir skatinti nepakantumą korupcijai Lietuvos visuomenėje; sistemingai rinkti ir platinti antikorupcinio pobūdžio informaciją; inicijuoti ir organizuoti tyrimus, skirtus korupcijos fenomeno analizei; rengti mokymo priemones bei edukacines programas, skirtas antikorupcinei problematikai; organizuoti ir vykdyti antikorupcinius mokymus. Daugiau informacijos rasite adresu transparency.lt ir transparency.lt/acrcDaugiau apie mūsų veiklą

Politikos skaidrumas
Viešųjų finansų skaidrumas
Verslo skaidrumas
Žiniasklaidos skaidrumas
Antikorupcinis ugdymas
Dalyvaujamasis biudžetas
Transparency School