Naujienų archyvas

Ar leisti partijoms dalį lėšų leisti ne pagal Viešųjų pirkimų įstatymą?

Atgal į sąrašą
Meniu

TILS

Paskelbta kovo 19, 2014


Ar reikia partijoms leisti dalį lėšų išleisti pagal Viešųjų pirkimų įstatymą, o dalį – be? TILS atstovės Rūtos Mrazauskaitės nuomone, norint dar kartą keisti Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mą, būtina pateikti kon­kre­čius to­kio siū­ly­mo teisinius ir ekonominius ar­gu­men­tus. 

Visą lzinios.lt straipsnį apie tai galite perskaityti čia: http://lzinios.lt/lzinios/Lietuvoje/partijos-uzsimane-laisviau-leisti-pinigus/175772B.

Su  B. Vėsaitės pateiktu įstatymo pakeitimo projekto aiškinamuoju raštu galite susipažinti čia: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=467250 Daugiau apie mūsų veiklą

Politikos skaidrumas
Viešųjų finansų skaidrumas
Verslo skaidrumas
Žiniasklaidos skaidrumas
Antikorupcinis ugdymas
Dalyvaujamasis biudžetas
Transparency School