Naujienų archyvas

TILS: Reikia skaidriau naudoti ES lėšas atliekų tvarkyme

Atgal
Meniu

TILS

Paskelbta rugsėjo 26, 2013


Rugsėjo 26 – 27 d. Druskininkuose vykusiame kasmetiniame forume „Atliekų tvarkymas“ TILS projektų vadovė Rūta Mrazauskaitė pristatė TILS atliktos analizės apie korupcines rizikas ES struktūrinių fondų skirstymo sistemoje įžvalgas bei kalbėjo apie tai, kokių priemonių reikėtų imtis, kad ES lėšos, skiriamos atliekų tvarkymui, būtų skirstomos skaidriai.

Iki 2012 m. pabaigos vien priemonei „Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas įgyvendinimas“ buvo skirti 28 Aplinkos projektų valdymo agentūros administruoti ES lėšomis finansuoti projektai. Visa šių projektų suma sudarė daugiau nei 800 mln. litų (paramos lėšos sudarė 678,2 mln. litų). Tokie skaičiai lemia ir tai, kad skirstant lėšas gali atsirasti daug neteisėtų interesų, tad itin svarbu tinkamai suvaldyti korupcines rizikas, susijusias su jų skirstymu.

Visų pirma, būtini aiškūs įgyvendinančių institucijų nepriklausomumo saugikliai (kolegialūs valdymo organai, sureguliuotas santykis su steigėjais ir kt.) bei aiškūs standartai visam su fondais dirbančiam personalui. Prie atskaitingumo ir efektyvesnio ES lėšų panaudojimo prisidėtų ir aiškių sąsajų tarp regioninio (/sektorinio) ir valstybinio strateginio planavimo viešinimas, atliekamos kokybiškos kaštų ir naudos analizės bei ekonominės grąžos ir finansinių injekcijų poveikio rinkai vertinimas.

Be to, būtina alternatyvų analizė pasirenkant valstybinio / regioninio projekto statusą ir aiškūs standartai šiai finansavimo formai pasirinkti – finansuojant projektus tokia forma, nėra skelbiamas atviras konkursas. Įgyvendinant projektus, reikia daugiau viešumo viešųjų pirkimų ir projektų dokumentų srityse.

Su visu forume skaitytu pranešimu galite susipažinti čia: Icon Korupcijos rizikos skirstant ES fondus atliekų tvarkymui Lietuvoje: analizė ir rekomendacijos. (1,4 MB)

Su delfi.lt straipsniu apie forume nagrinėtą skaidrumo atliekų tvarkymo procesuose problemą galite susipažinti čia.Daugiau apie mūsų veiklą

Politikos skaidrumas
Viešųjų finansų skaidrumas
Verslo skaidrumas
Žiniasklaidos skaidrumas
Antikorupcinis ugdymas
Dalyvaujamasis biudžetas
Transparency School