Naujienų archyvas

Ar leisti partijoms dalį lėšų leisti ne pagal Viešųjų pirkimų įstatymą?

Atgal
Meniu

TILS

Paskelbta kovo 19, 2014


Ar reikia partijoms leisti dalį lėšų išleisti pagal Viešųjų pirkimų įstatymą, o dalį – be? TILS atstovės Rūtos Mrazauskaitės nuomone, norint dar kartą keisti Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mą, būtina pateikti kon­kre­čius to­kio siū­ly­mo teisinius ir ekonominius ar­gu­men­tus. 

Visą lzinios.lt straipsnį apie tai galite perskaityti čia: http://lzinios.lt/lzinios/Lietuvoje/partijos-uzsimane-laisviau-leisti-pinigus/175772B.

Su  B. Vėsaitės pateiktu įstatymo pakeitimo projekto aiškinamuoju raštu galite susipažinti čia: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=467250 Daugiau apie mūsų veiklą

Politikos skaidrumas
Viešųjų finansų skaidrumas
Verslo skaidrumas
Žiniasklaidos skaidrumas
Antikorupcinis ugdymas
Dalyvaujamasis biudžetas
Transparency School